SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


20-06-2014 Przepisy UE mają być mniej liczne, prostsze i tańsze

Komisja ocenia postępy w kierunku ograniczenia biurokracji i ogłasza nowe plany uproszczenia przepisów UE na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.

Komisyjny program sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT) został uruchomiony w grudniu 2012 r. Ma on na celu uproszczenie unijnych ram regulacyjnych, aby stworzyć jak najlepsze warunki dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia z zachowaniem minimum obciążeń administracyjnych.

Obecnie zasięg programu REFIT jest rozszerzany, tak aby zmaksymalizować jego korzyści dla przedsiębiorstw i obywateli poprzez ukierunkowanie przepisów UE na kwestie, które można najwłaściwiej regulować na poziomie unijnym. W ramach programu analizowane są obciążenia regulacyjne, niespójności i nieskuteczne środki oraz działania naprawcze.

Sprawozdanie z postępów prac

Na pierwszej rocznej tablicy wyników [584 KB] można prześledzić postęp osiągnięty odkąd Komisja opublikowała w październiku 2013 r. swój ambitny plan działań na rzecz ograniczenia obciążeń regulacyjnych.

Większość wniosków ustawodawczych dotyczących uproszczenia i ograniczania obciążeń została już przyjęta lub będzie przyjęta w tym roku. Ponadto wycofano około 53 wnioski oczekujące na rozpatrzenie, trwa uchylenie już obowiązujących przepisów, jak również rozpoczęto prace w obszarach wymagających oceny.

Przedstawiono także najistotniejsze propozycje dla sektora działalności gospodarczej: wprowadzenie standardowej deklaracji VAT i poprawę skuteczności europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń.

Dalsze działania

Zadaniem UE jest zagwarantowanie, że prawodawstwo zawsze jest dostosowane do potrzeb. Po przeanalizowaniu wyników najnowszych analiz przepisów UE i po wysłuchaniu zainteresowanych stron, Komisja określiła kilka nowych obszarów, które wymagają podjęcia działań. Są to m.in.:
uproszczenie przepisów UE dotyczących dokumentów tożsamości i podróży
nowy system statystyki przedsiębiorstw
uproszczenie przepisów dotyczących wymogów wizowych dla obywateli spoza UE
portal internetowy poświęcony podatkowi VAT.

Istnieją także plany związane z uchyleniem przepisów w sprawie etykietowania energetycznego, stawek i warunków transportu, wspólnej polityki rolnej i sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska.

Wspólne przedsięwzięcie

Komisja pragnie, aby wszystkie instytucje UE zaangażowały się w zwiększanie sprawności regulacyjnej tak, aby wpływ decyzji politycznych był oceniany w trakcie całego procesu legislacyjnego.

Szacuje się, że jedna trzecia obciążeń administracyjnych wynika z krajowych środków wykonawczych, dlatego też rządy państw UE powinny skorzystać z możliwości uproszczeń dostępnych na mocy prawa UE.

Komisja będzie kontynuować monitorowanie wdrażania przez państwa członkowskie i w 2015 r. opublikuje nową tablicę wyników, przedstawiającą ocenę poczynionych postępów.facebook