SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


26-06-2014 Na ratunek pracownikom

Z roku na rok rośnie liczba obywateli pracujących w wielu państwach i przedsiębiorstw działających na terenie całej Unii. Firmy i pracownicy napotykają jednak rozliczne problemy: przestarzałe i uciążliwe procedury, czy elektroniczne bariery, które utrudniają skuteczne korzystanie z usług publicznych. W uporządkowaniu sytuacji pomoże program ISA2 , który pozwoli państwom członkowskim zmodernizować administrację i doprowadzić do płynnej elektronicznej komunikacji.

Program ISA2 będzie bazować na sukcesie swojego poprzednika, ISA (Rozwiązania interoperacyjne dla europejskich administracji publicznych), poprzez zapewnienie płynnej, elektronicznej, transgranicznej lub międzysektorowej komunikacji pomiędzy europejskimi administracjami publicznymi.

Jest to konieczne, ponieważ w dzisiejszej Europie jest coraz więcej obywateli pracujących i przemieszczających się oraz przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie całej Unii. W związku z tym muszą oni często kontaktować się środkami elektronicznymi z administracjami państw członkowskich.

Niestety problemy takie jak: złożona struktura organizacyjna, przestarzałe i uciążliwe procedury czy brak współpracy, bardzo często tworzą elektroniczne bariery, które uniemożliwiają obywatelom i przedsiębiorstwom skuteczne korzystanie z usług publicznych i zakłócają sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

– Ze względu na niedawny kryzys gospodarczy państwa członkowskie zmniejszają obciążenia administracyjne i koszty, wprowadzają usługi cyfrowe i usprawniają procesy biznesowe. Aczkolwiek odbywa się to często na poziomie departamentalnym i nie obejmuje interoperacyjności międzysektorowej i na szczeblu europejskim. Dlatego zmiany te prowadzą często do powstania e-barier. Może to być źródłem frustracji dla przedsiębiorstw i obywateli mających poczucie straty czasu i pieniędzy – powiedział wiceprzewodniczący Komisji Maroš Šefčovič – Lata pracy nad osiągnięciem interoperacyjności, administracji elektronicznej i otwartych danych sprawiły, że platformy interoperacyjne pozwalają teraz świadczyć usługi publiczne z nieosiągalną dotąd szybkością, wydajnością i jakością. ISA2 to klucz, który uwolni ten potencjał. Ma to zasadnicze znaczenie dla agendy cyfrowej w Europie.

Z raportu Komisji dotyczącego administracji elektronicznej opublikowanego w zeszłym miesiącu (EU eGovernment Report 2014) wynika, że rządy państw członkowskich nadal mają jeszcze wiele do zrobienia w celu zapewnienia przedsiębiorstwom i obywatelom bezproblemowego dostępu do internetowych usług publicznych nawet na poziomie krajowym. Ponadto dostępność transgranicznych usług publicznych dla obywateli poszczególnych krajów UE wynosi zaledwie 42% – o 30 punktów procentowych mniej niż dostępność usług publicznych dla obywateli tego państwa.

Na szczeblu europejskim skuteczne wdrożenie licznych obszarów polityki unijnej zależy od interoperacyjności, np. rynek wewnętrzny, środowisko, sprawy wewnętrzne i wymiar sprawiedliwości, cła i podatki, zdrowie, tożsamość elektroniczna i zamówienia publiczne. Wszystkie te obszary skorzystają na wdrożeniu programu ISA2.

Kontekst

Programy na rzecz interoperacyjności przeszły znaczną ewolucję od czasu ich pierwszego wprowadzenia w 1995 r. Program ISA2 opiera się na zbiorowym doświadczeniu i rezultatach zebranych przez dwadzieścia lat realizacji różnych programów przez Komisję. Początkowo wspierał on tworzenie elektronicznych połączeń pomiędzy administracjami publicznymi, potem zapewnił dostępność informacji w internecie, następnie umożliwił elektroniczną współpracę usług publicznych, a obecnie świadczenie usług transakcyjnych w całej Europie.

Okres realizacji programu ISA2 obejmie lata 2016-2020 z pulą środków finansowych w wysokości 131 mln euro. Zastępuje on obecny program ISA, który dobiega końca w grudniu 2015 r., a który wniósł wiele cennych inicjatyw, takich jak e-Prior (system informatyczny do fakturowania elektronicznego i wymiany dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych), system informacji na temat rynku wewnętrznego IMI (umożliwiający władzom krajowym wymianę informacji), MT@EC (tłumaczenie maszynowe we wszystkich językach urzędowych dla instytucji UE i państw członkowskich) oraz system pozwalający na zbieranie przez internet deklaracji poparcia dla europejskich inicjatyw obywatelskich.facebook