PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
email:
europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl
Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.28-06-2014

Zwalczyć cyberprzestępczość

Porozumienie o współpracy strategicznej związanej ze zwalczaniem cyberprzestępczości podpisali szefowie Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz Europejskiego Urzędu Policji (Europol). To strategiczny dokument, który pozwoli na ściślejszą współpracę i wymianę informacji podczas walki z przestępczością w sieci.

Celem porozumienia jest zacieśnienie współpracy pomiędzy Europolem, a w szczególności jego Europejskim Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością (EC3), oraz ENISA we wspieraniu Państw Członkowskich i instytucji UE w zakresie zwalczania cyberprzestępczości i zapobiegania jej. Porozumienie nie zakłada wzajemnego udostępniania danych osobowych.

Współpraca może obejmować w szczególności następujące obszary:

Przedstawiciele ENISA wchodzą w skład Rady Programowej EC3, natomiast EC3 jest częścią Grupy Stałych Interesariuszy ENISA doradzającej dyrektorowi agencji w zakresie rocznego programu działań oraz priorytetów agencji. ENISA i EC3 ściśle współpracują w celu wzmacniania bezpieczeństwa informatycznego na szczeblu UE oraz ograniczania cyberprzestępczości. Dotychczasowe wspólne wysiłki zaowocowały między innymi opracowaniem ekspertyzy dotyczącej łagodzenia negatywnych skutków Botnetów; udziałem w europejskim projekcie CyberSecurity Month; wirtualnymi ćwiczeniami, takimi jak CyberEurope; opracowaniem podręcznika dobrych praktyk dla zespołów CERT, czy zacieśnieniem współpracy pomiędzy zespołami CERT a organami ścigania poprzez udział w różnego rodzaju warsztatach i konferencjach.

Dyrektor wykonawczy ENISA, profesor Udo Helmbrecht oraz dyrektor Europolu, Rob Wainwright , wydali wspólne oświadczenie: Porozumienie to jest ważnym krokiem w walce z coraz bardziej wyrafinowanymi przestępcami komputerowymi, którzy poświęcają coraz więcej czasu i pieniędzy na ataki na wybrane cele. Porozumienie to pokazuje, jak wysoce jesteśmy zaangażowani we wspólne działania w ramach naszych specjalizacji oraz w jak dużym stopniu wspieramy nasze wzajemne wysiłki w celu uczynienia europejskiego Internetu bezpieczniejszym miejscemSzacuje się, że w wyniku cyberprzestępczości światowa gospodarka traci rocznie ponad 400 miliardów dolarów. Ściślejsza współpraca i wymiana wiedzy pozwoli Europie skuteczniej walczyć z przestępcami komputerowymi.

Dodatkowe informacje

ENISA to specjalizująca się w dziedzinie bezpieczeństwa komputerowego instytucja z centralą w Heraklionie i oddziałem w Atenach, której zadaniem jest wspieranie państw członkowskich UE, Komisji oraz wszelkich zainteresowanych stron w ich wysiłkach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa sieciowego i informacyjnego.

Europol – Europejski Urząd Policji z siedzibą w Hadze (Holandia), to instytucja odpowiedzialna za koordynowanie prac organów ścigania na szczeblu unijnym, promowanie działań podejmowanych przez państwa członkowskie w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej, terroryzmu oraz innych poważnych przestępstw obejmujących swoim zasięgiem dwa lub więcej państw członkowskich (decyzja 

Rady 2009/371/JHA). EC3, działające pod auspicjami Europolu Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością, stanowi główny oręż UE w walce z cyberprzestępczością. Instytucja ta wspiera państwa członkowskie i organy UE w działaniach związanych z rozwijaniem operacyjnych i analitycznych możliwości śledczych, jak również odpowiada za międzynarodową współpracę w zakresie zwalczania cyberprzestępczości. Szczegółowe obszary działalności EC3 to: oszustwa związane z płatnościami online, wykorzystywanie seksualne dzieci w Internecie i przestępstwa stanowiące zagrożenie dla kluczowej infrastruktury lub kluczowych systemów informatycznych Unii Europejskiej.

 

 

 PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
PROWADZONY JEST PRZEZ EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJĘ NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
 europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl 

WEBMASTER: © 2005-2017 STUDIO EM

home DO GÓRY