SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


4-07-2014 Włochy przejmują przewodnictwo w UE

Wzrost gospodarczy i zatrudnienie, ochrona praw obywateli i umocnienie pozycji Europy na arenie międzynarodowej będą priorytetami półrocznego przewodnictwa Włoch w UE. Włoska prezydencja zbiega się z pierwszym półroczem kadencji Parlamentu Europejskiego w nowym – wybranym w maju – składzie i rozpoczyna nowy program trzech prezydencji, którego kolejnymi uczestnikami będą Łotwa i Luksemburg. Rządy tych trzech krajów przygotowały program prac Englishfrançaisitaliano Rady UE na kolejne 18 miesięcy.

Wzrost gospodarczy i zatrudnienie

Włochy chcą wspierać reformy strukturalne oraz innowacje w krajach UE. Ich celem jest odnowa przemysłu europejskiego, która umożliwi walkę z bezrobociem i zwiększenie konkurencyjności. Ze szczególną uwagą traktowane będą małe przedsiębiorstwa oraz polityka klimatyczno-energetyczna do roku 2030.

Włochy zamierzają też wspierać inwestycje w sektory o kluczowym znaczeniu dla przyszłości naszych dzieci, takie jak ochrona środowiska, infrastruktura i usługi cyfrowe.

Kolejnym priorytetem jest zrównoważony rozwój – motto wystawy światowejExpo, która odbędzie się w 2015 roku w Mediolanie brzmi „Wyżywić planetę: Energia do życia”.

Europa bliższa obywatelom

Z uwagi na to, że obywatele są coraz bardziej rozczarowani integracją europejską, Włochy chcą dążyć do ograniczenia biurokracji, promowania przejrzystości, odpowiedzialności i cyfryzacji. Ma to zagwarantować skuteczną współpracę między instytucjami UE.

Chcą również, by UE aktywniej działała tam, gdzie jej działania mogą rzeczywiście coś zmienić, czyli w dziedzinie ochrony praw podstawowychoraz polityki imigracyjnej i azylowej. Zamierzają z kolei ograniczyć działania UE w obszarach, w których można skuteczniej działać na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym.

Europa na arenie międzynarodowej

Włochy uważają, że unijna polityka zagraniczna wymaga bardziej kompleksowego podejścia do rozwiązywania problemów regionalnych i globalnych. Uwaga zogniskowana będzie przede wszystkim na regionach sąsiadujących z UE, a zwłaszcza na regionie Morza Śródziemnego.

Przemiany w Afryce Północnej i proces pokojowy na Bliskim Wschodzie będą wymagały ciągłego wsparcia. Włochy zajmą się również nowymi umowami stowarzyszeniowymi z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą.

W programie prac znajdą się także negocjacje handlowe – Włochy mają nadzieję zrobić postępy w rozmowach z USA dotyczących transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego.facebook