SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


20-07-2014 UE nawołuje do ochrony małych dostawców artykułów spożywczych przed wielkimi przedsiębiorstwami

UE wzywa do działań na rzecz ochrony małych dostawców żywności przed nieuczciwymi praktykami stosowanymi przez niektórych większych producentów i supermarkety z branży spożywczej.

Wielkie przedsiębiorstwa dysponują większą siłą przetargową w negocjacjach z innymi firmami, fakt ten wykorzystują – zgodnie z prawem – na swoją korzyść.

Ponieważ jednak przedsiębiorstwa działające na rynku spożywczym coraz bardziej dążą do koncentracji swoich sił, brak równowagi czasami powoduje, że mniejsze firmy padają ofiarą nieuczciwych praktyk handlowych.

Oto przykłady nieuczciwych praktyk stosowanych przez silniejsze strony wymiany handlowej:

odmowa zawarcia istotnych warunków i postanowień w formie pisemnej
zmiana kosztów transakcji, które zostały już uzgodnione
zmuszanie słabszych partnerów do zawierania umów o nieproporcjonalnie wysokim poziomie ryzyka
kończenie stosunków handlowych bez wypowiedzenia i bez podania obiektywnie uzasadnionego powodu.

Jeżeli słabsza strona relacji handlowych jest zależna gospodarczo od silniejszego kontrahenta, może uznać, że nie będzie w stanie obronić się przed takimi praktykami, obawiając się przy tym zerwania współpracy.

Tak może wyglądać typowy przypadek: duże międzynarodowe przedsiębiorstwo produkujące napoje chłodzące dostarcza je małej firmie detalicznej. Wprowadza na rynek nowy produkt i prosi sprzedawcę detalicznego o magazynowanie go. Jeśli sprzedawca odmówi ze względu na ograniczoną ilość miejsca na półkach sklepowych, dostawca grozi mu, że nie dostarczy mu swoich wybranych, najlepiej sprzedających się produktów. Jeżeli sprzedawca detaliczny zwróci uwagę na to, że w umowie rocznej nie było tego nowego produktu, dostawca grozi mu zerwaniem współpracy.

Pomoc dla małych przedsiębiorstw

Niektóre rządy europejskie już wdrożyły środki mające na celu zapobieganie takim praktykom; inne wciąż jeszcze muszą podjąć odpowiednie działania.

Od września 2013 r. UE wzywa przedsiębiorstwa do dobrowolnego podpisania kodeksu postępowania – inicjatywy dotyczącej łańcucha dostaw – w ramach której zobowiążą się one do prowadzenia swoich stosunków handlowych w sposób uczciwy i zrównoważony.

Obecnie UE chce wykorzystać tę inicjatywę jako fundament do opracowania ogólnoeuropejskich zasad dobrego postępowania i minimalnych norm dotyczących ich przestrzegania.

Celem tego jest zwiększenie liczby spraw rozwiązywanych w ramach inicjatyw dobrowolnych, a nie w drodze kosztownych i długo trwających procedur sądowych. Niezależne organy wykonawcze mogłyby chronić poufność danych małych firm, które boją się konsekwencji wystąpienia przed szereg.

W dostawę produktów żywnościowych dla konsumentów zaangażowanych jest wiele różnych podmiotów – producentów, przetwórców i detalistów. W unijnym spożywczym łańcuchu dostaw pracuje ponad 47 mln osób, a w całym sektorze spożywczym działa więcej małych firm niż w jakimkolwiek innym.ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK