PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
email:
europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl
Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.22-07-2014
Miasta przyszłości – unijna polityka miejska

Jak polityka UE może zaspokoić potrzeby miast? UE zaprasza wszystkich do udziału w konsultacjach na ten temat.

Miasta mają zasadnicze znaczenie w podejmowaniu wyzwań gospodarczych, społecznych i środowiskowych, przed którymi stoi Europa. Planowany przez UE program rozwoju miast (czasem nazywany agendą miejską) ma sprawić, że polityka unijna i polityka krajowa pomogą miastom w odegraniu tej roli.

UE organizuje konsultacje społeczne English poświęcone programowi rozwoju miast, aby zasięgnąć opinii zainteresowanych stron – w tym władz krajowych, regionalnych i lokalnych – na temat tego, jakie powinny być cele programu i jak powinien on funkcjonować. Konsultacje potrwają do dnia 26 września 2014 r.

Około 70 proc. mieszkańców UE żyje na obszarach miejskich. W 2050 roku odsetek ten może wzrosnąć do 80 proc. Ponieważ ponad dwie trzecie unijnych strategii politycznych i przepisów odnoszą się do miast, coraz większym echem odbijają się głosy, że należałoby podejść do tematu w sposób lepiej zorganizowany i połączyć w jedno różne poziomy zarządzania. Umożliwiłoby to planowanie strategiczne nieograniczone z administracyjnego punktu widzenia.

Dlaczego UE potrzebny jest program rozwoju miast?

Aby Unia mogła zrealizować najważniejsze cele określone w strategii „Europa 2020” – w takich dziedzinach, jak bezrobocie, walka ze zmianami klimatu oraz integracja społeczna – musi skuteczniej reagować na potrzeby miast.

Dwa główne cele nowego programu to:

skuteczniejsza koordynacja i większa spójność polityki UE w reagowaniu na potrzeby miast
większe i bardziej bezpośrednie zaangażowanie miast w kształtowanie polityki UE.

Nie tracić z oczu najważniejszych celów

Unijny program rozwoju miast powinien uwzględniać nadrzędne cele Unii i uzupełniać działania na poziomie krajowym. Na ostatnim forum CITIES English wyraźnie powiedziano, że nowe unijne przepisy nie byłyby najlepszym rozwiązaniem.

Program rozwoju miast powinien zapewnić metody rozwiązywania największych problemów, z jakimi zmagają się miasta, oraz propagować najlepsze rozwiązania w zakresie rozwoju miast i aglomeracji.PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
PROWADZONY JEST PRZEZ EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJĘ NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
 europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl 

WEBMASTER: © 2005-2017 STUDIO EM

home DO GÓRY