SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


24-07-2014 UE stawia sobie za cel, by dzięki powszechniejszemu recyklingowi jej gospodarka nie wytwarzała odpadów

UE zaproponowała wyższe wymogi w zakresie recyklingu, aby przekształcić europejską gospodarkę w system, w którym nic się nie marnuje i który przyczynia się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego.


W ramach nowych celów, państwa europejskie:

po 2025 r. zakażą zakopywania na składowiskach odpadów nadających się do recyklingu
do 2030 r. będą poddawać recyklingowi 70 proc. odpadów komunalnych oraz 80 proc. opakowań
ograniczą ilość odpadów morskich i marnotrawionej żywności.

Przewidywane korzyści to:

gospodarka, która będzie wywierać mniejszy wpływ na środowisko i będzie źródłem mniejszych emisji CO 2
mniejsze zapotrzebowanie na kosztowne, ograniczone zasoby
580 tys. nowych miejsc pracy w gospodarce odpadami.

Ponowne wykorzystanie, naprawa, recykling

UE pracuje nad stworzeniem w Europie „gospodarki o obiegu zamkniętym”, w której ponowne wykorzystywanie, naprawa i recykling materiałów będzie normą – zamiast wydobywania surowców, używania ich tylko raz i wyrzucania.

W 2010 r. w Europie około 400 – 500 mln ton odpadów, które mogły zostać ponownie wykorzystane lub poddane recyklingowi, zostało wyrzuconych na składowiska śmieci lub spalonych. Optymalne wykorzystanie naszych zasobów mogłoby przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności UE na arenie międzynarodowej oraz ograniczyć naszą zależność od coraz bardziej ograniczonych – i kosztownych – surowców.

W ramach unijnych planów można by przyjąć nowy cel dotyczący większej efektywności wykorzystania zasobów, która wyraża się jako stosunek PKB danej gospodarki do jej poziomu zużycia surowców.

Zwiększenie wydajności, tworzenie nowych miejsc pracy

Zdaniem UE przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym może nastąpić dzięki

projektowaniu produktów, które są łatwiejsze do naprawy, modernizacji i recyklingu
tworzeniu bardziej wydajnych produktów, które wytrzymują dłużej oraz stosowaniu wydajniejszych procesów produkcyjnych
ograniczeniu użycia materiałów niebezpiecznych lub trudnych do recyklingu
zachęcaniu do ograniczenia wytwarzania odpadów
przekształceniu odpadów w zasoby dzięki postępowi technicznemu.

Pomoże to obywatelom Europy cieszyć się czystszym i zdrowszym środowiskiem, a także wytrzymalszymi produktami. Szacuje się, że koszty przedsiębiorstw spadną o około 8 proc. rocznych obrotów.

Powyższe wnioski zostały ogłoszone równocześnie z wprowadzeniem w życie serii inicjatyw UE, mających na celu wykorzystanie szans na rozwój gospodarczy i tworzenie miejsc pracy, jakie daje uczynienie gospodarki oraz wybranych budynków bardziej ekologicznymi.ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK