SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


01.08.2014 Według UE musimy jak najlepiej skorzystać z możliwości tworzenia „zielonych” miejsc pracy

UE przedstawiła plan przewidujący maksymalne zwiększenie możliwości zatrudnienia w sektorach ekologicznych i wsparcie dla pracowników, w miarę jak gospodarka staje się bardziej przyjazna dla środowiska.

W przypadku „zielonych” miejsc pracy – oznaczających korzystanie z informacji, technologii lub materiałów, które są przyjazne dla środowiska – zauważa się jeden z najwyższych wskaźników wzrostu w Europie. 

Tego typu miejsca pracy powstają między innymi w takich obszarach jak:

  • recykling
  • różnorodność biologiczna, bioróżnorodność
  • izolacja mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej
  • poprawa jakości powietrza
  • technologie pozyskiwania energii odnawialnej

Nawet w czasie recesji liczba miejsc pracy w wymienionych obszarach wzrosła o 20 %. UE uznała skoncentrowanie się na tych sektorach gospodarki za kluczowe dla osiągnięcia zrównoważonego wzrostu. 

Unia szacuje, że do 2020 r. możliwe jest utworzenie 20 mln miejsc pracy w zielonej gospodarce.

Wspieranie zielonych miejsc pracy

Ekologizacja gospodarki wiąże się z tworzeniem nowych rodzajów miejsc pracy i przekształcaniem tych istniejących. Powstanie popyt na pracowników posiadających specjalistyczne kwalifikacje, wiedzę oraz odpowiednio przeszkolonych pracowników.

Plan UE zakładający wspieranie procesu tworzenia miejsc pracy w ekologicznych sektorach, a także pomoc dla pracowników zmieniających miejsce pracy obejmuje:

  • przewidywanie, jakie umiejętności oraz jaka wiedza będą potrzebne w tych obszarach, oraz pomoc pracownikom w ich zdobyciu
  • przesunięcie ciężaru z opodatkowania zatrudnienia w kierunku opodatkowania podmiotów zanieczyszczających
  • zachęcanie do dyskusji między pracodawcami i związkami zawodowymi, aby upewnić się, że pracownicy otrzymują wsparcie
  • poprawę międzynarodowej wymiany wiedzy na temat rozwoju zielonych sektorów 
  • udzielanie wskazówek małym przedsiębiorstwom, aby ułatwić im przejście na zieloną gospodarkę, przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony środowiska i antycypowanie niedoboru kwalifikacji.

Zielona gospodarka

W związku ze zmianą klimatu i globalnym niedoborem zasobów gospodarka ekologiczna kształtowana jest przez innowacje technologiczne, pojawienie się nowych rynków oraz zmiany w popycie konsumpcyjnym i przemysłowym.

Przejście na zieloną gospodarkę ma dla UE zasadnicze znaczenie: niedostateczne wykorzystanie zasobów oraz nadmierne obciążenie dla środowiska naturalnego stwarzają problemy dla długoterminowego wzrostu gospodarczego. 

Rosnący popyt w gospodarkach wschodzących oznacza, że wzrost cen surowców, energii i zasobów będzie nieuchronny. Gospodarka europejska musi w większym stopniu reagować na takie zmiany.

Przedstawiony przez Komisję Europejską plan zostanie teraz przekazany Radzie Ministrów UE i Parlamentowi Europejskiemu do zatwierdzenia.ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK