SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


12.08.2014 Wyniki rynków konsumenckich w Europie są coraz lepsze

Z najnowszych danych wynika, że na wszystkich rynkach w Europie panują coraz lepsze warunki, choć usługi w sektorze energii mogą budzić niepokój.

Z tegorocznej tablicy wyników dla rynków konsumenckich  – opublikowanej po raz dziesiąty – wynika, że większość ludzi w Europie jest zadowolona z sytuacji na rynkach towarów. Nawet w sektorach, które w ostatnich latach odnotowały najsłabsze wyniki – np. na rynku przewozów samochodowych i kolejowych – widać oznaki poprawy. Najmniej zadowalające są wyniki sektora bankowego, a najgorsze wyniki uzyskały rynki produktów inwestycyjnych i kredytów hipotecznych.

Komisja bada setki produktów i usług na 52 rynkach konsumenckich. Konsumenci w całej UE oceniają je według cen, problemów i skarg, zaufania w stosunku do firm oraz poziomu satysfakcji.

Tabela wyników wskazuje na to, że trzy najbardziej problematyczne obszary to:

  • bankowość
  • rynki energii
  • telekomunikacja.

Usługi użyteczności publicznej, ceny paliw i rynki samochodów używanych również wymagają poprawy.

Rynki usług są z punktu widzenia konsumenta dużo bardziej problematyczne niż rynki towarów, ponieważ niektóre z usług są bardzo skomplikowane, a czasami strategie marketingowe opierają się na celowym utrudnianiu klientowi wybrania najlepszej oferty.

Wyniki świadczą też o tym, że poziom satysfakcji konsumentów może się znacznie różnić w poszczególnych regionach. Mieszkańcy „starych” państw UE są bardziej zadowoleni z usług sprzedaży detalicznej i motoryzacyjnych, a mieszkańcy „młodszych” krajów UE – z usług telekomunikacyjnych.

Dalsze działania

Inicjatywy UE na rzecz poprawy warunków w najgorzej ocenianych sektorach obejmują:

  • nowe przepisy w sprawie rachunków płatniczych i detalicznych produktów inwestycyjnych
  • inicjatywę „Łączność na całym kontynencie” 
  • działania na rzecz zwiększenia przejrzystości oferty w sektorze energii oraz przejrzystości rachunków za usługi energetyczne.

Komisja zamierza też przeprowadzić dwie szczegółowe analizy:

  • badanie rynku dotyczące sprzedaży detalicznej energii elektrycznejporównujące aktualną sytuację ze stanem z roku 2010 oraz oceniające skutki unijnego trzeciego pakietu energetycznego 
  • badanie behawioralne mające zachęcić konsumentów do czytania warunków umów i ułatwić im ich zrozumienie.

Z najnowszego badania dotyczącego cen paliw samochodowych wynika, że ceny paliw często ulegają zmianie, w niektórych krajach nawet kilka razy dziennie. W związku z tym w kilku państwach członkowskich strony internetowe porównujące ceny mają stać się narzędziem organów regulacyjnych służącym zwiększeniu przejrzystości cen i ich obniżeniu dzięki nowym zasadom ustalania cen.

Aktualnie analizowane są problemy na rynku samochodów używanych. Chodzi o to, by uzyskać lepszy obraz sytuacji i znaleźć odpowiednie rozwiązania.ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK