SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


19.08.2014 Kolejny rekordowy rok programu wymian studenckich Erasmus

W roku akademickim 2012/2013 w programie wymiany studenckiej Erasmus udział wzięło prawie 270 tys. studentów z całej Europy. To rekord w 27-letniej historii tego programu.

Dzięki Erasmusowi europejscy studenci mogą na rok wyjechać za granicę na studia lub staż. Nie płacą czesnego na uczelni, na której studiują, i otrzymują stypendium na pokrycie części kosztów pobytu za granicą.

Erasmus pomaga nie tylko studentom. Również naukowcy, wykładowcy, pracownicy uczelni wyższych lub biznesmeni mogą wyjechać za granicę w celach dydaktycznych lub szkoleniowych na okres do sześciu tygodni.

W roku 2012/2013 w programie wzięło udział ponad 269 tys. studentów, czyli o 15 tys. więcej niż rok wcześniej. Za granicę wyjechało też 52 tys. pracowników uczelni.

W ramach programu Erasmus studenci spędzają za granicą średnio nieco ponad pół roku i otrzymują stypendium w wysokości 253 euro na miesiąc. Największą popularnością wśród studentów cieszą się Hiszpania, Niemcy i Francja, a jeśli chodzi o staże, najczęściej wybieranym krajem jest Wielka Brytania.

W programie uczestniczą wszystkie kraje UE oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria i Turcja. W tym roku przystąpiła do niego również była jugosłowiańska republika Macedonii.

Nowe doświadczenia

Dzięki zagranicznym studiom młodzi ludzie zdobywają nowe doświadczenia i zwiększają swoje szanse na rynku pracy. Wykładowcy mogą z kolei doskonalić swój warsztat w oparciu o zagraniczne doświadczenia.

W tej chwili studia lub staż za granicą odbywa około 10 proc. studentów z UE. Unii zależy na tym, by w 2020 roku było ich dwa razy więcej.

We wrześniu UE opublikuje swoje pierwsze badanie dotyczące wpływu programu Erasmus na szanse młodych ludzi na zatrudnienie. W roku akademickim 2012/2013 na zagraniczne wykłady wyjechało około 500 przedsiębiorców, co wskazuje na poprawę współpracy między biznesem a środowiskami akademickimi.

Erasmus+

W tym roku rusza rozszerzona wersja programu, Erasmus+, z którego w ciągu kolejnych siedmiu lat stypendia otrzymają cztery miliony osób, w tym dwa miliony studentów uczelni wyższych.

Nowy program obejmuje również wymiany dla uczniów przyuczających się do zawodu wolontariuszy. Dodatkowe wsparcie otrzymają osoby o specjalnych potrzebach oraz pochodzące ze środowisk w trudnej sytuacji lub z regionów najbardziej oddalonych.

Program nosi imię Erazma z Rotterdamu (łac. Desiderius Erasmus Roterodamus), jednego z czołowych humanistów renesansu, który żył w latach 1466-1536 i podróżował po całej Europie w poszukiwaniu wiedzy.facebook