SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


10.10.2014 Twoje ubezpieczenie zdrowotne

W UE za Twoje zabezpieczenie społeczne, w tym ubezpieczenie zdrowotne, odpowiada kraj, w którym masz miejsce zamieszkania i odpowiedni status ekonomiczny, nie zaś kraj Twojego obywatelstwa. Sprawdź, czy wiesz, który kraj powinien zapewnić Ci zabezpieczenie społeczne. Pamiętaj, że nie możesz sam wybrać kraju, który ma Ci je zapewnić!

Jeśli nie jesteś pewien, jakie przysługują Ci prawa do opieki zdrowotnej, i chcesz się upewnić przed podjęciem leczenia, w każdym kraju UE znajdziesz przynajmniej jeden krajowy punkt kontaktowy, który poinformuje Cię, czy masz prawo do zwrotu kosztów leczenia i po jakich stawkach.

Specjalne wymogi - zobacz więcej: http://europa.eu/youreurope/citizens/health/when-living-abroad/health-insurance-cover/index_pl.htm

Krajowe systemy opieki zdrowotnej w Europie bardzo się między sobą różnią


Kraje UE mają swobodę ustanawiania własnych przepisów dotyczących uprawnień do świadczeń i usług. Jeśli zatem złożysz wniosek o opiekę medyczną w kraju, w którym teraz mieszkasz, prawdopodobnie nie będą Ci przysługiwać dokładnie takie same usługi za tę samą cenę jak w kraju pochodzenia.

Aby uniknąć problemów i nieporozumień, które mogą mieć poważne konsekwencje, poznaj zasady działania systemu zabezpieczenia społecznego w nowym kraju lub skontaktuj się zkrajowym punktem kontaktowym.

Różnice w ocenie stopnia niezdolności do pracy

Jeśli ubiegasz się o rentę inwalidzką lub zasiłek chorobowy, każdy kraj, w którym pracowałeś, może wymagać od Ciebie poddania się osobnemu badaniu lekarskiemu. Jeden kraj może stwierdzić u Ciebie poważny stopień inwalidztwa, natomiast inny może uznać, że Twój stan zdrowia jest zadowalający.

Dowiedz się więcej o rentach inwalidzkich w Europie.

POMOC i PORADYARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK