SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


12.10.2014 Studia za granicą

Jeżeli planujesz studia w innym kraju UE, z pewnością masz mnóstwo pytań:

W jaki sposób mogę ubiegać się o przyjęcie na studia?
Ile czasu trwają studia pozwalające uzyskać stopień naukowy?
Ile wyniesie mnie czesne?
Czy moja znajomość języka jest wystarczająca?

Uczelnie wyższe - warunki przyjęcia

Jako obywatel UE masz prawo studiować na dowolnej uczelni wyższej w UE na tych samych warunkach co obywatele danego kraju. Jednak warunki przyjęcia na studia znacznie się różnią w zależności od kraju i uczelni. Niezależnie od tych różnic, nikt nie może odmówić Ci prawa do kształcenia lub szkolenia w innym kraju UE ze względu na narodowość.

Specjalne zasady mają zastosowanie do opłat i stypendiów: WIĘCEJ

Systemy szkolnictwa wyższego według kraju

Dobrym pomysłem jest zdobycie przed  wyjazdem informacji o systemie szkolnictwa wyższego w kraju, w którym chcesz studiować. WIĘCEJ

Czesne i stypendia

Opłaty za studia uniwersyteckie  są w Europie bardzo zróżnicowane. W niektórych krajach UE studia wyższe są bezpłatne, a w innych mogą wiązać się ze znacznymi kosztami. Wsparcie finansowe w formie stypendiów, dotacji i pożyczek jest udzielane w każdym kraju na różnych zasadach.

Przegląd opłat i stypendiów

Jako obywatel UE studiujący na wyższej uczelni w innym kraju UE:

  • nie możesz zostać zmuszony do zapłaty wyższego czesnego niż obywatele danego kraju
  • jesteś uprawniony do takich samych stypendiów na pokrycie kosztów czesnego co obywatele danego kraju.

WIĘCEJ INFORMACJI

Studenci zagraniczni będący rezydentami

Nawet jeżeli nie jesteś obywatelem kraju, w którym chcesz studiować, ale mieszkasz tam od ponad pięciu lat, masz prawo do stypendium na pokrycie kosztów utrzymania na tych samych warunkach co obywatele tego kraju.

Pomoc finansowa według kraju

Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane na stronach krajowych, do których prowadzą linki umieszczone w jej portalu.

Chcę dowiedzieć się więcej o czesnym i stypendiach dla obcokrajowców: WIĘCEJ INFORMACJI

Przegląd i porównanie najważniejszych dotacji i stypendiów w krajach UE (i poza UE)

Informacji o stypendiach na studia za granicą udzieli Ci również ministerstwo edukacji w Twoim kraju.

Jeżeli decydujesz się na studia za granicą, to nadal możesz mieć prawo do otrzymania stypendium na pokrycie kosztów utrzymania od kraju, z którego pochodzisz. Zależy to od decyzji organów w danym kraju. Takie stypendia są jednak często udzielane na ograniczony czas.facebook