SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


12.11.2014 Europejski Trybunał Obrachunkowy: jak lepiej zarządzać finansami UE?

Dobre zarządzanie finansami to prosta koncepcja, jednak jej wykorzystanie każdego dnia może przynieść nieco problemów. “To nie jest wybór między wydawaniem pieniędzy, działaniem zgodnie z zasadami czy osiąganiem wyników – chodzi o połączenie tych wszystkich czynników” - mówił szef Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ECA) Vítor Caldeira, podczas prezentacji raportu z wykonania budżetu 2013 przez instytucje UE. Caldeira przedyskutował wyniki z posłami podczas listopadowej sesji plenarnej.


Niezależny audyt

Europejski Trybunał Obrachunkowy jest niezależną instytucją sprawującą audyt nad unijnymi finansami. Jego eksperci sprawdzają, czy budżet jest odpowiednio przyjmowany przez Komisję Europejską, państwa członkowskie oraz pozostałe instytucje i agencje Unii Europejskiej. W ramach audytu, sprawdzane są transakcje, weryfikowane dokumenty oraz oceniana bezbłędność poszczególnych części zapisów budżetu. Błędy nie muszą oznaczać nadużyć finansowych, ale pokazują ewentualne nietrzymanie się przyjętych zasad.

Parlament Europejski wykorzystuje ekspertyzę ECA podczas procedury udzielania absolutorium z wykonania budżetu na dany rok.ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK