SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


12.08.2014 Mobilność pracowników odpowiedzią na niedobór wykwalifikowanej siły roboczej w UE

Zwiększenie mobilności pracowników: z najnowszego wspólnego sprawozdania Komisji i OECD wynika, że dla gospodarki krajów europejskich kluczowe znaczenie mają gotowość i zdolność pracowników do zmiany pracy lub przeniesienia się w inny region.

Przewiduje się, że w latach 2013–2020 liczba ludności w wieku produkcyjnym (15-64 lat) w Europie spadnie o 7,5 mln. Dlatego, aby utrzymać konkurencyjność Europy, UE musi bardziej efektywnie wykorzystywać umiejętności migrantów.

W sprawozdaniu podkreślono, że mobilność i migracja są kluczem do rozwiązywania wyzwań demograficznych i wyzwań związanych z kwalifikacjami siły roboczej. Eliminowanie różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn oraz zwiększenie aktywności zawodowej młodych i starszych osób będzie miało również zasadnicze znaczenie dla łagodzenia skutków starzenia się społeczeństwa.

Podczas gdy wiele krajów UE boryka się z problemem utrzymującego się bezrobocia, a niechęć do imigracji rośnie, wiele firm ma trudności ze znalezieniem odpowiednich pracowników krajowych.

Problem braku umiejętności pracowników

Najnowsze badanie wykazało, że 40 proc. firm w UE ma problemy ze znalezieniem osób o odpowiednich kwalifikacjach. Dostępne dane wskazują, że zapotrzebowanie na pracowników w ciągu następnej dekady będzie się koncentrować na określonych zawodach – w większości wymagających dość wysokich lub wysokich kwalifikacji. W sprawozdaniu określono trzy uzupełniające się strategie stanowiące odpowiedź na zaistniałą sytuację:

  • wspieranie wewnątrzunijnej mobilności pracowników w celu zapewnienia lepszej alokacji umiejętności
  • lepsza integracja imigrantów spoza UE, mająca zapewnić wykorzystanie ich umiejętności w bardziej inteligentny sposób
  • przyciągnięcie większej liczby wykwalifikowanych imigrantów spoza UE potrzebnych na rynku pracy w UE.

W sprawozdaniu podkreślono konieczność usunięcia przeszkód utrudniających pracownikom zmianę miejsca pracy, ułatwienia uznawania zagranicznych kwalifikacji oraz zapewnienie szkoleń językowych dostosowanych do umiejętności migrantów w krajach przeznaczenia.

Prace w toku

UE podjęła już kroki w celu usunięcia niektórych barier, obejmują one m.in. nowe przepisy mające na celu ułatwienie swobodnego przemieszczania się oraz ułatwienie nabywania i zachowywania dodatkowych uprawnień emerytalnych.

Zaproponowano również dalsze ulepszenie ogólnoeuropejskiej sieci dla osób szukających pracy EURES oraz zaostrzenie egzekwowania przepisów o delegowaniu pracowników. W ramach rocznych zaleceń dotyczących polityki gospodarczejdla poszczególnych krajów UE Komisja udostępniła również wskazówki w zakresie integracji migrantów na rynku pracy.

Komunikat prasowy – Zatrudnienie: mobilność pracowników pomoże sprostać wyzwaniom związanym z kwalifikacjami siły roboczej i wyzwaniom demograficznym w UEfacebook