PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
email:
europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl
Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.20.08.2014
UE stawia sobie za cel, by dzięki powszechniejszemu recyklingowi jej gospodarka nie wytwarzała odpadów

UE zaproponowała wyższe wymogi w zakresie recyklingu, aby przekształcić europejską gospodarkę w system, w którym nic się nie marnuje i który przyczynia się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

W ramach nowych celów, państwa europejskie:

Przewidywane korzyści to:

Ponowne wykorzystanie, naprawa, recykling

UE pracuje nad stworzeniem w Europie „gospodarki o obiegu zamkniętym”, w której ponowne wykorzystywanie, naprawa i recykling materiałów będzie normą – zamiast wydobywania surowców, używania ich tylko raz i wyrzucania.

W 2010 r. w Europie około 400 – 500 mln ton odpadów, które mogły zostać ponownie wykorzystane lub poddane recyklingowi, zostało wyrzuconych na składowiska śmieci lub spalonych. Optymalne wykorzystanie naszych zasobów mogłoby przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności UE na arenie międzynarodowej oraz ograniczyć naszą zależność od coraz bardziej ograniczonych – i kosztownych – surowców.

W ramach unijnych planów można by przyjąć nowy cel dotyczący większej efektywności wykorzystania zasobów, która wyraża się jako stosunek PKB danej gospodarki do jej poziomu zużycia surowców.

Zwiększenie wydajności, tworzenie nowych miejsc pracy

Zdaniem UE przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym może nastąpić dzięki

Pomoże to obywatelom Europy cieszyć się czystszym i zdrowszym środowiskiem, a także wytrzymalszymi produktami. Szacuje się, że koszty przedsiębiorstw spadną o około 8 proc. rocznych obrotów.

Powyższe wnioski zostały ogłoszone równocześnie z wprowadzeniem w życie serii inicjatyw UE, mających na celu wykorzystanie szans na rozwój gospodarczy i tworzenie miejsc pracy, jakie daje uczynienie gospodarki oraz wybranych budynków bardziej ekologicznymi.