PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
email:
europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl
Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.21.08.2014
Strony internetowe oferujące usługi turystyczne bardziej przyjazne dla konsumentów

Dzięki kontrolom UE portale internetowe w większym stopniu przestrzegają praw konsumentów: obecnie 62 proc. z nich podaje konsumentom informacje zgodnie z przepisami UE.

Jeden na trzech użytkowników internetu w UE rezerwuje podróż i zakwaterowanie on-line. Przewiduje się, że w przyszłości liczba ta wzrośnie. Aby zapewnić właściwe traktowanie konsumentów, Komisja wraz z organami krajowymi przeprowadza regularne kontrole stron internetowych oferujących usługi turystyczne w całej Europie.

Spośród 552 skontrolowanych w 2013 r. stron internetowych aż 382 nie przestrzegały europejskich przepisów dotyczących ochrony konsumentów. Od tamtej pory zaktualizowano i poprawiono 173 portali, 209 jest przedmiotem toczących się postępowań, a 6 zamknięto.

Jakie problemy wykryto podczas kontroli?

Stwierdzono następujące zasadnicze problemy:

W przypadku stron internetowych, które nie spełniają wymogów, w dalszym ciągu prowadzone będą postępowania administracyjne lub sądowe. Kontrolowane są także praktyki w sektorze usług turystycznych, tak aby konsumenci mieli dostęp do wszystkich istotnych informacji i mogli dokonywać świadomych wyborów.

Wskazówki dla konsumentów

Jeśli potrzebujesz pomocy, pamiętaj, że możesz skontaktować się z organizacją konsumencką lub właściwym organem krajowym. W razie problemu ze sprzedawcą w innym kraju UE możesz zwrócić się o pomoc do lokalnegoEuropejskiego Centrum Konsumenckiego.