SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


01.11.2014 Współpraca międzynarodowa: 11. kluczowe osiągnięcie w ramach polityki regionalnej UE

Nowa umowa o współpracy międzynarodowej w dziedzinie polityki regionalnej i miejskiej między Unią Europejską a Meksykiem została potwierdzona na mocy listu intencyjnego, który 8 października w Brukseli podpisali komisarz Johannes Hahn i Alejandro Nieto Enríquez, podsekretarz Ministerstwa Rozwoju Rolnictwa oraz Rozwoju Regionalnego i Miejskiego w rządzie federalnym Meksyku. Jest to jedenasta z kolei umowa tego rodzaju, stanowiąca dalszy etap w procesie zapoczątkowanym w 2006 r., kiedy to zawarta została pierwsza umowa o współpracy w tym obszarze z Chinami. Umowa z Meksykiem jest już piątą umową z krajem Ameryki Łacińskiej, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu polityką regionalną na tym szybko rozwijającym się kontynencie.

Komisarz Hahn podkreślił, że nowe porozumienie ułatwi wymianę wiedzy i najlepszych praktyk w planowaniu i realizacji założeń polityki regionalnej między Meksykiem a Unią Europejską. Jego słowa brzmiały: „Korzyści są obopólne, możemy zatem uczyć się od siebie nawzajem”. Jak słusznie zauważono w meksykańskiej prasie bezpośrednio po podpisaniu umowy, porozumienie to umożliwi nawiązanie dialogu o znaczeniu kluczowym dla współpracy strategicznej między Meksykiem a Unią Europejską w zakresie „kreowania bardziej sprawiedliwych, stabilnych i równych społeczeństw”. W ramach OPEN DAYS w sesji o „Współpracy między Ameryką Łacińską a Unią Europejską w zakresie spójności polityki i instrumentów finansowych” Alejandro Nieto Enríquez i towarzyszący mu dyrektor w Ministerstwie Rozwoju Rolnictwa oraz Rozwoju Regionalnego i Miejskiego Jorge Diaz Cuervo wspólnie zaprezentowali pierwszy projekt polityki regionalnej Meksyku. Zwrócono uwagę na znaczące różnice geograficzne między poszczególnymi regionami Meksyku i przedstawiono nowe, zindywidualizowane projekty polityki regionalnej.

Ministerstwo Rozwoju Rolnictwa oraz Rozwoju Regionalnego i Miejskiego (SEDATU) powstało w 2013 r. w celu zarządzania polityką federalną w zakresie wszelkich zagadnień związanych z rozwojem regionalnym oraz współpracy z innymi ministerstwami w sprawach związanych z rozwojem obszarów miejskich oraz wiejskich. Główne cele rozwoju regionalnego, miejskiego i wiejskiego zostały określone w Krajowym Planie Rozwoju na lata 2013–2018 opracowanym przez rząd federalny, składającym się z indywidualnych programów horyzontalnych sporządzonych dla poszczególnych obszarów, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej potrzebujących regionów. Według Prognozy regionalnej OECD na rok 2014 w Meksyku występuje druga na świecie do co wielkości różnica w sumie dochodu krajowego na osobę (zaraz po Stanach Zjednoczonych). 65% ludności Meksyku mieszka w miastach, z czego 53% zamieszkuje obszary miejskie o liczbie mieszkańców przekraczającej 500 000 (według OECD światowa średnia wynosi 49%).facebook