SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


19.11.2014 Perspektywy na euro

Zmiany w systemie zarządzania gospodarczego w UE z perspektywy państw Europy Środkowej – to temat międzynarodowej konferencji zorganizowanej 14 listopada przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, przy współpracy Przedstawicielstwa KE w Polsce. Do dyskusjo o euro, nowych instrumentach polityki pieniężnej oraz bilansie tworzenia unii bankowej zaproszono ekspertów z Komisji Europejskiej, Narodowego Banku Polskiego, administracji rządowej z Polski i Niemiec oraz instytutów naukowych.

Konferencja EU Economic Governance in the Making – the CEE Perspective została zorganizowana w ramach projektu RAstaNEWS realizowanego przez kilkanaście instytucji akademickich z Włoch, Holandii, Belgii, Węgier oraz Wielkiej Brytanii, a także PISM.

Koncentruje się on na czterech zagadnieniach. Po pierwsze, czy zmieniający się system zarządzania w UE poprawia stabilność ekonomiczną zarówno Unii, jak i krajów członkowskich. Po drugie, co należy zrobić, aby ten ewoluujący system dobrze działał w kompleksowym otoczeniu instytucjonalnym UE oraz krajów członkowskich. Chodzi w szczególności o zbadanie sprawności systemów decyzyjnych na wypadek kryzysów. Po trzecie, jaki charakter mają ryzyka gospodarcze, z którymi będzie się konfrontować w przyszłości UE oraz kraje członkowskie i czy jesteśmy w stanie znaleźć na nie systemową odpowiedź. Po czwarte, jak powinny wyglądać relacje między strefą euro a pozostałymi krajami UE, w szczególności w sferze integracji polityki makroekonomicznej.

Po otwarciu konferencji przez Ewę Synowiec, dyrektor PKE oraz Marcina Zaborowskiego, dyrektora PISM, wystąpienie wstępne wygłosił Jakub Jaworowski, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który przedstawił aktualny stan przygotowań Polski do przyjęcia euro.

Minister Jaworowski odniósł się do kwestii gospodarczych, politycznych oraz społecznych. - Po kryzysie mamy do czynienia z nową sytuacją gospodarczą i instytucjonalną, dlatego też – zdaniem Jaworowskiego – konieczne jest sporządzenie nowego, dokładnego bilansu korzyści i kosztów akcesji do strefy euro.

W dyskusjach panelowych uczestnicy konferencji podkreślali, że koniecznym warunkiem osiągnięcia korzyści z członkostwa w strefie euro jest prowadzenie przez państwo członkowskie dobrej polityki gospodarczej, posiadanie skutecznych instytucji oraz osiągnięcie odpowiedniego poziomu konwergencji realnej. Wskazywano na przykłady Słowacji, która osiągnęła sukces gospodarczy będąc członkiem strefy euro oraz Węgier, które miały pewne problemy ekonomiczne, mimo pozostawania poza strefą.

Martin Larch z Dyrekcji Generalnej ds. Ekonomicznych i Finansowych Komisji Europejskiej wskazał, że ostatni kryzys gospodarczy był wyjątkowym wydarzeniem i nie powinien negatywnie wpływać na decyzję dotyczącą przyjęcia euro. Zdaniem Larcha, Unia Europejska wyszła z kryzysu instytucjonalnie wzmocniona. Uczestnicy konferencji zgodzili się, że biorąc pod uwagę malejącą rolę Europy w globalnej gospodarce, wszystkim nam powinno zależeć na sukcesie UE oraz strefy euro.

Uczestnicy dyskusji podkreślali, że przystępując w 2004 r. do UE Polska zobowiązała się w Traktacie Akcesyjnym także do przyjęcia euro, dyskusja powinna więc koncentrować się na kwestii „kiedy”, a nie „czy” ma nastąpić zastąpienie złotego. Przystąpienie do strefy euro musi być dobrze przygotowane, ponieważ decyzja musi sprzyjać rozwojowi gospodarczemu Polski. Konieczne są również zmiana konstytucji oraz przekonanie do tej decyzji społeczeństwa, co biorąc pod uwagę obecne badania opinii publicznej może być bardzo trudne. W tej chwili preferowaną strategią pozostaje więc kontynuowanie przygotowań tak, aby w momencie podjęcia decyzji o akcesji do strefy euro, dzięki osiągnięciu odpowiedniego poziomu jakości instytucji oraz siły gospodarki, maksymalnie móc ograniczyć ryzyko wystąpienia negatywnych zjawisk dla polskich przedsiębiorstw oraz konsumentów.facebook