SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


22.11.2014 Lubelskie jednostki wdrażania EFS najlepsze w Polsce

344 punkty wychowania przedszkolnego, 680 szkół podstawowych, 13 200 beneficjentów „start-upów”, czyli zaczynających własną działalność gospodarczą, 3 tys. osób korzystających z dotacji spin-off i spin-out, a więc innowacyjnych podmiotów gospodarczych powiązanych ze środowiskiem naukowym, 300 stypendiów doktoranckich – łącznie ponad 454 tysiące ludzi i zakontraktowane projekty o wartości 2,56 mld zł. Wszystko to wyniki wdrażania na Lubelszczyźnie środków Europejskiego Funduszu Społecznego, które przedstawiciele urzędu marszałkowskiego przedstawili w ubiegłą środę na spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Chełmie. 

- Nasze jednostki, departament wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzki Urząd Pracy zostały uznane za najlepsze w Polsce, dzięki czemu uzyskaliśmy aż 80 mln zł nagrody do wydania na kolejne potrzeby społeczne regionu – cieszył się marszałek Krzysztof Grabczuk, nadzorujący wydatkowanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Samorząd już jednak przygotowuje się do kolejnego okresu programowania, czemu ma służyć nowa kampania promocyjna „Efekt PO KL”.  

W toku dotychczasowych konsultacji, na zadania związane z EFS, a mające wzmacniać lokalny rynek pracy, w latach 2014-20 przeznaczone zostanie 578,6 mln euro. - Tradycyjnie ze wsparcia korzystać będą osoby bezrobotne, a także zdecydowane zaczynać własną działalność niezależnie od wcześniejszego statusu zawodowego. Trwają jeszcze ostateczne ustalenia, ale pieniądze z nowego rozdania zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie przedsiębiorców, bo to oni tworzą miejsca pracy; wsparcie szkół i szkolnictwa zawodowego oraz samorządów, które chcą działać w partnerstwie z innymi samorządami czy podmiotami – mówił  Hubert Rząsowski,  zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania EFS UM w Lublinie. - Chcielibyśmy, aby w przypadku tzw. start-upów, czyli właśnie działalności podejmowanej po raz pierwszy wydłużyć okresy rozliczeniowe i zwiększyć możliwości rozwoje rozpoczynających aktywność biznesowe.  

Dla głównej grupy beneficjentów, nadal bez zmian, podstawowe instrumenty wsparcia będą miały charakter bezzwrotny. Urząd myśli jednak o wsparciu ze środków EFS już działających przedsiębiorców w formie tanich pożyczek, czy poręczeń.  Zmienią się również, jak już informowaliśmy, zasady szkoleń, poprzez wprowadzenie bonu, którym dysponować będą zainteresowani przedsiębiorcy i to oni będą wybierać sobie firmę szkoleniową. – Ale  EFS to nie tylko szkolenia, z których większość była zresztą bardzo udana, potrzebna i efektywna, co monitorujemy na bieżąco – przekonują przedstawiciele urzędu marszałkowskiego. Jak dodaje Hubert Rząsowski, wg danych ogólnopolskich co najmniej 50 proc. uczestniczących w szkoleniach bezrobotnych, odnalazło się w ich efekcie trwale na rynku pracy. - I wynik ten jesteśmy w stanie w przyszłości poprawić! - zapewniał marszałek Grabczuk.

Aby pokazać zebranym, jak środki z POKL można z powodzeniem wykorzystać w praktyce zorganizowany został panel dyskusyjny,  w czasie którego swoimi doświadczeniami podzielili się: Małgorzata Fiedur z Zamościa i Walery Sulewski z synem Tomaszem z Hrubieszowa, Anna Łukiewicz  ROEFS Zamość, Anna Wawruch – Lis, zastępca dyrektora Zespołu Szkół Transportowo – Komunikacyjnych w Lublinie wraz z założycielami dwóch szkolnych firm. O tym jak realizowali projekty mowili również Łukasz Dziaduk reprezentujący stowarzyszenie „Pod zieloną koniczynką”, Elżbieta Rojek ze stowarzyszenia „Dla ziemi”,  Edyta Ośko ze stowarzyszenia „Rozwoju Wsi Czerniejów”, Ewa Lisiecka z projektu „TAWY” Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Chełmie oraz Dariusz Steć reprezentujący stowarzyszenie „Jesteśmy z Tobą, bądź z nami”.

Spotkanie, które odbyło się w minioną środę w Starostwie Powiatowym w Chełmie, zainaugurowało kampanię „Efekt PO KL”, podsumowującą wydatkowanie w województwie  lubelskim środków POKL 2007-2013 i omawiającą założenia EFS w nowej perspektywie budżetowej 2014-2020.  W ramach kampanii odbędzie się 9 spotkań na terenie całego województwa, informacje o POKL pojawią się również w regionalnej telewizji, radio i prasie.

http://www.efs.lubelskie.pl/front/page/get/54/news_id:1407/facebook