SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


28.11.2014 Generation Awake

„Generation Awake” to kampania informacyjna na temat wydajnego wykorzystania zasobów. Jest adresowana do ogółu społeczeństwa i ma na celu przedstawić, jakie codzienne działania można podjąć, aby zmniejszyć ilość odpadów i mądrzej wykorzystywać zasoby naturalne, takie jak woda, energia, drewno i metale. Kampanię tę podjęła w roku 2011 Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Środowiska, aby zachęcić społeczeństwo Europy do przejścia na oszczędniejsze gospodarowanie zasobami. Jest adresowana do osób w wieku 25–40 lat i zachęca do przeanalizowania nawyków konsumpcyjnych oraz ich konsekwencji dla środowiska, zasobów naturalnych, jakości życia, zdrowia i dobrobytu.

W roku 2012 kampania koncentrowała się na zużyciu wody, zaś w roku 2014 główny nacisk położono na efektywniejsze gospodarowanie odpadami, będące jednym z kluczowych warunków osiągnięcia celów gospodarki ekologicznej.

Do końca roku 2013 witrynę internetową kampanii odwiedziło ponad 750 tys. gości, filmy obejrzano ponad 4,5 mln razy, społeczność obserwujących kampanię użytkowników Facebooka liczyła niemal 100 tys. osób, a działania w zakresie PR zaowocowały powstaniem co najmniej 1100 artykułów o kampanii.

Więcej informacji na temat kampanii można znaleźć w zestawieniu najważniejszych faktów.

Firmy i instytucje z sektora publicznego oraz prywatnego zainteresowane rozpowszechnianiem przesłania kampanii „Generation Awake” mogą zostać jej oficjalnymi promotorami, dowodząc swojego zaangażowania w ochronę środowiska. Więcej informacji można znaleźć na stronie poświęconej promotorom. Organizacje zainteresowane aktywną promocją tej kampanii mogą pobrać materiały promocyjne.

http://www.generationawake.eu/


Wybieraj tak, aby zmieniać świat na lepsze!

Czy chcesz w pełni korzystać z życia, jednocześnie szanując naturę? Zatem Generation Awake jest dla Ciebie. Kampania ta otworzy Ci oczy na to, jaki wpływ Twoje decyzje konsumenckie wywierają na zasoby naturalne Ziemi. Należąc do Generation Awake, masz świadomość tego, że podejmowane decyzje zmieniają nie tylko Twoje życie, ale także planetę.

W jaki sposób? Życie polega na ciągłym dokonywaniu wyborów: podejmuj mądre decyzje mając na uwadze środowisko, dzięki temu zmienisz na lepsze zarówno Twoje życie, jak i życie Twojej rodziny czy znajomych. Przede wszystkim pomoże Ci to zaoszczędzić pieniądze i prowadzić zdrowszy styl życia — a poza tym wpłynie pozytywnie na stan gospodarki. A co najważniejsze, mądre wybory konsumenckie sprawiają, że Twoje miasto, kraj, Europa i cała planeta są bardziej zrównoważone teraz i będą takie w przyszłości.

Działając razem, będziemy zmierzać ku społeczeństwu, które wie, jak wyprodukować więcej, zużywając mniej zasobów, w którym kultura wyrzucania stanowi relikt przeszłości, a ilość odpadów zredukowano do zera, gdzie wszystkie produkty są cenne i można je ponownie wykorzystać lub przetworzyć w coś całkiem nowego.

Kampania „Generation Awake” została opracowana przez Komisję Europejską, aby zwrócić uwagę na to, co każdy z nas może zrobić codziennie, aby oszczędzać wodę, energię i inne zasoby naturalne oraz zmniejszyć ilość odpadów.


POLSKA

Liczba ludności: 38,5 miliona, PKB na mieszkańca wg bieżących cen 10 300 euro (2013)

Łączna ilość odpadów generowanych rocznie przez gospodarstwa domowe i firmy w Polsce (2012)

Polska: 163 377 949 ton                                UE-28: 2 468 300 000 ton
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_wasgen&lang=en

Ministerstwo Środowiska przygotowuje krajowy plan gospodarki odpadami i zapobiegania ich powstawaniu. Większość obowiązków w tym zakresie należy do 16 lokalnych ośrodków władzy administracyjnej. Rząd wskazał problem odpadów jako jeden z pięciu najważniejszych elementów w zakresie ochrony środowiska. Trwają duże ogólnokrajowe kampanie edukacyjno-informacyjne, których celem jest ograniczenie produkcji odpadów i zachęcanie do ich segregowania. Rząd podniósł też opłaty za składowanie na wysypiskach nieprzetworzonych odpadów. W 2010 r. całkowita ilość odpadów wygenerowanych w kraju wynosiła 4000 kg na osobę — jest to 13. miejsce w UE i nieco poniżej średniej unijnej. Tempo powstawania odpadów rośnie wolniej niż wzrost konsumpcji. Komisja Europejska wskazała jednak, że można poprawić tę sytuację, zwłaszcza w zakresie planowania przyszłych możliwości składowania i przetwarzania odpadów. Komisja zaleciła progresywne podniesienie podatku od składowania śmieci i przeznaczenie uzyskanych w ten sposób środków na wsparcie procesu segregacji odpadów w obszarach miejskich.

WIĘCEJ INFORMACJI / PDF

22 listopada rozpoczyna się Szósty Europejski Tydzień Redukcji Odpadów

Szósty z kolei, doroczny Europejski Tydzień Redukcji Odpadów będzie trwał od 22 do 30 listopada. Jego uczestnicy zwrócą szczególną uwagę na odpady żywnościowe. W tym czasie odbędzie się ponad 9000 akcji zorganizowanych przez władze publiczne, podmioty prywatne, szkoły i obywateli, którym zależy na poprawie jakości środowiska i mądrzejszym zagospodarowaniu zasobów.
Inicjatywa zyskała poparcie komisarza ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, Karmenu Velli, oraz została dofinansowana ze środków programu UE Life. W tym roku tematem przewodnim jest ograniczenie marnowania żywności. Kampania  promuje następujące przesłanie: zamiast wyrzucać jedzenie, nakarm głodnego! Na stronie www.ewwr.eu można dowiedzieć się, co Ty, Twoja rodzina i Twoi znajomi możecie zrobić, by pomóc w realizacji projektu gospodarki obiegowej — w której produkty są przeznaczone do ponownego wykorzystania, naprawy, powtórnego przetworzenia, nie są spalane ani zakopywane, a odpady stają się zasobami.

Marnotrawienie żywności to poważny problem, na przykąad średnie gospodarstwo domowe w Zjednoczonym Królestwie marnuje obecnie blisko 25% kupowanego jedzenia. Zjawisko to można porównać z marnotrawieniem zasobów naturalnych używanych do produkcji żywności, a więc wody, energii i gleby — jest to również strata w wymiarze ekonomicznym, bo wydawane pieniądze są „wyrzucane w błoto”. Mniej niż jedna czwarta żywności marnowanej obecnie w Europie i USA wystarczyłaby, by wyżywić około 805 milionów ludzi, którzy na całym świecie cierpią z powodu chronicznego głodu.
Opracowano szereg narzędzi informujących o kosztach marnotrawstwa żywności i o tym, jak można temu zapobiegać. Kilka zestawień najważniejszych faktów można pobrać w języku angielskim. Są w nich wskazówki, jak unikać marnotrawienia żywności, jak przygotowywać potrawy z resztek i jak kompostować odpadki. W gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach można też zacząć stosować kalkulator odpadów spożywczych — innowacyjne narzędzie, za pomocą którego można obliczyć, ile kosztuje marnowanie jedzenia.

Kontekst
Pierwszy Europejski Tydzień Redukcji Odpadów odbył się w 2009 r. i odniósł wielki sukces w całej Europie. W 28 krajach zorganizowano ponad 25 000 akcji informacyjnych. Tegoroczna impreza jest koordynowana przez Stowarzyszenie Miast i Regionów na Rzecz Recyklingu i Zrównoważonego Gospodarowanie Odpadami (ACR+) i jest częścią ogólnoeuropejskiej akcji na rzecz redukcji odpadów i poprawy gospodarowania odpadami. 

WIĘCEJ INFORMACJI / PDFfacebook