SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


09.12.2014 Szkolenie
pt. „Fundusze europejskie dla organizacji pozarządowych”

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie dotyczące programów skierowanych dla organizacji pozarządowych. Szkolenie będzie dotyczyło m.in. nowego młodzieżowego programu Komisji Europejskiej na lata 2014-2020, „Erasmus +” oraz Programu „Europa dla Obywateli”. Szkolenie odbędzie się w dniu 16.12.2014 r. (tj. we wtorek) w godzinach 10.00 – 16.00, w siedzibie Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw, ul. Przechodnia 4 (II piętro).

Podczas szkolenia osoby zainteresowane dowiedzą się:

 - czym są programy Erasmus+  i „Europa dla Obywateli?
  - jakie są cele i priorytety wyżej wymienionych Programów?
  - jakie zmiany zaszły w nowych Programach w porównaniu do ich poprzedników?
  - jakie możliwości dają powyższe Programy młodym ludziom?
  - jak wyglądają wnioski oraz budżety?

 Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat nowych programów oraz przedstawienie możliwości realizacji działań w obszarze projektów młodzieżowych.
Szkolenie jest przeznaczone dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych. Po szkoleniu będzie możliwość bezpośrednich konsultacji indywidualnych z trenerem.

Zgłoszenia można nadsyłać faxem (81 534 61 92) lub drogą elektroniczną (e-mail: europe-direct@europe-direct.lublin.pl)  lub przynieść osobiście do dnia 15.12.2014 r. do godziny 9.00. Ilość miejsc  jest ograniczona. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailowo najpóźniej w ciągu kilku godzin od momentu wysłania zgłoszenia. Organizator zapewnia bezpłatny obiad. Organizator nie zwraca kosztów podróży.

Organizatorem szkolenia jest
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie oraz
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin.

Osobami do kontaktu pozostają:
Andrzej Skórski, e-mail: rodm@rodm-lublin.pl; oraz
Bartłomiej Martys, e-mail: europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl

W dniu szkolenia rejestracja uczestników rozpocznie się o godzinie 9.30.

DO POBRANIA
Formularz zgłoszeniowy / MSWord
ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK