SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


09.01.2015 Ograniczanie biurokracji

Ograniczanie biurokracji: 48 mln euro oszczędności dzięki nowym przepisom w sprawie transgranicznych orzeczeń sądowych.

Dzięki nowym, obowiązującym od jutra przepisom przedsiębiorstwa i konsumenci będą mogli łatwiej rozwiązywać transgraniczne spory prawne. Oczekuje się, że przyniesie to w UE nawet 48 mln euro oszczędności rocznie. Zlikwidowano bowiem długą i kosztowną procedurę, którą stosowano 10 tys. razy w roku, aby uzyskać orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych uznawane w innych państwach członkowskich.

Od jutra takie transgraniczne orzeczenia będą automatycznie wykonalne w całej UE. Poprawi się również ochrona konsumentów robiących zakupy poza Unią oraz wzrośnie pewność prawa dla przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie całej Unii. Nowe przepisy wprowadzono w związku ze zobowiązaniem UE do ograniczenia biurokracji i wzmocnienia jednolitego ryku w celu pobudzenia trwałego wzrostu gospodarczego.

Věra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, skomentowała: "To bardzo dobra wiadomość dla europejskich obywateli i MŚP. Nowe przepisy pomogą zaoszczędzić od 2 tys. do 12 tys. euro na sprawę. Wywiązujemy się tym samym z obietnicy ograniczenia biurokracji i wzmocnienia unijnego jednolitego ryku. Różnicę odczują przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa, a przed firmami z całej Europy otworzy się szereg nowych możliwości".
Od jutra obowiązywać będzie szereg praktycznych udogodnień:

  • Orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych wykonalne w jednym państwie członkowskim będą się stawać automatycznie wykonalne wszędzie w UE. Zlikwidowano uciążliwą procedurę pośrednią – "exequatur". Koszt przeprowadzenia tej procedury zwykle waha się od 2 tys. do 3 tys. euro w zależności od państwa członkowskiego – jednak może osiągnąć nawet 12,7 tys. euro wraz z kosztami obsługi prawnej, tłumaczeń i opłatami sądowymi. W ponad 95 proc. przypadków procedura ta była czystą formalnością.

Teraz z chwilą wydania orzeczenia w jednym państwie członkowskim wierzyciel będzie mógł rozpocząć jego egzekucję w innym państwie. Oznacza to, że przedsiębiorstwa i obywatele będą mogli odzyskać swoje pieniądze szybciej, łatwiej i bez ponoszenia zbędnych kosztów. W wyjątkowych okolicznościach sądy wciąż będą miały możliwość wstrzymania egzekucji orzeczenia, na przykład jeżeli sąd w innym państwie członkowskim naruszył prawo do rzetelnego procesu sądowego.

  • Konsumenci i pracownicy będą lepiej chronieni w sporach prawnych dotyczących państw spoza UE. Do tej pory konsumenci, którzy kupowali towary od handlowców mających siedzibę poza UE i prowadzących sprzedaż w państwie członkowskim UE, często nie mogli korzystać ze swoich praw. Nowe przepisy oznaczają, że w takiej sytuacji w całej UE konsument będzie miał dostęp do wymiaru sprawiedliwości w kraju swojego zamieszkania, a zatem nie będzie musiał wnosić sprawy do sądu w państwie nienależącym do UE. Nowe przepisy umożliwią również pracownikom zatrudnionym w UE podejmowanie kroków prawnych przeciwko swoim pracodawcom spoza UE przed sądem państwa członkowskiego, w którym ci pracownicy zwykle wykonują swoją pracę.
  • Wzrośnie pewność prawa co do zawieranych przez spółki umów dotyczących właściwości sądu. W przeszłości umowy dotyczące właściwości sądu można było obejść, wnosząc sporną sprawę do sądu innego państwa członkowskiego UE (zamiast do sądu wskazanego w umowie), aby opóźnić rozwiązanie sporu. Nowe przepisy uniemożliwiają stosowanie tego typu praktyk, gwarantując, iż to sąd wskazany przez strony w umowie będzie miał pierwszeństwo w przypadku równoległych postępowań.

Kontekst

Nowe przepisy stanowią odpowiedź na badanie z 2010 r. Stwierdzono w nim, że prawie 40 proc. przedsiębiorstw byłoby w większym stopniu zainteresowanych wymianą handlową poza swoim rynkiem krajowym, gdyby uproszczono procedury sądowego rozstrzygania sporów. Zniesienie biurokratycznych przeszkód, które generują dodatkowe koszty i powodują brak pewności prawa dla przedsiębiorstw, jest podstawą działań Komisji mających na celu ułatwienie życia zarówno przedsiębiorstwom, jak i obywatelom (zob. IP/10/1390 i MEMO/10/525).
Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie reformy rozporządzenia Bruksela I w 2010 r. (IP/10/1705). Po uzyskaniu poparcia Parlamentu Europejskiego (MEMO/12/875) oraz państw członkowskich (IP/12/1321), jutro – 10 stycznia 2015 r. – dwa lata po opublikowaniu nowych przepisów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej reforma wchodzi w życie. Celem reformy jest zwiększenie wydajności współpracy sądowej w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej, w szczególności poprzez zagwarantowanie sprawnego uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w innych państwach członkowskich.


Dodatkowe informacje:ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK