SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


13.02.2015 Unia przeznacza 8,6 mld euro z funduszy regionalnych na pobudzenie innowacyjności w Polsce

Komisja Europejska przyjęła program operacyjny "Inteligentny rozwój" dla Polski na lata 2014–2020. Wartość inwestycji w ożywienie wzrostu gospodarczego w Polsce wyniesie 10 mld euro, z czego 8,6 mld to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Ta kwota zasili działalność badawczą i pozwoli na zacieśnienie współpracy środowisk akademickich i biznesu we wszystkich 16 województwach. Dzięki temu w każdym z nich będzie można w pełni wykorzystać jego potencjał w zakresie innowacji i kontynuować prace nad nowatorskimi produktami. Podjęte inwestycje pozwolą zwiększyć wydatki na badania i rozwój. Chodzi przede wszystkim o zwiększanie potencjału firm, głównie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), tak aby mogły przekuć nowatorskie pomysły w produkty i usługi, które dadzą im przewagę konkurencyjną.

Program ma pomóc ponad 12 tys. firm w prowadzeniu badań naukowych. Umożliwi również – do końca 2023 roku – utworzenie 20,5 tys. nowych miejsc pracy. Poza tym program pomoże podwoić udział zaawansowanych technologicznie produktów w polskim eksporcie (do 13 proc.) oraz w znacznie większym stopniu wykorzystywać instrumenty finansowe do wspierania przedsięwzięć biznesowych opartych na badaniach naukowych.

Unijna komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu tak podsumowała przyjęcie programu operacyjnego:
Z radością patrzę na to, jak Polska koncentruje swoje wysiłki na badaniach i innowacjach, przede wszystkim wykorzystując potencjał polskiego sektora prywatnego do przekształcania twórczych pomysłów w nowatorskie rozwiązania technologiczne. Dzięki dostępnemu finansowaniu w kwocie 10 mld euro polskie firmy będą mogły budować swoją długoterminową przewagę konkurencyjną w oparciu o badania naukowe i rozwój. Te inwestycje będą dużym impulsem dla krajowej gospodarki i pomogą Polsce osiągnąć unijne cele w zakresie inteligentnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

W osiągnięciu tych celów zasadniczą rolę będą odgrywały instrumenty finansowe – takie jak gwarancje i inwestycje kapitałowe – na te efektywne formy finansowania publicznego przeznaczono bowiem prawie 900 mln euro.

Program ma za zadanie zapewnić efekt dźwigni dla dodatkowych 4,4 mld euro, pochodzących z sektora prywatnego, które mają zostać przeznaczone na działania w zakresie innowacji.

Kontekst

Budżet programu operacyjnego "Inteligentny rozwój":

  • ogólna wartość: 10 189 869,702 euro
  • środki z EFRR: 8 613 929,014 euro

Priorytety pakietu inwestycji:

  • wsparcie dla firm w prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych: 3,84 mld z EFRR (44,69 proc. budżetu)
  • zapewnienie przedsiębiorstwom odpowiednich warunków do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych: 1,04 mld z EFRR (12,11 proc. budżetu)
  • wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw: 2,20 mld z EFRR (25,55 proc. budżetu)
  • zwiększenie potencjału sektora nauki w zakresie badań: 1,22 mld z EFRR (14,20 proc. budżetu)
  • pomoc techniczna: 296 mln z EFRR (3,45 proc. budżetu).


facebook