PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
email:
europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl
Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.13.02.2015
Unia przeznacza 8,6 mld euro z funduszy regionalnych na pobudzenie innowacyjności w Polsce

Komisja Europejska przyjęła program operacyjny „Inteligentny rozwój” dla Polski na lata 2014–2020. Wartość inwestycji w ożywienie wzrostu gospodarczego w Polsce wyniesie 10 mld euro, z czego 8,6 mld to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Ta kwota zasili działalność badawczą i pozwoli na zacieśnienie współpracy środowisk akademickich i biznesu we wszystkich 16 województwach. Dzięki temu w każdym z nich będzie można w pełni wykorzystać jego potencjał w zakresie innowacji i kontynuować prace nad nowatorskimi produktami. Podjęte inwestycje pozwolą zwiększyć wydatki na badania i rozwój. Chodzi przede wszystkim o zwiększanie potencjału firm, głównie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), tak aby mogły przekuć nowatorskie pomysły w produkty i usługi, które dadzą im przewagę konkurencyjną.

Program ma pomóc ponad 12 tys. firm w prowadzeniu badań naukowych. Umożliwi również – do końca 2023 roku – utworzenie 20,5 tys. nowych miejsc pracy. Poza tym program pomoże podwoić udział zaawansowanych technologicznie produktów w polskim eksporcie (do 13 proc.) oraz w znacznie większym stopniu wykorzystywać instrumenty finansowe do wspierania przedsięwzięć biznesowych opartych na badaniach naukowych.

Unijna komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu tak podsumowała przyjęcie programu operacyjnego:
Z radością patrzę na to, jak Polska koncentruje swoje wysiłki na badaniach i innowacjach, przede wszystkim wykorzystując potencjał polskiego sektora prywatnego do przekształcania twórczych pomysłów w nowatorskie rozwiązania technologiczne. Dzięki dostępnemu finansowaniu w kwocie 10 mld euro polskie firmy będą mogły budować swoją długoterminową przewagę konkurencyjną w oparciu o badania naukowe i rozwój. Te inwestycje będą dużym impulsem dla krajowej gospodarki i pomogą Polsce osiągnąć unijne cele w zakresie inteligentnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

W osiągnięciu tych celów zasadniczą rolę będą odgrywały instrumenty finansowe – takie jak gwarancje i inwestycje kapitałowe – na te efektywne formy finansowania publicznego przeznaczono bowiem prawie 900 mln euro.

Program ma za zadanie zapewnić efekt dźwigni dla dodatkowych 4,4 mld euro, pochodzących z sektora prywatnego, które mają zostać przeznaczone na działania w zakresie innowacji.

Kontekst

Budżet programu operacyjnego „Inteligentny rozwój”:

Priorytety pakietu inwestycji:PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
PROWADZONY JEST PRZEZ EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJĘ NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
 europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl 

WEBMASTER: © 2005-2017 STUDIO EM

home DO GÓRY