SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


18.02.2015 Przewodniczący Jean-Claude Juncker mianuje Michela Barniera Specjalnym Doradcą ds. Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony

We wtorek 17 lutego 2015 przewodniczący Jean-Claude Juncker mianował Michela Barniera Specjalnym Doradcą ds. Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział: "Kiedy Komisja objęła urząd, powiedzieliśmy, że musimy działać na rzecz silniejszej Europy w zakresie bezpieczeństwa i obrony. Tak, Europa jest przede wszystkim »miękką siłą«. Ale nawet najsilniejsza »miękka siła« nie przetrwa próby czasu, jeśli nie dysponuje choć pewnymi zintegrowanymi zdolnościami obronnymi. Michel Barnier ma szerokie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa i obrony i jest odpowiednią osobą, aby doradzać mi, jak również wysokiej przedstawiciel/wiceprzewodniczącej Federice Mogherini w tych ważnych kwestiach przyszłości Europy".

Michel Barnier był komisarzem europejskim podczas kadencji Romano Prodiego (1999-2004) oraz José Manuela Barroso (2010-2014). W 2001 r. przewodniczył on grupie roboczej ds. obrony europejskiej jako członek prezydium Konwentu w sprawie Przyszłości Europy. Pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych w rządzie francuskim (2004-2005). W 2006 r. Michel Barnier, pełniąc funkcję Specjalnego Doradcy ówczesnego przewodniczącego Komisji José Manuela Barroso, przedstawił Radzie Europejskiej sprawozdanie, w którym zaproponował utworzenie europejskich sił obrony cywilnej. Podczas kadencji José Manuela Barroso był jednym z tych, którzy przewodniczyli grupie zadaniowej ds. obrony i nadzorował pracę nad komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie europejskich rynków obrony przedstawionym Radzie Europejskiej we wrześniu 2014 r.

W swojej nowej roli — jako zadanie priorytetowe — Michel Barnier będzie w szczególności pomagał przygotować wkład przewodniczącego Komisji Europejskiej w pracę Rady Europejskiej w zakresie europejskiej polityki obronnej.


Kontekst

Specjalni doradcy zapewniają członkom Komisji bezpośrednią pomoc. Komisja może zaangażować specjalnych doradców — biorąc pod uwagę ich szczególne kwalifikacje i pomimo wykonywania przez nich pracy zarobkowej w innym charakterze — aby wspierali jedną z instytucji europejskich regularnie lub na czas określony. Pan Barnier będzie pracował dla przewodniczącego Jean-Claude Junckera w niepełnym wymiarze czasu, a stanowisko to jest nieodpłatne.ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK