SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


03.11.2015 Konkurs fotograficzny pt.
"Jak zmieniła się Lubelszczyzna w ciągu ostatnich 25 lat"

Serdecznie zapraszamy mieszkańców województwa lubelskiego do udziału w konkursie fotograficznym, pt. "Jak zmieniła się Lubelszczyzna w ciągu ostatnich 25 lat".

W bieżącym roku obchodzimy 25 rocznicę uchwalenia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustawy o samorządzie terytorialnym. Reforma samorządowa przeprowadzona w Polsce była jednym z kluczowych elementów udanej transformacji ustrojowej. Z tej okazji ogłaszamy konkurs fotograficzny, poprzez który chcemy upamiętnić wspomniane wydarzenie. Przedmiotem fotografii biorących udział w konkursie będą obiekty oraz krajobrazy z terenu województwa lubelskiego, obrazujące zmiany w regionie, które zaszły na przestrzeni ostatnich 25 lat.

W konkursie fotograficznym może wziąć udział każdy mieszkaniec województwa lubelskiego, który ukończył 16 lat i nie jest profesjonalnym fotografem ani nie wykonuje fotografii komercyjnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców na uczestnictwo w konkursie.

Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 3 fotografie. Co najmniej dwie z nich muszą być zrobione przez osobę dokonującą zgłoszenia (zdjęcia mogą nadsyłać również osoby, posiadające prawa autorskie do fotografii, których nie są autorami, np. zdjęcia zrobione przez członków rodziny).

Prace należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: rodm@rodm-lublin.pl lub przynieść je osobiście do biura RODM Lublin na odpowiednim nośniku celem skopiowania (ul. Przechodnia 4 – II piętro w Pałacu Parysów). Zdjęcia należy nadsyłać do 20.11.2015 r. do godziny 12.00. Przed zgłoszeniem prosimy zapoznać się z regulaminem konkursu.

Organizatorami konkursu są:
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie,
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin oraz Biuro Regionalnego Województwa Lubelskiego w Brukseli.

W konkursie przewidziano następujące nagrody: za pierwsze miejsce – tablet, książka, pendrive oraz drobne upominki, za drugie miejsce – aparat fotograficzny wraz z akcesoriami, książka, pendrive oraz drobne upominki, a za trzecie miejsce – plecak, pendrive książka oraz drobne upominki ufundowane przez  organizatorów.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Andrzej Skórski, tel. 81 534 61 91, e-mail: a.skorski@rodm-lublin.pl.ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK