SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


20.11.2015 Transportowe porównania

Komisja Europejska opublikowała drugie wydanie tzw. tabeli wyników UE w dziedzinie transportu, która porównuje postępy państw członkowskich w 29 kategoriach transportowych. Polska znalazła się wśród tych państw, które mają najwięcej zaległości. - Przedstawione liczby pokazują, co jeszcze należy zrobić, aby stworzyć miejsca pracy w sektorze transportowym lub poprawić jego zrównoważony charakter – mówi komisarz Violeta Bulc.

Komisja Europejska opublikowała drugie wydanie tzw. tabeli wyników UE w dziedzinie transportu, która porównuje postępy państw członkowskich w 29 kategoriach transportowych. Celem jest wskazanie obszarów wymagających priorytetowych inwestycji i działań, aby w ten sposób pomóc państwom członkowskim w ulepszeniu ich krajowych systemów transportowych. Bardziej zrównoważony i efektywny transport w Europie przyczyni się do utworzenia unii energetycznej z przyszłościową polityką przeciwdziałania zmianie klimatu i do pogłębienia rynku wewnętrznego – oba działania są priorytetami Komisji Europejskiej.

Komisarz UE ds. transportu Violeta Bulc powiedziała: - Tegoroczna tabela wyników pokazuje, jak dynamiczny jest europejski sektor transportowy. Cieszę się z widocznych postępów w porównaniu z ubiegłym rokiem, np. pod względem jakości infrastruktury i stopnia otwarcia rynków kolejowych przewozów towarowych. Przedstawione liczby pokazują również, co jeszcze należy zrobić, aby stworzyć miejsca pracy w sektorze transportowym lub poprawić jego zrównoważony charakter.

Tabela zawiera dane pochodzące z różnych źródeł publicznych (np. z Eurostatu, Europejskiej Agencji Środowiska czy Światowego Forum Ekonomicznego). Po publikacji w 2014 r. pierwszej tabeli (IP/14/414) Komisja dopracowała wskaźniki i poprawiła prezentację wizualną tabeli. Począwszy od tegorocznej edycji można śledzić postępy państw członkowskich z biegiem czasu. Zasadniczo państwa członkowskie poczyniły znaczne postępy w porównaniu z wynikami pierwszej edycji tabeli.

Na pierwszym miejscu w tym roku plasuje się Holandia z najlepszymi wynikami w 16 kategoriach, a za nią znajdują sięSzwecja,  Finlandia,  Wielka Brytania i Dania.ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK