SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


19.11.2015 KE wytyka błędy

Brak transpozycji dyrektyw wodnej oraz decyzji KE w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej EETS na autostradach – to uchybienia, na jakie Polsce wskazuje Komisja Europejska. Jednak z braku połączenia elektronicznych rejestrów firm transportowych z rejestrami elektronicznymi pozostałych państw członkowskich UE Polska będzie musiała tłumaczyć się w Trybunale Sprawiedliwości UE.

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podjęła kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą wielu sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli oraz z korzyścią dla przedsiębiorstw.

Najważniejsze decyzje Komisji, pogrupowane według obszarów polityki (w tym dwa wezwania do usunięcia uchybienia, 14 uzasadnionych opinii i 11 decyzji o skierowaniu skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej), przedstawiono poniżej. Jednocześnie Komisja zamyka 54 sprawy, w których kwestie sporne rozwiązano z udziałem zainteresowanych państw członkowskich, unikając konieczności dalszego postępowania.

Więcej informacji na temat postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego można znaleźć w notatce prasowej MEMO/12/12.
Więcej informacji na temat wszystkich podjętych decyzji można znaleźć w wykazie decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Czytaj więcej: http://ec.europa.eu/polska/news/151119_uchybienia_pl.htmARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK