SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


21.05.2015 Bezpieczne granice UE

Z okazji dziesięciolecia powołania agencji FRONTEX i obchodów Europejskiego Dnia Straży Granicznych, Polskę odwiedził Dimitris Avramopoulos, komisarz UE ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa. Mająca siedzibę w Warszawie Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) zorganizowała 21 maja 2015 Europejski Dzień Straży Granicznych.

Otwierając konferencję Europejskiego Dnia Straży Granicznych, komisarz Avramopoulos podkreślił, że wolny ruch osobowy i brak granic wewnętrznych jest jednym z największych osiągnięć Unii Europejskiej. Doświadczają tego codziennie miliony obywateli Europy.

Komisarz Avramopoulos przytoczył osobiste wspomnienia z czasów młodości, gdy jako student podróżował po Europie, a po powrocie z wakacji był zmuszony wymieniać paszport, w którym zwyczajnie nie starczało miejsca na pieczątki. "Dzisiaj możemy cieszyć się wolnością swobodnego poruszania się w strefie Schengen, i myślę, że mogę mówić w imieniu wszystkich, że zamierzamy utrzymać tę wolność w przyszłości. Jednak silne i bezpieczne granice zewnętrzne pozostają warunkiem swobodnego przepływu osób [wewnątrz UE] " - zaznaczył Avramopoulos.

"Pragnę wyrazić wdzięczność tym, którzy wypracowali układ z Schengen, tym, którzy wprowadzili go w życie, i tym, którzy wdrażają nowe inicjatywy, aby go rozwijać. Żyjemy dziś w stabilnej Europie korzystając z naszych praw i wolności. Ale nie należy zapominać, że ludzie w innych częściach świata, także w sąsiedztwie UE, uciekają przed wojną i konfliktami. To, co robimy wspólnie jest nie tylko korzystne dla wolności naszych obywateli. Należy również uwzględniać potrzeby osób poszukujących schronienia w Unii Europejskiej. Pamiętajmy o tym, gdy będziemy pracować razem, aby utrzymać sukces swobodnego przepływu w UE w oparciu o dobrze zarządzane i zabezpieczone granice zewnętrzne" -stwierdził Avramopoulos.

Komisarz Avramopoulos podkreślił, że agenda migracyjna UE, nie jest jednorazową reakcją na dramat uchodźców, którego świadkami jesteśmy m.in. na Morzu Śródziemnym, lecz długofalową strategią unijną w tej kwestii.

Unijne misje Trident i Posejdon są największymi w historii UE operacjami morskimi kierowanymi przez FRONTEX, a nowe wysiłki na rzecz lepszej współpracy pomiędzy państwami członkowskimi przyczynią się do dalszej poprawy skuteczności strzeżenia granic. Planowane jest także większe wykorzystanie nowoczesnych technologii - jednym z przykładów jest inicjatywa UE na rzecz tzw. inteligentnych granic, o czym przypomniał Avramopoulos.

"FRONTEX” obecnie oferuje znaczące wsparcie dla państw członkowskich. Jego mandat musi wszakże – w opinii Avramopoulosa - zostać wzmocniony, aby agencja mogła zwiększyć zdolność do zapewnienia kompleksowej pomocy operacyjnej. „W 2016 roku Komisja Europejska będzie współdziałać z FRONTEX-em, aby wypracować swoisty nowy standard w zarządzania granicami Unii" - zapowiedział Avramopoulos.

Wizytę na konferencji Europejskiego Dnia Straży Granicznych komisarz Avramopoulos zakończył odwiedzając stoiska straży granicznych państw członkowskich, gdzie zapoznał się z przykładami innowacyjnych rozwiązań w służbie ochrony granic UE.ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK