SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.


22.05.2015 Gwarancja dla młodzieży

"Gwarancja dla młodzieży" inicjatywa KE na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży, która ma zagwarantować, że wszyscy młodzi ludzie poniżej 25 roku życia – niezależnie od tego, czy zarejestrują się w urzędzie pracy, czy też nie – uzyskają dobrej jakości ofertę w ciągu czterech miesięcy od zakończenia formalnego kształcenia lub utraty pracy. Chodzi o ofertę zatrudnienia, przyuczenia do zawodu, stażu lub dalszego kształcenia, która będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb i sytuacji. Kraje UE zatwierdziły zasadę gwarancji dla młodzieży w kwietniu 2013 i od tego czasu wiele się już wydarzyło. Sprawdź szczegóły i przekonaj się, czy możesz z niej skorzystać!

Sprawdź najnowsze Zestawienie informacji – Gwarancje dla młodzieży: pytania i odpowiedzi (luty 2015 r.)

Jak to wygląda w praktyce?

Opracowanie i wprowadzenie w życie systemu gwarancji dla młodzieży wymaga ścisłej współpracy pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami: władzami publicznymi, służbami zatrudnienia, podmiotami świadczącymi usługi poradnictwa zawodowego, instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi, służbami wsparcia dla młodzieży, przedsiębiorcami, pracodawcami, związkami zawodowymi itp.

Wczesna interwencja i aktywacja mają zasadnicze znaczenie. W wielu przypadkach potrzebne są reformy np. w zakresie poprawy systemów kształcenia i szkolenia.

Komisja Europejska pomogła każdemu krajowi UE w opracowaniu krajowego planu wdrażania "gwarancji dla młodzieży" i rozpoczęciu jego realizacji. Komisja wspiera również kampanie informacyjne na temat gwarancji dla młodzieży w ramach projektu pilotażowego realizowanego w 4 państwach członkowskich.

Komisja ułatwia wymianę najlepszych praktyk między rządami poszczególnych krajów, w szczególności w ramach programu wzajemnego uczenia się będącego częścią europejskiej strategii zatrudnienia.

Prawdziwa historia

Finlandia opracowała kompleksowy system gwarancji dla młodzieży. Z badania przeprowadzonego przez Eurofound  wynika, że w 2011 r. 83,5 proc. młodych osób poszukujących pracy otrzymało ofertę w ciągu 3 miesięcy od rejestracji w urzędzie dla bezrobotnych. Fiński system umożliwił szybkie opracowanie zindywidualizowanych programów dla młodych ludzi, co wpłynęło na obniżenie stopy bezrobocia.

Przegląd podobnych krajowych inicjatyw można znaleźć w dokumencie roboczym służb Komisji (dostępnym w 22 językach urzędowych UE).

Czy to się opłaca?

Choć dokładne dane liczbowe będzie można poznać dopiero, gdy każdy kraj UE określi dokładnie, jak zamierza wdrażać program, z najnowszych badań wynika, że korzyści znacznie przewyższają koszty.

Całkowity koszt tworzenia systemów gwarancji dla młodzieży w strefie euro oszacowano na 21 mld rocznie, czyli 0,22 proc. PKB (źródło: badanie MOP – Kryzys zatrudnienia w strefie euro ).

Jednak brak działań byłby znacznie bardziej kosztowny. Według szacunków Unia wydaje na młodych ludzi, którzy nie pracują, nie studiują i nie odbywają szkoleń 153 mld euro rocznie (1,21 proc. PKB) – w formie zasiłków, utraconych zarobków i podatków (źródło: raport Eurofound dotyczący bezrobocia wśród młodzieży ).

Nie wszystkie środki w ramach gwarancji dla młodzieży muszą dużo kosztować. Na przykład bliższa współpraca między zainteresowanymi stronami jest skuteczna i nie wymaga dużych nakładów pieniężnych.

Finansowanie

Aby inicjatywa zaczęła przynosić rezultaty i aby uniknąć wyższych kosztów w przyszłości, zatrudnienie młodzieży powinno zająć ważną pozycję w budżetach krajowych.

UE wspomoże wydatki krajowe w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przeznaczy na ten cel 6 mld euro za pośrednictwem inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodzieży.

Więcej informacji w tej sprawie, znajdziesz tutaj.

Sprawdź koniecznie, co w tej sprawie dzieje się w Polsce!  facebook