SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


11.06.2015 Konsultacje o migracji

Do 21 sierpnia potrwają konsultacje dotyczące programu w zakresie migracji, który w maju ogłosiła Komisja Europejska. Konsultacje skupiają się na dwóch zagadnieniach – tzw. niebieskiej karcie oraz polityce migracji zarobkowej w UE. Niebieska karta ułatwia dostęp do rynku pracy i zapewnia m.in. korzystne warunki łączenia rodzin oraz przemieszczania się na terytorium Unii Europejskiej.

W dniu 13 maja Komisja Europejska przestawiła kompleksowy program w zakresie migracji  , opisujący kroki, jakie należy podjąć w najbliższych latach w celu lepszego zarządzania migracją we wszystkich jej aspektach.

Dwa tygodnie później, 27 maja, przyjęto pierwsze inicjatywy dotyczące tego problemu, rozpoczynając w ten sposób wdrażanie programu.

Wśród inicjatyw znalazły się konsultacje społeczne dotyczące niebieskiej karty UE oraz europejskiej polityki migracji zarobkowej. Celem konsultacji jest zebranie opinii związanych z różnymi aspektami migracji zarobkowej, które zostaną wykorzystane przy tworzeniu Nowej europejskiej polityki w zakresie legalnej migracji, a w szczególności dyrektywy ws. niebieskiej karty.

Co wnosi dyrektywa w sprawie niebieskiej karty?

W 2009 r. UE wprowadziła wspólne warunki dla wykwalifikowanych pracowników spoza UE rozważających podjęcie zatrudnienia wymagającego wysokich kwalifikacji w państwach członkowskich, umożliwiając stworzenie zharmonizowanej sprawnej procedury i jednolitych kryteriów (w zakresie umowy o pracę, kwalifikacji zawodowych oraz minimalnego poziomu wynagrodzenia) w celu wydawania specjalnych zezwoleń na pobyt i pracę nazywanych niebieską kartą UE.

Niebieska karta ułatwia dostęp do rynku pracy i nadaje posiadaczowi prawa społeczno-gospodarcze, zapewniając korzystne warunki łączenia rodzin i przemieszczania się na terytorium UE.

Dyrektywa w sprawie niebieskiej karty UE propaguje również etyczne normy rekrutacji; ma to ograniczyć prowadzenie przez państwa członkowskie aktywnej rekrutacji w krajach rozwijających się, które już odczuły efekt zjawiska "drenażu mózgów", szczególnie w pewnych sektorach, takich jak sektor zdrowia. Niebieska karta UE nie ustanawia wszakże prawa do automatycznego przyjęcia; jest ono uwarunkowane faktycznym zapotrzebowaniem, czyli podpisaną umową o pracę. Jej okres ważności ma wynosić od jednego do czterech lat, z możliwością przedłużenia.

Dlaczego Komisja otwiera konsultacje w sprawie niebieskiej karty?

Europa powinna być w stanie wdrożyć ogólnounijny program, który byłby atrakcyjny dla wysoko wykwalifikowanych obywateli państw trzecich. Dyrektywa w sprawie niebieskiej karty przewiduje już taki system, ale nie jest on wystarczająco wykorzystywany. Dlatego też Komisja rozpoczyna konsultacje społeczne na temat dyrektywy w sprawie niebieskiej karty, dążąc do udoskonalenia założeń unijnej polityki w sferze migracji zarobkowej. W ramach konsultacji zaprasza się zainteresowane strony (migrantów, pracodawców, organizacje pozarządowe, związki zawodowe, organizacje pozarządowe, agencje pośrednictwa pracy itp.), aby podzielić się swoimi poglądami na temat niebieskiej karty UE oraz polityki UE w zakresie migracji zarobkowej.

Konsultacje mają na celu wzbudzenie debaty i skonfrontowanie opinii dotyczących głównych zagadnień, jak na przykład: Co może zrobić Unia, żeby zwiększyć swoją atrakcyjność wobec globalnej rywalizacji o zwabienie wysoce wykwalifikowanych pracowników? W jaki sposób można ulepszyć system "niebieskiej karty UE"? Co można zrobić, aby pomóc przedsiębiorstwom w rekrutacji talentów, których potrzebują, maksymalizując jednocześnie wkład migrantów na rzecz społeczeństwa?

Obywatele i zainteresowane podmioty mogą wziąć udział w publicznych konsultacjach, uzupełniając formularz internetowy. Swoje opinie można zgłaszać do dnia 21 sierpnia 2015.

Kontekst

23 kwietnia 2014 r. Jean-Claude Juncker przedstawił na Malcie pięciopunktowy plan dotyczący migracji  , wzywający do większej solidarności w ramach unijnej polityki migracyjnej UE. Był to element jego kampanii wyborczej na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej.

Obejmując swój urząd, przewodniczący Komisji Europejskiej Juncker powierzył komisarzowi ponoszącemu szczególną odpowiedzialność za migrację zadanie opracowania nowej polityki w zakresie migracji. Był to jeden z dziesięciu priorytetówwytycznych politycznych   - programu, w oparciu o który Parlament Europejski wybrał Komisję.

Na podstawie wniosku Komisji Europejskiejw oświadczeniu Rady Europejskiej z dnia 23 kwietnia 2015 r. państwa członkowskie zobowiązały się do podjęcia szybkich działań ratujących życie ludzkie, a także do zintensyfikowania działań UE w obszarze migracji. Kilka dni później Parlament Europejski uchwalił rezolucję w tej sprawie.

W dniu 13 maja 2015 r. Komisja Europejska przedstawiła europejski program w zakresie migracji, w którym określono kompleksową koncepcję, która poprawi sposób radzenia sobie z kwestią migracji we wszystkich jej aspektach. 27 maja przedstawiono zaś pierwsze inicjatywy, rozpoczynające wdrażanie programu.

Dodatkowe informacje:ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK