PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
email:
europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl
Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.15.06.2015
Cyfrowe bezpieczeństwo

Wspólne prawo gwarantujące ochronę danych w całej UE. Unijni ministrowie sprawiedliwości zatwierdzili wniosek KE w sprawie stworzenia nowoczesnych zasad, uwzględniających ostatnie zmiany technologiczne. - Ochrona danych to fundamentalna zasada jednolitego rynku cyfrowego, dzięki której Europejczycy będą mogli w pełni korzystać z innowacyjnych usług cyfrowych – przypomina wiceprzewodniczący KE Andrus Ansip.

Ministrowie zgromadzeni w Radzie ds. Wymiaru Sprawiedliwości zatwierdzili podejście ogólne do wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia o ochronie danych. Dzięki nowoczesnym i zharmonizowanym zasadom ochrony danych Europa będzie mogła podjąć wyzwania ery cyfrowej i zrobić kolejny krok na drodze do jednolitego rynku cyfrowego. Rozmowy trójstronne z Parlamentem i Radą rozpoczną się jeszcze w czerwcu. Wszystkie trzy instytucje chciałyby osiągnąć ostateczne porozumienie do końca 2015 r.

Vĕra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, skomentowała: - Zrobiliśmy dzisiaj duży krok naprzód w staraniach o przystosowanie Europy do ery cyfrowej. Obywatele i przedsiębiorstwa zasługują na nowoczesne zasady ochrony danych, uwzględniające ostatnie zmiany technologiczne. Dzięki wysokim standardom ochrony danych wzrośnie zaufanie konsumentów do usług cyfrowych, a przedsiębiorstwa będą mogły korzystać z jednego zbioru przepisów obowiązujących w 28 krajach. Jestem przekonana, że do końca roku uda nam się osiągnąć ostateczne porozumienie z Parlamentem Europejskim i Radą.

Andrus Ansip, wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego, dodał: - Bardzo się cieszę z postępów na drodze do wprowadzenia usprawnionych i zharmonizowanych przepisów w sprawie ochrony danych. Ochrona danych to fundamentalna zasada jednolitego rynku cyfrowego, dzięki której Europejczycy będą mogli w pełni korzystać z innowacyjnych usług cyfrowych, na przykład technologii dużych zbiorów danych i przetwarzania w chmurze.

W 2012 r. Komisja rozpoczęła reformę ochrony danych (IP/12/46), aby dać Europejczykom większą kontrolę nad ich danymi osobowymi. Dzięki ograniczeniu biurokracji i wzrostowi zaufania konsumentów zmodernizowane zasady pozwolą jednocześnie przedsiębiorstwom na pełne korzystanie z możliwości jednolitego rynku cyfrowego. Bardziej rygorystyczne i spójne ramy ochrony danych zapewnią obywatelom, przedsiębiorstwom i organom publicznym większe poczucie pewności prawa i jego praktycznych zastosowań.

W marcu 2014 r. Parlament Europejski poparł wniosek Komisji dotyczący reformy ochrony danych (zob. MEMO/14/186). Rada Europejska wezwała do przyjęcia tej reformy w 2015 r.

W ramach przyjętego podejścia ogólnego do rozporządzenia o ochronie danych osiągnięto porozumienie w sprawie następujących kwestii:

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w MEMO.

Kolejne kroki

Pierwsze posiedzenie trójstronne z udziałem Komisji, Parlamentu Europejskiego i Rady UE odbędzie się w dniu 24 czerwca br. Weźmie w nim udział komisarz Věra Jourová. Celem tych trzech instytucji będzie osiągnięcie porozumienia w sprawie planu działań na rzecz zatwierdzenia reformy w 2015 r.

Dodatkowe informacje:

 

 PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
PROWADZONY JEST PRZEZ EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJĘ NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
 europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl 

WEBMASTER: © 2005-2017 STUDIO EM

home DO GÓRY