SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


15.06.2015 Cyfrowe bezpieczeństwo

Wspólne prawo gwarantujące ochronę danych w całej UE. Unijni ministrowie sprawiedliwości zatwierdzili wniosek KE w sprawie stworzenia nowoczesnych zasad, uwzględniających ostatnie zmiany technologiczne. - Ochrona danych to fundamentalna zasada jednolitego rynku cyfrowego, dzięki której Europejczycy będą mogli w pełni korzystać z innowacyjnych usług cyfrowych – przypomina wiceprzewodniczący KE Andrus Ansip.

Ministrowie zgromadzeni w Radzie ds. Wymiaru Sprawiedliwości zatwierdzili podejście ogólne do wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia o ochronie danych. Dzięki nowoczesnym i zharmonizowanym zasadom ochrony danych Europa będzie mogła podjąć wyzwania ery cyfrowej i zrobić kolejny krok na drodze do jednolitego rynku cyfrowego. Rozmowy trójstronne z Parlamentem i Radą rozpoczną się jeszcze w czerwcu. Wszystkie trzy instytucje chciałyby osiągnąć ostateczne porozumienie do końca 2015 r.

Vĕra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, skomentowała: - Zrobiliśmy dzisiaj duży krok naprzód w staraniach o przystosowanie Europy do ery cyfrowej. Obywatele i przedsiębiorstwa zasługują na nowoczesne zasady ochrony danych, uwzględniające ostatnie zmiany technologiczne. Dzięki wysokim standardom ochrony danych wzrośnie zaufanie konsumentów do usług cyfrowych, a przedsiębiorstwa będą mogły korzystać z jednego zbioru przepisów obowiązujących w 28 krajach. Jestem przekonana, że do końca roku uda nam się osiągnąć ostateczne porozumienie z Parlamentem Europejskim i Radą.

Andrus Ansip, wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego, dodał: - Bardzo się cieszę z postępów na drodze do wprowadzenia usprawnionych i zharmonizowanych przepisów w sprawie ochrony danych. Ochrona danych to fundamentalna zasada jednolitego rynku cyfrowego, dzięki której Europejczycy będą mogli w pełni korzystać z innowacyjnych usług cyfrowych, na przykład technologii dużych zbiorów danych i przetwarzania w chmurze.

W 2012 r. Komisja rozpoczęła reformę ochrony danych (IP/12/46), aby dać Europejczykom większą kontrolę nad ich danymi osobowymi. Dzięki ograniczeniu biurokracji i wzrostowi zaufania konsumentów zmodernizowane zasady pozwolą jednocześnie przedsiębiorstwom na pełne korzystanie z możliwości jednolitego rynku cyfrowego. Bardziej rygorystyczne i spójne ramy ochrony danych zapewnią obywatelom, przedsiębiorstwom i organom publicznym większe poczucie pewności prawa i jego praktycznych zastosowań.

W marcu 2014 r. Parlament Europejski poparł wniosek Komisji dotyczący reformy ochrony danych (zob. MEMO/14/186). Rada Europejska wezwała do przyjęcia tej reformy w 2015 r.

W ramach przyjętego podejścia ogólnego do rozporządzenia o ochronie danych osiągnięto porozumienie w sprawie następujących kwestii:

  • Jeden kontynent, jedno prawo: W rozporządzeniu określony zostanie jeden zbiór przepisów regulujących ochronę danych w całej UE. Przedsiębiorstwa będą musiały przestrzegać jednego prawa – a nie 28. Przyniesie im to oszczędności rzędu 2,3 mld euro rocznie. Dzięki ograniczeniu biurokracji na nowych przepisach skorzystają przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Zlikwidowane zostaną zbędne wymogi administracyjne, na przykład wymóg notyfikacji przez przedsiębiorstwa. Już to wystarczy, by mogły zaoszczędzić 130 mln EUR rocznie.
  • Większe i dodatkowe prawa: Wzmocnione zostanie prawo do bycia zapomnianym. Jeżeli dany obywatel już nie chce, by jego dane były przetwarzane, to administrator będzie musiał takie dane usunąć – chyba że jest w stanie wykazać, że ich dalsze przechowywanie jest potrzebne lub uzasadnione. Zwiększy się też dostęp obywateli do informacji w przypadku wykradzenia danych. Prawo do przenoszenia danych ułatwi z kolei użytkownikom przenoszenie danych osobowych między dostawcami usług.
  • Europejskie przepisy na europejskiej ziemi: Oferując swoje usługi w UE, przedsiębiorstwa spoza Europy będą musiały stosować europejskie zasady.
  • Zwiększenie uprawnień niezależnych krajowych organów ochronydanych: Organy te zostaną wzmocnione, aby mogły skutecznie egzekwować przepisy, i będą uprawnione do nakładania kar na przedsiębiorstwa naruszające europejskie zasady ochrony danych. Kary te mogą sięgnąć 1 mln euro lub 2 proc. łącznych rocznych obrotów przedsiębiorstwa.
  • Jeden punkt kontaktowy: Powołany zostanie pojedynczy punkt kontaktowy dla przedsiębiorstw i obywateli. Firmy będą miały do czynienia tylko z jednym organem nadzoru, a nie z 28. Dzięki temu prowadzenie działalności gospodarczej w całej UE będzie łatwiejsze i tańsze. Obywatele będą mogli załatwić wszystkie sprawy w krajowym urzędzie ochrony danych w swoim własnym państwie i w swoim języku – nawet jeżeli przetwarzanie ich danych osobowych odbywa się za granicą.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w MEMO.

Kolejne kroki

Pierwsze posiedzenie trójstronne z udziałem Komisji, Parlamentu Europejskiego i Rady UE odbędzie się w dniu 24 czerwca br. Weźmie w nim udział komisarz Věra Jourová. Celem tych trzech instytucji będzie osiągnięcie porozumienia w sprawie planu działań na rzecz zatwierdzenia reformy w 2015 r.

Dodatkowe informacje:ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK