SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


29.06.2015 Team Europe w Brukseli

Unia Bankowa, Semestr Europejski, 10 priorytetów nowej Komisji Europejskiej – to tylko niektóre zagadnienia, które znalazły się w programie wizyty studyjnej członków polskiej sekcji sieci informacyjnej Team Europe w Brukseli. Wyjazd zorganizowało Przedstawicielstwo KE w Polsce, we współpracy z Centrum Wizyt KE.

Tegoroczna wizyta studyjna członków unijnej sieci informacyjnej Team Europe w Brukseli zbiegła się z ważnymi wydarzeniami, które odbywały się w belgijskiej stolicy 24 i 25 czerwca – Radą Europejską oraz mini sesją Parlamentu Europejskiego. Dlatego w programie wizyty nie mogło zabraknąć spotkań z przedstawicielami trzech instytucji – Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Rady.

Eksperci Team Europe to wybitni specjaliści w wielu dziedzinach związanych z UE, wywodzący się w większości ze środowiska akademickiego, którzy wspierają Przedstawicielstwo KE w różnych działaniach komunikacyjnych. Dlatego chcieliśmy dać im szansę uzyskania informacji, które wykraczają poza powszechnie dostępne źródła, bezpośrednio od praktyków z różnych instytucji unijnych – mówi Agnieszka Średniawa, koordynatorka sieci Team Europe z Przedstawicielstwa KE w Polsce.

Wyjazd do Brukseli poprzedziło seminarium w Przedstawicielstwie KE w Warszawie, gdzie uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się o najnowszych rekomendacjach dla Polski w ramach Semestru Europejskiego. Bartosz Otachel (European Semester Officer) z Przedstawicielstwa KE w Polsce omówił zalecenia KE odnoszące się do polityki budżetowej, reformy systemów emerytalnych rolników i górników, rynku pracy oraz poprawy warunków dla inwestowania w infrastrukturę kolejową. - Wdrożenie rekomendacji przyczyni się do trwałego wzrostu gospodarczego i poprawy sytuacji na rynku pracy – podkreślał Otachel.

Pierwszy dzień wizyty w Brukseli rozpoczął się serią spotkań w "kwaterze głównej" Komisji Europejskiej – budynku Berlaymont.Paweł Świeboda, Team Leader z Europejskiego Ośrodka Strategii Politycznej (EPSC) Komisji Europejskiej, dokonał przeglądu bieżących, najważniejszych dla UE kwestii zebranych wokół tzw. 10 priorytetów Junckera. Przybliżył również uczestnikom stan prac nad lepszym stanowieniem prawa (better regulation).

Z kolei Jan Ceyssens, członek gabinetu Wiceprzewodniczącego KE Valdisa Dombrovskisa, odpowiedzialnego za euro oraz dialog społeczny, omówił założenia dotyczące Unii Bankowej a także przedstawił nową, "klastrową" strukturę Komisji Europejskiej.

Rzeczniczka KE ds. energii i zmian klimatu Anna-Kaisa Itkonen omówiła kluczową dla Polski inicjatywę – Unię Energetyczną w perspektywie konferencji COP21, która odbędzie pod koniec tego roku w Paryżu.

Ostatni prelegent z Komisji Europejskiej – Wojciech Talko, koordynator polityczny z Dyrekcji ds. handlu rozmawiał z uczestnikami o przyszłości porozumienia o wolnym handlu UE-USA (TTIP). Stosunki zewnętrzne UE wobec kryzysu ukraińskiego oraz niestabilności na Bliskim Wschodzie były z kolei przedmiotem spotkania ze Maciejem Popowskim, Zastępcą Sekretarza Generalnego Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.

Po południu członkowie Team Europe udali się do Parlamentu Europejskiego, gdzie spotkali się z posłami z parlamentarnej Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO) - posłanką prof. Danutą Hübner oraz posłem György Schöpflinem. Rozmawiano m.in. o Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej oraz nowej kadencji Parlamentu Europejskiego. Podczas wizyty w PE członkowie Team Europe mieli okazję obejrzeć na żywo przebieg posiedzenia plenarnego, jak również zwiedzić multimedialne Centrum dla Zwiedzających Parlament Europejski – Parlamentarium.

Na zakończenie wizyty studyjnej grupa spotkała się z Agnieszką Bartol z Sekretariatu Generalnego Rady, która m.in. zaprezentowała najważniejsze zagadnienia odbywającej się w tych dniach Rady Europejskiej czyli szczytu szefów państw i rządów krajów UE.

Kontekst

Sieć Team Europe w Polsce tworzy grupa 35 osób, które są gotowe zabierać publicznie głos na tematy związane z Unią Europejską. Swoim zakresem sieć obejmuje wiele dziedzin polityki UE. Jej członkowie wywodzą się z różnych środowisk. To m.in. nauczyciele akademiccy, prawnicy, pracownicy firm konsultingowych, urzędnicy administracji publicznej lub biznesmeni. Łączy ich to, że mają odpowiednie umiejętności komunikacyjne i doświadczenie – naukowe lub zawodowe – w sprawach, o których się wypowiadają.

Założeniem funkcjonowania sieci Team Europe jest jej kontakt bezpośredni z obywatelami, których interesuje tematyka unijna i którzy szukają prelegentów lub opinii wiarygodnych i kompetentnych ekspertów w danej dziedzinie.

Sieć Team Europe jest koordynowana przez Dyrekcję Generalną ds. Komunikacji Społecznej Komisji Europejskiej.

Więcej informacji: Team EuropeARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK