SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


7.07.2015 KE pyta o rynek cyfrowy Szukaj

Jak w epoce cyfrowej możemy ulepszyć przepisy UE dotyczące telewizji i audiowizualnych usług medialnych na żądanie? W jaki sposób wspierać europejską twórczość, pobudzać różnorodność kulturową, promować bezpieczny dostęp do informacji i regulować rynek reklamy w internecie? Komisja Europejska zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących mediów audiowizualnych. Opinie można nadsyłać do 30 września.

Konsultacje skierowane są do widzów i zainteresowanych stron (uczestników rynku, organizacji publicznych, organizacji konsumenckich). Ich rozpoczęcie wiąże się z zamiarem zaproponowania w 2016 r. przeglądu dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych.

Sektor audiowizualny ma bezpośredni wpływ na ludzi i przedsiębiorstwa. Znajduje się w samym sercu europejskiej gospodarki kreatywnej i cyfrowej. Przyjęta w 2010 r. dyrektywa zawiera przepisy dotyczące takich kwestii jak rola i odpowiedzialność uczestników rynku, promocja twórczości europejskiej, reklama i ochrona dzieci. Komisja zastanowi się, czy obecny system wymaga zmian. Rozważy również, czy należy rozszerzyć dotychczasowy zakres dyrektywy tak, aby miała zastosowanie do nowych usług i uczestników rynku znajdujących się obecnie poza zakresem definicji audiowizualnych usług medialnych.

Konsultacje potrwają do 30 września. Są one częścią strategii jednolitego rynku cyfrowego zainicjowanej w maju przezAndrusa Ansipa, wiceprzewodniczącego Komisji do spraw jednolitego rynku cyfrowego, oraz Günthera Oettingera, komisarza do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego.

Konsultacje należą również do programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT): jest to przykład zaangażowania Komisji w realizację nowego Programu lepszego stanowienia prawa w celu poprawy jakości naszych przepisów oraz uczynienia ich bardziej nowoczesnymi i adekwatnymi.

Aby wziąć udział w konsultacjach należy wypełnić formularz a następnie przesłać go e-mailowo (w formacie Word, PDF lub ODF) na adres cnect-g1-avmsd-refit@ec.europa.eu lub pocztą na adres:

European Commission 
DG Communication Networks, Content & Technology 
Avenue de Beaulieu 25, 05/174 
B-1049 Bruxelles

Dodatkowych informacji udzielają:

Nathalie Vandystadt +32 2 296 70 83 i Marie Frenay +32 2 29 64532

Więcej informacji:ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK