SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.


21.07.2015 Prawa nas wszystkich

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) co roku publikuje sprawozdanie na tematy związane ze swoją działalnością. Najnowsza edycja raportu ukazała się w czerwcu br. i dotyka wielu aktualnych problemów m.in. kwestii nielegalnej imigracji. Z tej okazji Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zaprosiło organizacje pozarządowe do dyskusji z reprezentantami Agencji.

Uczestników spotkania, które odbyło się we wtorek 21 lipca, przywitał Sebastian Rysz, analityk polityczny w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. W części wstępnej przedstawiciele FRA - Mirosław Wróblewski, polski członek Zarządu oraz Krzysztof Zalewski, ekspert narodowy - mówili o zadaniach i roli Agencji w Unii Europejskiej.

Pod koniec 2014 r. w UE obchodzono pięciolecie uchwalenia traktatu lizbońskiego. Ponad pięć lat temu weszła także w życie Karta Podstawowych Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Agencja FRA postanowiła w związku z tym poświęcić część swojego corocznego sprawozdania analizie wskaźników, które mogłyby zostać wykorzystane do poprawy realizacji zobowiązań przyjętych przez UE i państwa członkowskie w Karcie.

Omówiono także pozostałe elementy sprawozdania. W raporcie sporo miejsca poświęcono kwestii migracji. Jest mowa m.in. o stworzeniu większych możliwości legalnego wjazdu na terytorium UE dla osób potrzebującej międzynarodowej ochrony jako alternatywie dla nielegalnej imigracji. W kolejnych rozdziałach omawiane są kwestie równości i niedyskryminacji, rasizmu, ksenofobii oraz związanej z nimi nietolerancji, integracji Romów, azylu, wiz, granic i integracji, społeczeństwa informacyjnego, ochrony danych, praw dziecka oraz dostępu do wymiaru sprawiedliwości, łącznie z prawami ofiar przestępstw.

Zachęcano także do współpracy z FRA poprzez m. in. członkostwo w platformie organizacji pozarządowych działających w zakresie praw podstawowych i społeczeństwa obywatelskiego. Spotkanie zakończyła sesja pytań i odpowiedzi.

Więcej informacji:

  1. Raport roczny FRA
  2. Raporty poświęcone kwestiom azylu, migracji i ochrony granic
  3. Raport o wyzysku w pracy w państwach UE (najnowszy raport FRA)
  4. Raport o przemocy wobec kobiet w państwach UE


facebook