SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


21.07.2015 Prawa nas wszystkich

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) co roku publikuje sprawozdanie na tematy związane ze swoją działalnością. Najnowsza edycja raportu ukazała się w czerwcu br. i dotyka wielu aktualnych problemów m.in. kwestii nielegalnej imigracji. Z tej okazji Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zaprosiło organizacje pozarządowe do dyskusji z reprezentantami Agencji.

Uczestników spotkania, które odbyło się we wtorek 21 lipca, przywitał Sebastian Rysz, analityk polityczny w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. W części wstępnej przedstawiciele FRA - Mirosław Wróblewski, polski członek Zarządu oraz Krzysztof Zalewski, ekspert narodowy - mówili o zadaniach i roli Agencji w Unii Europejskiej.

Pod koniec 2014 r. w UE obchodzono pięciolecie uchwalenia traktatu lizbońskiego. Ponad pięć lat temu weszła także w życie Karta Podstawowych Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Agencja FRA postanowiła w związku z tym poświęcić część swojego corocznego sprawozdania analizie wskaźników, które mogłyby zostać wykorzystane do poprawy realizacji zobowiązań przyjętych przez UE i państwa członkowskie w Karcie.

Omówiono także pozostałe elementy sprawozdania. W raporcie sporo miejsca poświęcono kwestii migracji. Jest mowa m.in. o stworzeniu większych możliwości legalnego wjazdu na terytorium UE dla osób potrzebującej międzynarodowej ochrony jako alternatywie dla nielegalnej imigracji. W kolejnych rozdziałach omawiane są kwestie równości i niedyskryminacji, rasizmu, ksenofobii oraz związanej z nimi nietolerancji, integracji Romów, azylu, wiz, granic i integracji, społeczeństwa informacyjnego, ochrony danych, praw dziecka oraz dostępu do wymiaru sprawiedliwości, łącznie z prawami ofiar przestępstw.

Zachęcano także do współpracy z FRA poprzez m. in. członkostwo w platformie organizacji pozarządowych działających w zakresie praw podstawowych i społeczeństwa obywatelskiego. Spotkanie zakończyła sesja pytań i odpowiedzi.

Więcej informacji:

  1. Raport roczny FRA
  2. Raporty poświęcone kwestiom azylu, migracji i ochrony granic
  3. Raport o wyzysku w pracy w państwach UE (najnowszy raport FRA)
  4. Raport o przemocy wobec kobiet w państwach UE


facebook