SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


29.07.2015 COSME pomoże firmom

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisały pierwszą transakcję w ramach programu wspierającego konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) korzystając ze wsparcia Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (z ang.: EFSI), za pośrednictwem którego Komisja Europejska oraz Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego wdraża Plan Inwestycyjny dla Europy. Dzięki umowie BGK uzyska regwarancję umożliwiającą wygenerowanie akcji kredytowej wśród małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na kwotę 1 mld złotych w ciągu kolejnych dwóch lat.

Firmy otrzymają kredyty bez konieczności zabezpieczania ich majątkiem dzięki zastosowaniu 80% gwarancji BGK zabezpieczonej regwarancją EFI udzielonej w ramach programu COSME. Umowa z EFI umożliwi BGK uruchomienie nowego produktu gwarancyjnego oraz pobudzenie akcji kredytowej na korzystnych warunkach dla ok. 5000 małych i średnich przedsiębiorstw. Program COSME zarządzany przez Europejski Fundusz Inwestycyjny uzyskał finansowe wsparcie Komisji Europejskiej.

Podczas przemówienia w trakcie uroczystości podpisania w Warszawie, Zastępca Prezesa Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, Marjut Santoni, stwierdziła: "Cieszę się z podpisania z BGK pierwszej umowy COSME w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych. EFSI umożliwi zwiększenie naszego wsparcia dla lokalnych firm oraz pomocy dla przedsiębiorców w uruchamianiu i rozwijaniu ich firm. Jestem przekonana, że praca z BGK, naszym wieloletnim partnerem, wspomoże  tysiące polskich przedsiębiorstw z ograniczonym dostępem do finansowania ze względu na brak zabezpieczenia w celu ich wzrostu oraz stworzenia miejsc pracy".

Komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw, Elżbieta Bieńkowska powiedziała: "Umowa ta jeszcze raz pokazuje zaangażowanie Komisji Europejskiej w pomoc mającą na celu rozwój małych firm. Poprawiając dostęp do finansowania dla MŚP, wspieramy inwestycje we wzrost i miejsca pracy w Polsce oraz Unii Europejskiej."

Odpowiedzialny z ramienia Ministerstwa Finansów za współpracę z Grupą EBI Podsekretarz Stanu Artur Radziwiłłstwierdził: “Podpisana dzisiaj umowa, mająca zapewnić gwarancje na finansowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw, stanowi przykład działań, które w praktyczny sposób przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności gospodarki i wzrostu poziomu inwestycji. Funkcjonowanie MŚP ma bowiem kluczowe znaczenie dla kondycji całej gospodarki i jej zdolności do reagowania na pojawiające się wyzwania. Wspólny projekt EFI oraz BGK doskonale wpisuje się także w działania przewidziane w Planie Inwestycyjnym dla Europy przedstawionym przez Komisję Europejską w grudniu ub.r., a umowa ta jest pierwszym projektem realizowanym w Polsce przy wsparciu Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, który został formalnie ustanowiony na początku lipca br. Liczymy na to, iż umowa stanowi dopiero początek serii podobnych projektów realizowanych przy wsparciu tego Funduszu."

Prezes BGK, Dariusz Kacprzyk, dodał: "Umowa z EFI jest konsekwencją realizacji strategii BGK w zakresie wsparcia sektora MŚP w Polsce. COSME uzupełni istniejącą ofertę gwarancyjną BGK, z której w ciągu dwóch lat skorzystało ponad 86 tysięcy małych i średnich firm. Dzięki tej umowie BGK zaoferuje przedsiębiorcom atrakcyjne gwarancje, które będą stanowić zabezpieczenie kredytów obrotowych lub inwestycyjnych. Traktujemy umowę z EFI jako początek wieloletniej współpracy w zakresie działalności gwarancyjnej."

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Ilona Antoniszyn-Klik zwróciła uwagę, że: "działania na rzecz zapewnienia jak najszerszego udziału polskich podmiotów w programach UE takich jak COSME oraz korzystania z oferowanych na poziomie unijnym instrumentów finansowych znajdują się w polu zainteresowań Ministra Gospodarki już od wielu lat. To dlatego obecnie realizujemy drugi program wieloletni w tym zakresie (pierwszy dotyczył udziału w programie CIP) oraz finansujemy działalność ośrodków Enterprise Europe Network oraz Krajowego Punktu Kontaktowego ds. instrumentów finansowych programów UE, który współuczestniczył w inicjowaniu ogłaszanego dziś projektu".

Obecny na uroczystości Wiceprezes Związku Banków Polskich, dr Mieczysław Groszek ocenił: "Środowisko bankowe pozytywnie ocenia zaproponowany przez BGK produkt. Z naszych wstępnych informacji z rynku wynika, że już pierwszych 10 banków jest zainteresowanych współpracą, a kwota szacowanej akcji kredytowej dla MŚP czterokrotnie przekroczyłaby zakontraktowany dzisiaj limit. Polskie banki chętnie współpracują i z BGK i z EFI. W wyniku instrumentów gwarancyjnych obu tych partnerów na polskim rynku uruchomiono (od 2011 r.) do 2015 r. finansowanie w wysokości ponad 45 mld zł, z których skorzystało już ponad 100 tys. polskich firm, a w projektach tych uczestniczy ponad dwadzieścia polskich banków - zarówno komercyjnych, jak i spółdzielczych."

Jest to pierwsza transakcja w ramach programu COSME podpisana dzięki wsparciu EFSI. Pokazuje ona gotowość Grupy EBI, by szybko reagować na wezwania ze strony państw członkowskich, Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego, którzy apelują o  pilne wszczęcie konkretnych inicjatyw w ramach EFSI oraz przyspieszenie udzielania kredytów i gwarancji, co zwiększy liczbę miejsc pracy oraz wzrost w Unii Europejskiej.

O EFI

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) jest częścią grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego główną misją jest wspieranie europejskich mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez udzielanie im pomocy w dostępie do finansowania. EFI projektuje i rozwija kapitał wzrostu i wysokiego ryzyka, instrumenty gwarancyjne oraz mikrofinansowania, które są wyraźnie nakierowane na ten segment rynku. W tej roli, EFI realizuje cele Unii Europejskiej mające na celu wspieranie innowacji, badań i rozwoju, przedsiębiorczości oraz zatrudnienia. Całkowite zaangażowanie EFI na rzecz funduszy niepublicznych instrumentów kapitałowych wynosiło na koniec 2014 roku ponad 8,8 miliarda euro. Przy inwestycjach w ponad 500 funduszy, EFI jest wiodącym graczem na europejskich rynku inwestycyjnym ze względu na skalę oraz zakres swoich inwestycji, szczególnie w segmentach wysokiej technologii oraz stadiów początkowych.  Portfel gwarancji kredytów EFI wynosi łącznie ponad 5,6 miliarda euro w ponad 350 operacjach na koniec 2014 roku, plasując go jako głównego europejskiego gwaranta małych i średnich przedsiębiorstw oraz wiodącego gwaranta mikrofinansowania.

O BGK

BGK, jeden z akcjonariuszy EFI, jest jedynym państwowym bankiem rozwoju w Polsce. BGK inicjuje i wdraża programy na rzecz wzrostu gospodarczego w Polsce. Stanowi centrum kompetencji w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportowych, spółek komunalnych oraz samorządu lokalnego. Bank rozwija systemy poręczeń i gwarancji mających na celu rozwój przedsiębiorczości. Uczestniczy w programach mających na celu poprawę sytuacji na rynku mieszkaniowym oraz dostępu do mieszkań dla Polaków. Bank zarządza programami europejskimi oraz rozdziela fundusze europejskie w skali krajowej i regionalnej. Jest wiodącą instytucją w procesie konsolidacji finansów publicznych.

O Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

KPK ułatwia polskim przedsiębiorcom i instytucjom finansowym dostęp do preferencyjnego finansowania, generowanego dzięki wsparciu Unii Europejskiej. KPK prowadzi działalność informacyjną, promocyjną oraz doradczą. Obsługuje wszystkie programy  ramowe UE, w których uwzględnione zostały instrumenty finansowe dla biznesu, w tym także wsparte w ramach tzw. Plan Junckera. Usługi KPK świadczone są bezpłatnie, na terenie całego kraju. KPK działa na podstawie uchwały Rady Ministrów, działalność ta realizowana jest od 2007r. na podstawie specjalnego porozumienia przez Związek Banków Polskich, a nadzorowana i finansowana przez Ministra Gospodarki.

Więcej: www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl 

O programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME)

COSME to program Unii Europejskiej na rzecz konkurencyjności oraz małych i średnich przedsiębiorstw przewidziany na lata 2014–2020. Z całkowitym budżetem na poziomie 2,3 mld euro COSME pobudza akcję kredytową i inwestycje kapitałowe dla małych i średnich przedsiębiorstw w Europie. COSME wspiera gwarancje oraz regwarancje na rzecz instytucji finansowych w celu udzielenia im pomocy w zwiększeniu akcji kredytowej oraz finansowania leasingu na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Program ten obejmuje również sekurytyzację portfeli finansowania dłużnego małych i średnich przedsiębiorstw. COSME inwestuje również w fundusze kapitałowe podwyższonego ryzyka na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, głównie na etapie ekspansji i wzrostu.  Program COSME jest rozwinięciem Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) (2007–2013), który pomógł zmobilizować kredyty na kwotę 18 mld euro oraz 3 mld euro kapitału wysokiego ryzyka na rzecz ponad 350 tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw w Europie.

Przedsiębiorstwa mogą kontaktować się z wybranymi instytucjami finansowymi w swoich krajach w celu uzyskania dostępu do finansowania w ramach Unii Europejskiej: www.access2finance.eu   

O planie inwestycyjnym dla Europy http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htmARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK