SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.


18.08.2015 Niosą pomoc, ryzykują życie

19 sierpnia przypada Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. To szczególna data, upamiętniająca ofiary ataku na placówkę ONZ w Bagdadzie w 2003 r. Zginęły wówczas 22 osoby, w tym specjalny przedstawiciel Narodów Zjednoczonych w Iraku, Sérgio Vieira de Mello. Tego dnia oddajemy cześć dzielnym mężczyznom i kobietom, którzy narażają życie, aby nieść pomoc cierpiącym, a także przypominamy o niebezpieczeństwie, na jakie stale narażeni są pracownicy organizacji humanitarnych.

W 2014 r. 329 pracowników pomocy humanitarnej padło ofiarami brutalnych ataków, ponad jedna trzecia z nich straciła życie.  [2 MB]   Największe zagrożenia czyhają na miejscowych pracowników pomocy humanitarnej – w 2014 r. w większości ofiarami ataków były kobiety i mężczyźni pochodzący z krajów dotkniętych kryzysem. Wprawdzie w latach 2013 – 2014 zmalała liczba ataków na pracowników pomocy humanitarnej, nie oznacza to jednak, że świat stał się bezpieczniejszy. W 2014 r. spadek ten związany był z niestabilną sytuacją w zakresie bezpieczeństwa, a w konsekwencji mniejszą liczbą pracowników organizacji humanitarnych skierowanych do obszarów dotkniętych konfliktem. Bez niezakłóconego i bezpiecznego dostępu do ofiar, nie można nieść pomocy ratującej życie.

Ataki na pracowników pomocy humanitarnej stanowią złamanie międzynarodowego prawa humanitarnego (MPH). Prawo to jest wiążące dla wszystkich państw i pozostałych stron konfliktów. Określa ono ich obowiązki w zakresie ochrony ludności cywilnej i pracowników organizacji humanitarnych, a także ochrony słabszych grup społecznych, takich jak uchodźcy, kobiety i dzieci, oraz prawo ludności do pomocy humanitarnej.

Unia Europejska podejmuje zdecydowane działania na rzecz przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego poprzez rzecznictwo oraz finansowanie pomocy humanitarnej w celu zapewnienia dostępu do niej. Ponadto UE finansuje szkolenia z zakresu przepisów MPH wśród personelu cywilnego i medycznego uczestniczącego w operacjach zarządzania kryzysowego UE.

Osiągnięcia UE w dziedzinie pomocy humanitarnej

Europa szczyci się długoletnią tradycją służby humanitarnej, będąc kolebką wielu czołowych organizacji pomocowych. Unia Europejska świadczy pomoc humanitarną od ponad 40 lat i, wraz z jej państwami członkowskimi, jest dziś największym światowym ofiarodawcą pomocy humanitarnej. Solidarność europejska cieszy się powszechnym poparciem obywateli – zgodnie z najnowszym badaniem Eurobarometru dziewięciu na dziesięciu Europejczyków uważa, że ważne jest, aby UE finansowała pomoc humanitarną.

W 2014 r. Unia Europejska pomogła 121 mln ofiar klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka w ponad 80 krajach poprzez działania realizowane przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (ECHO). Cel ten osiągnięto wydatkując poniżej jednego procenta całości rocznego budżetu UE – nieco ponad 2 euro na obywatela. UE nadal udziela pomocy najbardziej poszkodowanym, w tym ofiarom konfliktów w Syrii, Republice Środkowoafrykańskiej, Sudanie Południowym i na Ukrainie, osobom, które przeżyły klęski żywiołowe w Azji lub dotkniętym epidemią gorączki krwotocznej Ebola w Afryce Zachodniej. Pomoc humanitarna UE jest udzielana we współpracy z ponad 200 organizacjami humanitarnymi, w tym organizacjami pozarządowymi i międzynarodowymi, Organizacją Narodów Zjednoczonych i Czerwonego Krzyża. Pomoc UE jest udzielana wyłącznie na podstawie potrzeb i opiera się na zasadach humanitaryzmu, neutralności, bezstronności i niezależności.

Historyczna szansa

W dniach 23 i 24 maja 2016 r. społeczność niosąca pomoc humanitarną spotka się w Stambule na zorganizowanym po raz pierwszy w dziejach światowym szczycie pomocy humanitarnej. To przełomowe wydarzenie będzie okazją, by zastanowić się nad lepszymi metodami wychodzenia naprzeciw potrzebom humanitarnym w szybko zmieniającym się świecie, a także sposobami podniesienia skuteczności działań humanitarnych, służących także zwalczaniu zagrożeń, na jakie narażeni są pracownicy organizacji humanitarnych. W trakcie szczytu Unia Europejska będzie mogła także potwierdzić swoje zobowiązania związane z niesieniem pomocy cierpiącym i wspieraniu osób dotkniętych konfliktami oraz kryzysami na świecie. Jako największy światowy ofiarodawca pomocy humanitarnej, UE ma do odegrania decydującą rolę.

Dodatkowe informacjefacebook