SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


sss.09.2015 Luka w VAT

Według najnowszych danych opublikowanych dzisiaj przez Komisję Europejską, w państwach członkowskich nie nastąpiła poprawa w kwestii poboru dochodów z podatku VATu. Z danych z 2013 r. wynika, że całkowita różnica między oczekiwaną o faktycznie osiągniętą wartością dochodów z VAT (tzw. "luka w VAT") nie zmniejszyła się w stosunku do 2012 r. Podczas gdy w 15 państwach członkowskich, m. in. na Łotwie, Malcie i Słowacji zauważono poprawę, w 11 państwach członkowskich takich jak Estonia i Polska nastąpiło pogorszenie.

Z raportu wynika, że łączna kwota strat wynikających z luki VATowskiej może wynosić nawet 168 mld euro. Odpowiada to 15,2% utraty przychodów wynikającej z oszustw i uchylania się od opodatkowania, unikania podatków, bankructwa, niewypłacalności oraz błędów rachunkowych w 26 krajach członkowskich[i].

Pierre Moscovici, komisarz ds. gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, powiedział: "To ważne badanie podkreśla po raz kolejny potrzebę dalszych reform w systemach poboru podatku VAT w całej UE. Wzywam państwa członkowskie do podjęcia kroków niezbędnych do walki z uchylaniem się od opodatkowania i oszustwami podatkowymi na wszystkich poziomach. Pozostaje to palącym problemem, który zajmuje jedno z czołowych miejsc programie prac obecnej Komisji."

Tak jak szczegółowe dane dotyczące różnicy między kwotą należnego podatku VAT a kwotą faktycznie zebraną w państwach członkowskich w 2013 roku, najnowsze badania nt. luki VATowskiej   umożliwiają ocenę skuteczności poboru VAT i stopnia przestrzegania przepisów. Główne trendy w poborze VATu są również zaprezentowane w odniesieniu do wpływu klimatu gospodarczego i decyzji politycznych na przygody z VATu.

W 2013 r. szacowana luka w VAT w państwach członkowskich wahała się od 4 proc. w Finlandii, Holandii i Szwecji do 41 proc. w Rumunii.

[i] Podobnie jak w poprzednich raportach, nie było możliwe włączenie szacunków dla Chorwacji i na Cyprze, ze względu na niekompletne statystyki krajowe w tych państwach.

Kontekst

Badanie luki w VAT jest finansowane przez Komisję w ramach prac na rzecz reformy systemu VAT w Europie oraz ukrócenia oszustw podatkowych i uchylania się od płacenia podatków. Komisja określiła już kluczowe działania i podjęła szereg działań wspierających państwa członkowskie w tym zakresie.

Po pierwsze, konieczne są surowsze stanowisko wobec uchylania się od płacenia podatków oraz silniejsze egzekwowanie prawa na szczeblu krajowym. Reforma VAT z grudnia 2011 r. dała ważne narzędzia zapewniające lepszą ochronę przed oszustwami podatkowymi a mechanizm szybkiego reagowania pozwala państwom członkowskim reagować szybciej i skuteczniej na nagłe i zakrojone na szeroką skalę przypadki oszustw związanych z VAT. Komisja wspiera także sieć Eurofisc, w celu wzmocnienia zdolności państw członkowskich w zakresie zwalczania transgranicznych sieci oszustów poprzez wymianę informacji operacyjnych.

Po drugie, Komisja pracuje nad uproszczeniem systemów podatkowych, co ułatwi podatnikom przestrzeganie prawa. Na przykład, środki ułatwiające e-fakturowanie oraz specjalne przepisy dla małych firm, które weszły w życie w 2013 r. Od 1 stycznia 2015 r. punkty kompleksowej obsługi transgranicznej pozwalają firmom świadczącym e-usługi, usługi nadawcze i telekomunikacyjne na składanie jednej deklaracji VAT ze wszystkich działań na terenie całej UE.

Po trzecie, państwa członkowskie muszą zreformować swoje systemy podatkowe i zmodernizować administrację w celu zmniejszenia luki VATowskiej. Komisja określiła możliwe środki, służące do osiągnięciach tych celów oraz na prośbę państw członkowskich wspiera je koordynując działania pomocy technicznej.

Użyteczne linki

Pełna treść raportu 

FAQfacebook