SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


7.09.2015 Prawa pomocy domowej

Na całym świecie co najmniej 53 mln osób pracuje jako pomoc domowa. Często ich status nie jest uregulowany prawnie, co skutkuje brakiem określonego czasu pracy, dolnej granicy wynagrodzenia i dostępu do zabezpieczenia socjalnego. Dlatego Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), przy wsparciu finansowym ze strony UE, uruchomiła w 2013 r. "Globalny program działań dotyczący migrujących pracowników domowych i ich rodzin", którego celem jest promowanie praw człowieka i praw pracowniczych tej szczególnej grupy zawodowej.

Rok 2015 jest szczególny dla współpracy rozwojowej. Jest to pierwszy rok w historii europejskiego roku tematycznego poświęcony działaniom zewnętrznym Unii Europejskiej i roli Europy na świecie. Dla europejskich organizacji rozwojowych jest to wyjątkowa okazja do pokazania, jak Europa angażuje się w walkę z ubóstwem na całym świecie, oraz do zainteresowania współpracą rozwojową większej liczby Europejczyków i zaangażowania ich w nią. W ramach obchodów ERR prezentujemy "historie tygodnia" prezentujące postacie z całego świata, które zyskały wsparcie dzięki europejskim działaniom.

Historie prezentowane we wrześniu poświęcone są demografii i migracji.

"Czemu innym pracownikom przysługują prawa, a nam nie?" – takie pytanie zadawała sobie Maria Perez 25 lat temu, kiedy po raz pierwszy przyjechała z Paragwaju do Argentyny, żeby znaleźć pracę jako pomoc domowa. Dzisiaj, po wieloletnich wysiłkach organizacyjnych, Argentyna ma nową krajową politykę migracyjną, w tym ustawę o pracownikach domowych. Świadczy to o silnej determinacji rządu Argentyny, aby uregulować i sformalizować sektor prac domowych, zarówno dla imigrantów, jak i obywateli Argentyny.

"Jestem optymistką. Zawsze mocno wierzyłam, że może być lepiej. Wielu ludzi myślało, że taki już nasz los, że zawsze będziemy wykorzystywani, ale ja nigdy nie straciłam wiary w to, że sytuacja pracowników takich jak ja może się poprawić."– mówi Maria.

Co najmniej 53 mln osób na całym świecie zarabia na życie jako pomoc domowa (ponad 83% z tych osób to kobiety). Liczba ta stale wzrasta, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Sprzątanie, gotowanie, opieka nad dziećmi i starszymi osobami - to tylko niektóre z ich zajęć. Pracownicy domowi mają ogromny wkład w gospodarczy, kulturalny i społeczny rozwój swojego kraju pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia, ale często są bardzo niedoceniani. Nie chronią ich przepisy krajowe i w efekcie pracują zbyt wiele godzin, otrzymują niskie wynagrodzenie i praktycznie nie mają dostępu do zabezpieczenia socjalnego.

Aby sprostać szczególnym wyzwaniom, stojącym przed migrującymi pracownikami domowymi, Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), przy wsparciu finansowym ze strony UE, uruchomiła w 2013 r. "Globalny program działań dotyczący migrujących pracowników domowych i ich rodzin". Celem programu jest promowanie praw człowieka i praw pracowniczych tej szczególnie narażonej na wykorzystywanie i niegodziwe traktowanie grupy zawodowej na całym świecie, poprzez uwzględnienie czynników wpływających na ich wyjątkową sytuację. Ten program o globalnym zasięgu ma ułatwić wprowadzanie zmian poprawiających jakość życia milionów pracowników domowych w Argentynie i na całym świecie.

"Teraz jestem zatrudniona jako pracownik domowy, nie mieszkający razem z pracodawcami. Pracuję od poniedziałku do piątku. Podpisałam umowę o pracę i znam swoje prawa. Po wielu latach pracy w Argentynie, będę mogła przejść na emeryturę, którą będę odbierać w Paragwaju. " – wyjaśnia zadowolona Maria. Maria przystąpiła również do związku pracowników domowych i zapisała się na szkolenie zawodowe na temat pracy w domach prywatnych, w którym członkowie związku mogą wziąć udział bezpłatnie. "Otrzymałam dyplom. Oprawiłam go w ramkę i powiesiłam na ścianie. Jestem z siebie taka dumna!"

Po przyjęciu Pierwszej Ustawy Migracyjnej w 2004 r. rząd Argentyny przyjął w marcu 2013 r. kolejną postępową ustawę regulującą zatrudnianie pracowników domowych. Jest to znaczący krok w przód na drodze do wdrażania zasad promowanych w konwencji MOP dotyczącej godnej pracy dla osób pracujących w gospodarstwie domowym. Zrównuje ona prawa pracowników domowych z prawami pozostałych grup zawodowych. Ustawa ta zaktualizowała i zwiększyła zakres krajowych praw pracowników domowych, przyznając im prawo do urlopu macierzyńskiego, płatnego urlopu rocznego, minimalnego wynagrodzenia, rocznej premii i odprawy w przypadku zwolnienia z pracy. Czas pracy ograniczono do ośmiu godzin na dobę i 48 godzin tygodniowo.

"Od czasu przyjęcia ustawy wszystkim moim znajomym z Paragwaju, którzy także pracują jako pomoc domowa, mówię, że też powinni wymagać od pracodawcy umowy o pracę i korzyści z niej płynących. Większość z nich jest już częścią oficjalnego rynku pracy" - wyjaśnia Maria.

"Musimy stale domagać się szacunku i wytrwale dążyć do tego, by wszyscy pracownicy domowi mieli podpisaną umowę o pracę" – mówi Maria. "Chodzi o przyszłość naszą i naszych dzieci."

UE wspiera globalny program działań dotyczący pracowników domowych, realizowany przez Międzynarodową Organizację Pracy.

  • Co najmniej 53 mln osób, z czego ponad 83 proc. kobiet, zarabia na życie jako pomoc domowa.
  • W 2011 r. Międzynarodowa Konferencja Pracy MOP przyjęła konwencję dotyczącą pracowników domowych (nr 189).
  • Podpisano umowy dwustronne między związkami zawodowymi w krajach pochodzenia i krajach przeznaczenia w trzech korytarzach migracyjnych.
  • Paragwaj: przyjęto przepisy dotyczące pracowników domowych; Liban: założono pierwszy w świecie arabskim związek pracowników domowych.
  • Argentyna uznała prawo do urlopu macierzyńskiego, płatnego urlopu rocznego, płacy minimalnej, rocznej premii i odprawy z tytułu zwolnienia.
  • W Argentynie czas pracy pracowników domowych ograniczono do 8 godzin na dobę i 48 godzin tygodniowo.


ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK