SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


13.10.2015 Europa nauki i innowacji

16 miliardów euro – tyle Komisja Europejska zainwestuje w najbliższych dwóch latach w badania naukowe i innowacje w ramach programu "Horyzont 2020". Wynika to z przyjętego właśnie programu prac 2016–2017. - Badania naukowe i innowacje są siłą napędową postępu w Europie i mają decydujące znaczenie dla rozwiązania pilnych wyzwań, takich jak imigracja, zmiana klimatu, czysta energia i zdrowe społeczeństwa – mówi komisarz Carlos Moedas.

Nowe możliwości finansowania oferowane w ramach programu są związane bezpośrednio z priorytetami polityki Komisji pod przewodnictwem Jeana-Claude'a Junckera i w znacznym stopniu przyczynią się do realizacji założeń w zakresie tworzenia miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i pakietu inwestycyjnegojednolitego rynku cyfrowegounii energetycznej i przeciwdziałania zmianom klimaturynku wewnętrznego z silniejszym przemysłem oraz wzmocnienia pozycji Europy na arenie międzynarodowej.

Carlos Moedas, komisarz ds. badań, innowacji i nauki, powiedział: - Badania naukowe i innowacje są siłą napędową postępu w Europie i mają decydujące znaczenie dla rozwiązania dzisiejszych pilnych wyzwań, takich jak imigracja, zmiana klimatu, czysta energia i zdrowe społeczeństwa. W ciągu najbliższych dwóch lat najważniejsze badania naukowe prowadzące do zmian w życiu obywateli uzyskają wsparcie w wysokości 16 mld euro z programu »Horyzont 2020«.

Zgodnie ze strategicznymi priorytetami komisarza Moedasa program "Horyzont 2020" będzie otwarty na innowacje, otwarty na naukę i otwarty na świat. Nowy program prac na lata 2016–2017 stwarza możliwości finansowania poprzez szereg zaproszeń do składania ofert, zamówienia publiczne i inne działania, takie jak nagrody Horyzont, i obejmuje łącznie niemal 600 tematów. Struktura programu prac odzwierciedla ogólną elastyczność programu "Horyzont 2020", skoncentrowanego na długoterminowych priorytetach UE i najbardziej palących problemach społecznych, a jednocześnie stwarza możliwości szybkiego reagowania na nowe wyzwania, takie jak ogniska chorób lub szkodników

Program zapewni wsparcie różnorodnych przekrojowych inicjatyw, takich jak modernizacja europejskiego przemysłu wytwórczego (1 mld euro); technologie i normy zautomatyzowanego prowadzenia samochodu (ponad 100 mln euro); internet przedmiotów (139 mln EUR) podejmujący zadanie digitalizacji europejskich gałęzi przemysłu; Przemysł 2020 w gospodarce o obiegu zamkniętym (670 mln EUR) w celu rozwinięcia silnej i zrównoważonej gospodarki oraz inteligentny i zrównoważony rozwój miast (232 mln EUR) na rzecz lepszej integracji ochrony środowiska, transportu, energii oraz sieci cyfrowych w środowisku miejskim w UE.

Ponadto co najmniej 8 mln euro zostanie udostępnione na badania nad bezpieczeństwem granic zewnętrznych UE, mające pomóc w wykrywaniu przypadków handlu ludźmi i ich przemytu oraz w zapobieganiu tym zjawiskom; 27 mln euro zostanie przeznaczone na opracowanie i zastosowanie nowych technologii wykorzystywanych do zapobiegania przestępczości i terroryzmowi, a kwotą 15 mln euro zostaną wsparte badania nad przyczynami i skutkami przepływów migracyjnych w Europie. Nowy program prac będzie też nawiązywać do sukcesów w zakresie badań w dziedzinie zdrowia, takich jak przełomowe odkryciazwiązane z wirusem Ebola już wspierane w ramach programu "Horyzont 2020", dzięki przeznaczeniu 5 mln euro na inwestycje mające na celu zaradzenie krytycznemu wystąpieniu ognisk szkodnika drzew oliwnych Xylella fastidiosa.

Celem nowego programu prac jest również zwiększenie wpływu finansowania ze środków programu "Horyzont 2020". Po pierwsze, oprócz ponad 740 mln euro przeznaczonych na wsparcie działań badawczych i innowacyjnych w prawie 2000 małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zwiększy on pulę środków dostępnych dla innowacyjnych przedsiębiorstw dzięki nowym możliwościom lewarowania wspieranym z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Wzrosną także możliwości zwiększenia synergii z innymi unijnymi programami finansowania, co podkreślił przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker w swoim orędziu o stanie Unii, jak również udzielenia naukowcom wsparcia przy składaniu wniosków poprzez jaśniejsze wytyczne i kryteria oceny.

Kontekst

Unijny program w zakresie badań naukowych i innowacji "Horyzont 2020" został uruchomiony 1 stycznia 2014 r. W projekty z zakresu badań naukowych i innowacji, wspierające konkurencyjność gospodarczą Europy i poszerzające granice wiedzy człowieka, w ciągu siedmiu lat zainwestowano 77 mld euro. Środki z unijnego budżetu na badania służą głównie poprawie warunków życia i są przeznaczane na prace w takich dziedzinach jak zdrowie, ochrona środowiska, transport, żywność i energia. Zawieranie partnerstw badawczych z sektorem farmaceutycznym, lotniczym i kosmicznym, samochodowym i elektronicznym stanowi także zachętę dla sektora prywatnego do inwestowania w celu wsparcia przyszłego wzrostu i tworzenia miejsc pracy dla specjalistów.

Informacje dodatkowe:ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK