PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
email:
europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl
Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.15.10.2015
Handel dla wszystkich

Komisja Europejska przedstawia nową strategię handlową i inwestycyjną. Opierając się na trzech głównych zasadach - skuteczności, przejrzystości i wartości – ma ona zapewnić korzyści płynące z polityki handlowej jak największej liczbie obywateli. - Mieszkańcy Europy wiedzą, że handel to miejsca pracy, wzrost gospodarczy i inwestycje – mówi komisarz UE ds. handlu Cecilia Malmström.

Komisja proponuje nową strategię handlową i inwestycyjną dla Unii Europejskiej, zatytułowaną „Handel z korzyścią dla wszystkich: W kierunku bardziej odpowiedzialnej polityki handlowej i inwestycyjnej”.

To nowe podejście opiera się na doskonałych wynikach Europy w zakresie handlu. Przedsiębiorstwa UE eksportują do państw reszty świata niemal tyle samo co Chiny, a więcej niż przedsiębiorstwa z USA czy z jakiegokolwiek innego państwa.

Już ponad 30 mln miejsc pracy jest uzależnionych od wywozu poza granice UE. Aż 90 proc. przyszłego światowego wzrostu gospodarczego będzie miało miejsce poza granicami Europy. Nowa strategia, która umożliwi skuteczniejsze realizowanie umów handlowych oraz stworzy więcej możliwości, oznacza wsparcie procesu tworzenia miejsc pracy w Europie.

Nowa strategia jest również bezpośrednią reakcją na ożywioną debatę na temat handlu w UE, w tym transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP), negocjowanego obecnie ze Stanami Zjednoczonymi. Ponadto wdrożono w niej zobowiązanie Komisji pod przewodnictwem Jean-Claude’a Junckera do tego, aby słuchać społeczeństwa europejskiego i odpowiadać na jego obawy.

Wysłuchaliśmy debaty - powiedziała komisarz UE ds. handlu Cecilia Malmström. - Mieszkańcy Europy wiedzą, że handel to miejsca pracy, wzrost gospodarczy i inwestycje - dla konsumentów, pracowników i dla małych przedsiębiorstw. Dlatego oczekują jeszcze lepszych wyników w tym zakresie. Nie chcą jednak żadnych ustępstw, jeżeli chodzi o najważniejsze zasady, takie jak prawa człowieka, zrównoważony rozwój na świecie czy też regulacje na wysokim poziomie i usługi publiczne w ich państwach. Chcą ponadto wiedzieć więcej o negocjacjach, jakie prowadzimy w ich imieniu. Polityka handlowa musi więc stać się skuteczniejsza, bardziej przejrzysta i lepiej dostosowana do naszych wartości. Krótko mówiąc, musi stać się bardziej odpowiedzialna. Właśnie nad tym teraz pracujemy.

Nowa strategia zwiększy odpowiedzialność polityki handlowej UE, opierając tę politykę na trzech kluczowych zasadach. Oto one:

Odpowiedzialna strategia handlowa UE wymaga także aktualnego programu negocjacji handlowych, które pomogą w kształtowaniu globalizacji z korzyścią dla europejskich obywateli, przedsiębiorstw i nie tylko:

Odpowiedzialna strategia handlowa UE musi uwzględniać ogromne wyzwania naszych czasów. Właśnie dlatego, podobnie jak w przypadku europejskiego programu w zakresie migracji, znajduje się w niej apel o lepsze wykorzystanie synergii między poszczególnymi obszarami polityki w celu zachęcenia do współpracy z krajami trzecimi w sprawach migracji i uchodźców. W polityce handlowej należy uwzględnić ramy polityki w zakresie powrotu i readmisji nielegalnych migrantów oraz, w stosownych przypadkach, ułatwień wizowych.PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
PROWADZONY JEST PRZEZ EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJĘ NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
 europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl 

WEBMASTER: © 2005-2017 STUDIO EM

home DO GÓRY