SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


15.10.2015 Handel dla wszystkich

Komisja Europejska przedstawia nową strategię handlową i inwestycyjną. Opierając się na trzech głównych zasadach - skuteczności, przejrzystości i wartości – ma ona zapewnić korzyści płynące z polityki handlowej jak największej liczbie obywateli. - Mieszkańcy Europy wiedzą, że handel to miejsca pracy, wzrost gospodarczy i inwestycje – mówi komisarz UE ds. handlu Cecilia Malmström.

Komisja proponuje nową strategię handlową i inwestycyjną dla Unii Europejskiej, zatytułowaną "Handel z korzyścią dla wszystkich: W kierunku bardziej odpowiedzialnej polityki handlowej i inwestycyjnej".

To nowe podejście opiera się na doskonałych wynikach Europy w zakresie handlu. Przedsiębiorstwa UE eksportują do państw reszty świata niemal tyle samo co Chiny, a więcej niż przedsiębiorstwa z USA czy z jakiegokolwiek innego państwa.

Już ponad 30 mln miejsc pracy jest uzależnionych od wywozu poza granice UE. Aż 90 proc. przyszłego światowego wzrostu gospodarczego będzie miało miejsce poza granicami Europy. Nowa strategia, która umożliwi skuteczniejsze realizowanie umów handlowych oraz stworzy więcej możliwości, oznacza wsparcie procesu tworzenia miejsc pracy w Europie.

Nowa strategia jest również bezpośrednią reakcją na ożywioną debatę na temat handlu w UE, w tym transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP), negocjowanego obecnie ze Stanami Zjednoczonymi. Ponadto wdrożono w niej zobowiązanie Komisji pod przewodnictwem Jean-Claude’a Junckera do tego, aby słuchać społeczeństwa europejskiego i odpowiadać na jego obawy.

Wysłuchaliśmy debaty - powiedziała komisarz UE ds. handlu Cecilia Malmström. - Mieszkańcy Europy wiedzą, że handel to miejsca pracy, wzrost gospodarczy i inwestycje - dla konsumentów, pracowników i dla małych przedsiębiorstw. Dlatego oczekują jeszcze lepszych wyników w tym zakresie. Nie chcą jednak żadnych ustępstw, jeżeli chodzi o najważniejsze zasady, takie jak prawa człowieka, zrównoważony rozwój na świecie czy też regulacje na wysokim poziomie i usługi publiczne w ich państwach. Chcą ponadto wiedzieć więcej o negocjacjach, jakie prowadzimy w ich imieniu. Polityka handlowa musi więc stać się skuteczniejsza, bardziej przejrzysta i lepiej dostosowana do naszych wartości. Krótko mówiąc, musi stać się bardziej odpowiedzialna. Właśnie nad tym teraz pracujemy.

Nowa strategia zwiększy odpowiedzialność polityki handlowej UE, opierając tę politykę na trzech kluczowych zasadach. Oto one:

  • Skuteczność: Zapewnienie, aby handel rzeczywiście wywiązywał się ze swojej obietnicy tworzenia nowych możliwości gospodarczych. Oznacza to podjęcie zagadnień, które mają ogromny wpływ na dzisiejszą gospodarkę, a do których należą usługi i handel cyfrowy. Oznacza to również zapewnienie środków i informacji, jakich małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), konsumenci i pracownicy w Europie potrzebują, aby w pełni korzystać z coraz bardziej otwartych rynków oraz móc się do nich dostosowywać. Oznacza to na przykład wprowadzanie skutecznych przepisów dotyczących MŚP do zawieranych w przyszłości umów handlowych.
  • Przejrzystość: Umożliwienie społeczeństwu większej kontroli nad prowadzonymi negocjacjami poprzez publikowanie tekstów negocjacyjnych z wszelkich negocjacji, podobnie jak to miało miejsce w przypadku TTIP. Do dzisiaj Komisja opublikowała już na swojej stronie internetowej kilka nowych tekstów (np. dotyczących umów o partnerstwie gospodarczym z Afryką Wschodnią i Zachodnią).
  • Wartości: Zabezpieczenie europejskiego modelu społecznego i regulacyjnego w Unii. Wykorzystanie umów i preferencyjnych programów handlowych jako dźwigni służącej promowaniu na świecie europejskich wartości, takich jak zrównoważony rozwój, prawa człowieka, sprawiedliwy i etyczny handel oraz walka z korupcją. Oznacza to wprowadzanie do unijnych umów handlowych postanowień zapobiegających korupcji oraz zwracanie uwagi na to, aby  nasi partnerzy handlowi wdrażali przepisy dotyczące podstawowych standardów pracy, np. prawa pracowników do zrzeszania się, oraz eliminowali pracę dzieci. Oznacza to również poszerzanie wysiłków na rzecz zapewnienia odpowiedzialnego zarządzania łańcuchami dostaw.

Odpowiedzialna strategia handlowa UE wymaga także aktualnego programu negocjacji handlowych, które pomogą w kształtowaniu globalizacji z korzyścią dla europejskich obywateli, przedsiębiorstw i nie tylko:

  • Wśród jej najważniejszych celów znajduje się zakończenie dużych, realizowanych obecnie projektów, takich jak dauhańska runda negocjacji w ramach WTO, TTIP, umowa o wolnym handlu z Japonią, a także umowa inwestycyjna z Chinami.
  • Strategia otwiera drzwi dla nowych negocjacji w ważnym regionie Azji i Pacyfiku (np. dotyczących umowy o wolnym handlu z Australią, Nową Zelandią, Filipinami i Indonezją) oraz przewiduje pogłębienie kontaktów UE z partnerami afrykańskimi. W szczególności chodzi tu o zwrócenie się do państw członkowskich UE o udzielenie mandatu na rozpoczęcie negocjacji umowy o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią.
  • Modernizacja obowiązujących umów o wolnym handlu z Meksykiem i Chile oraz unii celnej z Turcją.

Odpowiedzialna strategia handlowa UE musi uwzględniać ogromne wyzwania naszych czasów. Właśnie dlatego, podobnie jak w przypadku europejskiego programu w zakresie migracji, znajduje się w niej apel o lepsze wykorzystanie synergii między poszczególnymi obszarami polityki w celu zachęcenia do współpracy z krajami trzecimi w sprawach migracji i uchodźców. W polityce handlowej należy uwzględnić ramy polityki w zakresie powrotu i readmisji nielegalnych migrantów oraz, w stosownych przypadkach, ułatwień wizowych.

  • Komunikat znajduje się tutaj 
  • Nota informacyjna dotycząca Komunikatu znajduje się tutaj
  • Więcej informacji o strategii
  • #Trade4All: Komisarz Malmström i handel UE na Twitterze: @MalmstromEU & @EUTrade


ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK