SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


27.10.2015 Od 2017 koniec roamingu

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła decyzję Parlamentu Europejskiego, który na sesji plenarnej w Strasbourgu zaakceptował porozumienie z czerwca br. w sprawie ostatecznego zakończenia naliczania opłat roamingowych. Ma to nastąpić w połowie 2017 r. PE przyjął nowy pakiet telekomunikacyjny, zawierający również m.in. przejrzyste zasady regulujące prawa dostępu do internetu.

Andrus Ansip, wiceprzewodniczący KE odpowiedzialny za jednolity rynek cyfrowy, powiedział: - Głos Europejczyków został wysłuchany. Dzisiejsze głosowanie to ostateczny rezultat wzmożonych wysiłków, aby zakończyć pobieranie opłat roamingowych w UE oraz zapewnić otwarty dostęp do internetu. Od połowy czerwca 2017 r. Europejczycy, gdy podróżują do innych krajów Unii, zapłacą za używanie telefonu komórkowego tyle samo co u siebie w domu. A już od kwietnia 2016 r. ceny znowu spadną. To ukoronowanie ciężkiej pracy Komisji, w szczególności wiceprzewodniczących Viviane Reding i Neele Kroes, zdeterminowanych aby zmierzyć się opłatami roamingowymi. Tu nie chodzi tylko o pieniądze, to także kwestia znoszenia barier na Jednolitym Rynku Cyfrowym. Dzisiejsze osiągnięcie to pierwszy krok w stronę Jednolitego Rynku Telekomunikacyjnego. Trzeba włożyć więcej wysiłku aby przezwyciężyć krajowe ograniczenia oraz ustalić wyzwania takie jak koordynacja spektrów radiowych. Już w przyszłym roku zrobimy krok naprzód proponując ambitne zmiany w europejskich regulacjach telekomunikacyjnych. Liczymy na wsparcie PE oraz krajów członkowskich.

Komisarz Günther H. Oettinger, odpowiedzialny za gospodarkę cyfrową i społeczeństwo cyfrowe, powiedział: - To porozumienie pokazuje, że UE może osiągać konkretne wyniki, które polepszają życie Europejczyków. Opłaty roamingowe już niebawem będą złymi wspomnieniami, a my po raz pierwszy będziemy mieli przepisy dotyczące neutralności internetu. Będą one chronić prawo każdego Europejczyka do dostępu do informacji, zgodnego z jego wyborem, bez dyskryminacji czy ingerencji. Unikniemy fragmentacji jednolitego rynku, tworząc prawne fundamenty dla biznesu i ułatwiając współpracę przez granice.

Zniesienie opłat za roaming było przez wszystkich długo oczekiwane: przez zwykłych użytkowników, start-upy, małe i średnie przedsiębiorstwa, i wszelkiego rodzaju organizacje - powiedziała podczas debaty posłanka, Pilar del Castillo (EPL, ES), autorka sprawozdania w sprawie nowych przepisów. - Dzięki tej umowie, Europa stanie się również jedynym regionem świata, który prawnie gwarantuje otwarty internetu i neutralność sieci. Zasada neutralności sieci będzie obowiązywać bezpośrednio w 28 państwach członkowskich. Gwarantuje wszystkim równy dostęp do sieci.

Obniżki od kwietnia

Opłaty za roaming, wysyłanie wiadomości tekstowych i korzystanie z mobilnego internetu za granicą w UE będą całkowicie zakazane od 15 czerwca 2017 r.

Od 30 kwietnia 2016 opłata roamingu nie będzie mogła przekraczać:

  • 0,05 euro za minutę połączenia głosowego wychodzącego
  • 0,02 euro za wiadomości tekstowe (SMS),
  • 0,05 euro za megabajt mobilnego korzystania z internetu.

Stawki za połączenie głosowe przychodzące zostaną określone do końca tego roku i należy się spodziewać, że będą znacznie niższe od tych za polaczenie wychodzące.

Zwrot kosztów i zapobieganie nadużyciom

Jeśli operator jest w stanie wykazać, że nie jest w stanie odzyskać kosztów poniesionych z tytułu świadczenia usługi roamingu, oraz, że ma to negatywny wpływ na ceny krajowe, krajowy urząd regulacyjny w dziedzinie rynku usług telekomunikacyjnych (w Polsce: Urząd Komunikacji Elektronicznej - UKE) może upoważnić go do nałożenia minimalnych dopłat w wyjątkowych okolicznościach w celu odzyskania poniesionych kosztów. Posłowie wynegocjowali z Radą gwarancje, że krajowe organy regulacyjne będą miały możliwość zmieniany wysokości dopłat lub ich odrzucenia.

W celu ochrony przemysłu przed nadużyciami, takimi jak "permanentny roaming", operatorzy zostaną upoważnieni w pewnych okolicznościach do nałożenia niewielkiej opłaty, niższej niż obecne stawki, zgodnie z zasadą "uczciwego użytkowania". Szczegóły zostaną określone przez Komisję i krajowych regulatorów.

Otwarty dostęp do internetu

Nowe prawo zobowiązuje firmy oferujące dostęp do internetu do równego traktowania wszystkich transmisji danych, bez dyskryminacji, ograniczania czy ingerencji i bez względu na nadawcę i odbiorcę, konsultowane lub rozpowszechniane treści, wykorzystywane lub udostępniane aplikacje lub usługi, lub też na wykorzystywane urządzenia końcowe. Odstępstwo od tej zasady może być uzasadnione koniecznością przestrzegania orzeczeń sądowych, zapewnienie zgodności z przepisami prawa oraz zapobieganiem przeciążeniu sieci lub cyberatakom. Gdyby te odstępstwa od zasad zarzadzania siecią musiały być zastosowane, będą zgodne z zasadami transparencji, niedyskryminacji i proporcjonalności, nie powinny też obowiązywać dłużej, niż to absolutnie konieczne.

Operator będzie miał prawo zaoferować usługi specjalistyczne (na przykład internet nadzwyczajnej jakości niezbędny realizacji specjalnych potrzeb), ale tylko pod warunkiem, że nie wpłynie to negatywnie na ogólną jakość internetu.

Prędkość przesyłania danych: przestrzeganie umowy lub rekompensata

Posłowie wprowadzili zapis obligujący dostawców usług internetowych do udzielenia klientom podpisującym umowę na stacjonarny lub mobilny dostęp do internetu jasnego i zrozumiałego wyjaśnienia dotyczące maksymalnej i minimalnej prędkości pobierania i wysyłania danych, bo rzeczywista wydajność sieci często rożni się od tej deklarowanej w reklamach.

Gdyby wystąpiły znaczne odstępstwa od deklarowanych prędkości użytkownik miałby prawo odstąpić od umowy lub żądać rekompensaty. Urząd regulacyjny będzie odpowiedzialny za ustalenie, czy naruszenie umowy jest znaczne, czy nie.

Źródło: PE

Więcej informacji:



ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK