SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


1.12.2015 Węgrzy z inicjatywą

Komisja Europejska zarejestrowała europejską inicjatywę obywatelską dotyczącą wartości podstawowych UE na Węgrzech. Na tym etapie nie analizowano inicjatywy pod względem merytorycznym. Gdyby zgłoszoną inicjatywę w ciągu roku poparł milion osób z co najmniej siedmiu różnych państw członkowskich, Komisja byłaby zobowiązana podjąć działania w ciągu trzech miesięcy.

W inicjatywie obywatele zwracają się do KE o podjęcie działań na podstawie art. 7 Traktatu w związku z domniemanym naruszeniem wartości podstawowych UE przez Węgry. Rejestracja rozpoczyna roczny proces zbierania podpisów na poparcie europejskiej inicjatywy obywatelskiej zgłoszonej przez jej organizatorów.

Decyzja Komisji w sprawie rejestracji odnosi się wyłącznie do prawnej dopuszczalności wniosku. Zgodnie z warunkami dopuszczalności przewidzianymi w rozporządzeniu w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej proponowane działanie nie może wykraczać w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji w zakresie przedkładania wniosków dotyczących aktów prawnych, nie może być oczywistym nadużyciem, nie może być ewidentnie niepoważne lub dokuczliwe ani w sposób oczywisty sprzeczne z wartościami Unii.

Kolegium komisarzy omówiło prawną dopuszczalność proponowanej europejskiej inicjatywy obywatelskiej w dniu 24 listopada i stwierdziło, że warunki prawne jej rejestracji zostały spełnione. Na tym etapie nie analizowano inicjatywy pod względem merytorycznym.

Gdyby zgłoszoną inicjatywę w ciągu roku poparł milion osób z co najmniej siedmiu różnych państw członkowskich, Komisja byłaby zobowiązana podjąć działania w ciągu trzech miesięcy. Komisja może zdecydować, czy podejmie działania w następstwie złożonego wniosku czy też nie, i w obu wypadkach jest zobowiązana przedstawić uzasadnienie.

Kontekst

Europejska inicjatywa obywatelska została wprowadzona Traktatem z Lizbony i od wejścia w życie rozporządzenia w sprawie inicjatywy wdrażającego postanowienia Traktatu, czyli od kwietnia 2012 r., stanowi instrument, za pomocą którego obywatele mogą kształtować działania UE.

Po formalnej rejestracji inicjatywy 1 milion obywateli z przynajmniej jednej czwartej państw członkowskich będzie mógł zwrócić się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosku ustawodawczego w jednej z dziedzin, w których posiada ona takie uprawnienia.

Jeżeli – i wyłącznie wówczas, gdy – zarejestrowana europejska inicjatywa obywatelska uzyska 1 mln ważnych deklaracji poparcia z co najmniej siedmiu państw członkowskich, Komisja musi podjąć decyzję w sprawie ewentualnych działań i ją uzasadnić.

Dodatkowe informacjeARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK