SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


1.12.2015 TTIP: spojrzenie globalne

- Negocjacje w sprawie porozumienia o wolnym handlu między UE a USA nie powinny trwać dłużej niż pięć lat, umowa z Amerykanami to priorytet dla KE – mówił w Warszawie główny negocjator UE ds. TTIP. Ignacio Garcia Bercero spotkał się z przedstawicielami rządu, dziennikarzami i interesariuszami. Był też gościem konferencji "Wpływ Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo-Inwestycyjnego (TTIP) na międzynarodową współpracę gospodarczą. Wnioski dla państw członkowskich UE z Europy Środkowej i Wschodniej".

Swoją wizytę w Polsce (poniedziałek 30 listopada) Bercero rozpoczął od spotkania z przedstawicielami polskiego rządu. W rozmowie wzięli udział pracownicy Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. - Nie mamy powodów podejrzewać, że nowy polski rząd w mniejszym stopniu niż poprzedni będzie popierał negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi – deklarował po tych rozmowach.

Następnie okazję do zadania pytań mieli dziennikarze – w konferencji prasowej zorganizowanej w Przedstawicielstwie KE w Polsce wzięła również udział prof. Elżbieta Czarny (Szkoła Główna Handlowa, Instytut Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Kolegium Gospodarki Światowej).

- Negocjacje w sprawie porozumienia o wolnym handlu miedzy UE a USA nie powinny trwać dłużej niż pięć lat, umowa z Amerykanami to priorytet dla Komisji Europejskiej. Być może porozumienie osiągniemy szybciej – mówił Bercero. Kolejne negocjowane rozdziały dotyczą m.in. rynku usług, zamówień publicznych czy współpracy regulacyjnej. Obecnie trwają m.in. prace nad rozwiązaniami mającymi na celu ułatwienie eksportu polskich owoców - jabłek i gruszek - na rynek amerykański.

Bercero zapewnił, że nie ma mowy o obniżeniu standardów handlowych i co za tym idzie poziomu bezpieczeństwa obywateli. Komentując 11. rundę negocjacji, która odbyła się pod koniec października na Florydzie, powiedział. - Jedną z ważniejszych rzeczy, które tam zrobiliśmy, to rewizja propozycji stawek celnych - teraz mamy zrównoważone propozycje po obu stronach. Uzgodniono już likwidację 97 proc. list celnych.

Kwestie ochrony inwestycji nie były przedmiotem rozmów w Miami. Bercero poinformował, że KE przedstawiła tylko swoją propozycję dotyczącą zmian w arbitrażu międzynarodowym. USA jeszcze się do niej nie odniosły.

Ignacio Garcia Bercero był też panelistą na konferencji "Wpływ Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo-Inwestycyjnego (TTIP) na międzynarodową współpracę gospodarczą. Wnioski dla państw członkowskich UE z Europy Środkowej i Wschodniej" organizowanej przez Szkołę Główną Handlową, przy współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce i Uniwersytetem w Monachium.

W swoim wystąpieniu pt. "Taking Stock on TTIP-negotiations" mówił o aktualnym stanie negocjacji oraz o tym co już udało się osiągnąć. Bercero kilkakrotnie podkreślał, że europejskie standardy ochrony konsumentów i środowiska nie zostaną obniżone rezultacie wynegocjowanej umowy. Przypomniał również, że znosząc bariery administracyjne przy eksporcie, głównymi wygranymi będą małe i średnie przedsiębiorstwa, a to one są w głównej mierze odpowiedzialne za stwarzanie nowych miejsc pracy i wzrost gospodarczy.

Ostatnim punktem programu było spotkanie Ignacio Garcia Bercero z polskimi przedsiębiorcami, przedstawicielami związków zawodowych i think-tanków. 

W drugim dniu konferencji Kinga Schlesinger z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce zapoznała uczestników z głównymi aspektami Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji. Przedstawiła jakie działania informacyjne i komunikacyjne podejmuje Komisja i Przedstawicielstwo, by poprawić przejrzystość negocjacji TTIP i pogłębić dialog ze społeczeństwem obywatelskim i innymi zainteresowanymi stronami nad szansami i wzywaniami, jakie Polska i UE wiąże z tą umową.

Następnie odbyła się dyskusja, w której uczestnicy zwracali uwagę na potrzebę lepszego wyeksponowania głosu środowiska naukowego i związków zawodowych w tej debacie. Wskazywano na przykład, że zaproponowany przez Komisję Europejską System Sądu Inwestycyjnego (ICS) w ramach TTIP zapewniłby polskim przedsiębiorcom lepszą ochronę niż obecnie obowiązująca dwustronna umowa inwestycyjna między Polską a USA z 1990 r., chociażby dając im możliwość odwołania czy dzielenia kosztów procesu z UE.

Więcej informacji o Transatlantyckim partnerstwie handlowo-inwestycyjnym (TTIP):ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK