SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


20.03.2015 EBI inwestuje w Polskę

W 2015 roku Europejski Banki Inwestycyjny przeznaczy na działalność w Polsce co najmniej 5,5 mld euro czyli co najmniej tyle co w roku ubiegłym – zadeklarował w Warszawie wiceprezes EBI László Baranyay. Podkreślał, że wybierając inwestycje EBI zwraca uwagę przede wszystkim na to, by kierować finansowanie tam, gdzie realizacja projektów przyniesie długotrwały efekt społeczny.

Piątego marca 2015 r. w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce odbyła się doroczna konferencja Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Główny gość spotkania – László Baranyay, wiceprezes EBI – opowiedział o zeszłorocznej działalności banku, podkreślając rolę inwestycji w Polsce.

Baranyay wskazywał, że EBI zmienia świat inwestując w projekty niosące korzyści dla obywateli. Wśród głównych obszarów zeszłorocznej aktywności banku znalazła się pomoc dla przedsiębiorstw (290 tysięcy dofinansowanych firm), tworzenie nowych miejsc pracy i wsparcie osób młodych (kredyty studenckie, oferty pracy), ograniczanie emisji dwutlenku węgla, digitalizacja czy rozwój transportu.

Jak zaznaczył Baranyay, wybierając swoje inwestycje EBI zwraca uwagę przede wszystkim na to, by kierować finansowanie tam, gdzie realizacja projektów coś zmieni, przyniesie długotrwały efekt społeczny, a niekoniecznie zysk. Łącznie w 2014 roku na wszelkie inwestycje przeznaczono 80,3 mld euro, z czego 3,3 mld pochodziło z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI), kierującego pomoc opartą na kapitale podwyższonego ryzyka dla sektora MŚP.

W Polsce, podobnie jak w innych państwach UE, bank wspiera inwestycje zmniejszające dysproporcje w rozwoju regionów i wzmacniające konkurencyjność gospodarczą. Środki EBI były tu w 2014 r. przeznaczone głównie na infrastrukturę drogową (1,8 mld euro) i kolejową (550 mln euro), miasta (466 mln euro) i MŚP (1,3 mld euro).

Wśród strategicznych inwestycji w dziedzinie transportu wyróżnić można środki na budowę dróg ekspresowych, w tym dwa odcinki obwodnicy Warszawy oraz kredyty na modernizację linii kolejowych. W sektorze rozwoju miast wsparcie finansowe EBI przyczynia się do podniesienia poziomu życia i zwiększenia konkurencyjności polskich aglomeracji. Kredyty przeznaczono na projekty związane z modernizacją transportu miejskiego, zapleczem edukacyjnym i zdrowotnym, czy rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska. Bank wspiera także polski przemysł, kierując środki do przedsiębiorstw cechujących się innowacyjnością i coraz mocniejszą pozycją na rynku (np. kredyt w wysokości 2 mld zł udzielony spółce KGHM Polska Miedź S.A. w celu optymalizacji środowiskowej produkcji miedzi).

Podsumowując zaangażowanie banku w inwestycje na ternie Polski, Baranyay powiedział: - W 2014 Polska otrzymała 5,5 mld euro wsparcia z EBI – najwięcej spośród tzw. nowych państw, czyli tych, które wstąpiły do Unii Europejskiej w 2004 r. W bieżącym roku bank będzie dalej wspierać realizację projektów w Polsce i przeznaczy na nie co najmniej tyle samo środków.

Kontekst

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. Działalność banku ma na celu przyczynianie się do wzrostu gospodarczego, tworzenie miejsc pracy, czy zwiększanie konwergencji regionów. Obszarami priorytetowymi dla EBI są: innowacyjność i podnoszenie kwalifikacji, sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i budowanie infrastruktury strategicznej na terenie UE. Według założeń na lata 2013-2015 bank ma uruchomić w Europie dodatkowe inwestycje o wartości 180 mld eutro.

Więcej na temat EBI: http://www.eib.org/

W ramach EBI działa Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) mający na celu głównie umożliwienie dostępu do finansowania małym i średnim przedsiębiorstwom. EFI zapewnia MŚP (zwłaszcza nowym i ukierunkowanym na nowe technologie) kapitał podwyższonego ryzyka, udzielając gwarancji kredytowych instytucjom finansowym (np. bankom). W roku 2014 fundusz zaangażował w Polsce środki o łącznej wartości 21.5 mln EUR.

Szczegółowe informacje o EFI w Polsce facebook