SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


21.03.2015 Równouprawnienie: niedokończona historia

Chciałabym zagwarantować, aby mężczyźni i kobiety mieli w życiu takie same możliwości wyboru i będą mogli korzystać z tych samych praw i swobód – pisze w związku z przypadającym 8 marca Międzynarodowym Dniem Kobiet Věra Jourová. Komisarz UE do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci przypomina, że - mimo postępów – kobiety w Europie wciąż mają m.in. trudniejszy start zawodowy niż mężczyźni.

Europa a równouprawnienie kobiet i mężczyzn: niedokończona historia

Věra Jourová, komisarz UE do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci

Chciałabym skorzystać z obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet (8 marca), aby wyrazić radość z postępów, jakie w ostatnich dziesięcioleciach poczynione zostały w kwestii zwiększenia równości kobiet i mężczyzn. Uważam, że Europa to "dobry adres" dla kobiet, ale przed nami jeszcze wiele ciężkiej pracy, aby taki stan utrzymać i jeszcze bardziej go udoskonalić. Zlikwidowanie nierówności płci powinno być naszym celem na najbliższe lata: żadna kobieta w Europie nie powinna nigdy mieć wątpliwości, że ma takie same szanse jak mężczyźni. 

Moim celem w tej dziedzinie nie jest uczynienie wszystkich jednakowymi, ale zagwarantowanie, że mężczyźni i kobiety będą mieli w życiu takie same możliwości wyboru i będą mogli korzystać z tych samych praw i swobód.

Badanie Eurobarometru

Równość płci, jedna z podstawowych wartości społeczeństw europejskich

Dziewięciu na dziesięciu Europejczyków uważa równość płci za jedną z podstawowych wartości sprawiedliwego społeczeństwa. Dwie trzecie Europejczyków uważa, że nierówność płci w ich kraju jest obecnie mniejsza niż dziesięć lat temu.

Możemy być dumni z postępów, jakich dokonano w Europie od kilku dziesięcioleci. Zmieniły się wzorce społeczne. Kobiety są dziś wyraźnie obecne na rynku pracy i stały się finansowo niezależne.

Cieszy mnie fakt, że mężczyźni pragną bardziej aktywnie uczestniczyć w typach działalności od dawna uważanych za zarezerwowane "wyłącznie dla kobiet". Młodzi ojcowie korzystają obecnie chętnie z urlopu rodzicielskiego, to coś, czego większość ich ojców nigdy nie brałoby nawet pod uwagę.

Jednak nierówności nadal istnieją. Około trzy piąte Europejczyków uważa, że nierówności między kobietami i mężczyznami nadal powszechnie występują w ich kraju.

Zgadzam się tu z moimi europejskimi współobywatelami: nierówność płci nie jest jeszcze kwestią rozwiązaną, należy kontynuować wysiłki, aby zagwarantować, że kobiety będą miały te same możliwości i uznanie co mężczyźni.

Wyrównywanie występujących nadal różnic i zwalczanie przemocy wobec kobiet

Kobiety powinny być równoprawnymi uczestnikami we wszystkich dziedzinach życia społecznego, w tym na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach i w sektorze publicznym.

Wskaźnik zatrudnienia kobiet wynosi obecnie 62,5 proc. w porównaniu z 74,3 proc. dla mężczyzn. Młodym kobietom nadal trudniej jest wchodzić na rynek pracy niż młodym mężczyznom. Jednakże europejska gospodarka potrzebuje całego potencjału i talentu, jaki kobiety mają do zaoferowania – nie należy tego talentu marnować.

Ponadto kobiety nadal otrzymują za tę samą pracę średnio o 16 proc. mniejsze wynagrodzenie niż mężczyźni. Większe jest prawdopodobieństwo, że podejmą one pracę w niepełnym wymiarze godzin lub całkowicie przerwą swoją karierę ze względu na opiekę nad dziećmi lub chorym rodzicem. Ta nierówność przekłada się także na emerytury kobiet, które są średnio o 39 proc. niższe niż emerytury mężczyzn.

Nie zniknęło zjawisko "szklanego sufitu": na kierowniczych stanowiskach nadal jest zbyt mało kobiet. Obecnie stanowią one średnio 20,2 proc. członków zarządu w największych przedsiębiorstwach, a tylko 3 proc. awansuje na stanowisko dyrektora generalnego. Postęp osiągnięto w tych niewielu krajach, w których wprowadzono odpowiednie środki ustawodawcze. Parlamenty narodowe nie zapewniają kobietom wystarczającej przestrzeni, jako że mężczyźni nadal zajmują w nich ponad dwie trzecie miejsc.

Na koniec chciałabym wskazać na bardzo alarmujące zjawisko: przemoc wobec kobiet. Jedna trzecia kobiet w Unii Europejskiej doświadcza w pewnym momencie życia przemocy fizycznej lub seksualnej. Jest to sytuacja nie do przyjęcia.

Moje zaangażowanie jako komisarz do spraw równouprawnienia płci

Ze względu na pełnioną przeze mnie funkcję komisarza ds. sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci równość kobiet i mężczyzn stanowi jeden z moich priorytetów.

W najbliższych miesiącach określę sposoby zapewnienia kobietom lepszego dostępu do rynku pracy oraz do stanowisk kierowniczych. Komisja Europejska będzie również działać na rzecz zapewnienia w wystarczającym wymiarze wysokiej jakości opieki nad dziećmi, opieki pozaszkolnej, jak również wsparcia dla kobiet i mężczyzn sprawujących opiekę nad innymi osobami na ich utrzymaniu. Zamierzamy też zdecydowanie i z pomocą konkretnych środków działać na rzecz zlikwidowania przemocy wobec kobiet.

Musimy sprostać pozostałym wyzwaniom związanym z kwestią równości płci, tak aby ta równość stała się rzeczywistością w praktyce. Zobowiązuję się podjąć te wyzwania i osiągnąć wymierne rezultaty.ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK