SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


26.07.2018 Korzystaj z nowych praw cyfrowych w Europie podczas wakacji

Tego lata mieszkańcy Europy będą korzystać z większej oferty praw cyfrowych niż kiedykolwiek przedtem. W ubiegłym roku zniesiono opłaty za roaming w Unii Europejskiej, a teraz bez dodatkowych kosztów urlopowicze mogą podróżować, nie rezygnując ze swojego internetowego abonamentu na telewizję, filmy, transmisje sportowe, muzykę czy e-książki. Ponadto wszyscy w Europie mogą korzystać ze światowej klasy przepisów w dziedzinie ochrony danych, które zapewniają Europejczykom lepszą kontrolę nad danymi osobowymi.

AndrusAnsip, wiceprzewodniczący KE do spraw jednolitego rynku cyfrowego, powiedział:- Europejczycy zaczynają odczuwać korzyści z jednolitego rynku cyfrowego.Tego lata będą mogli oglądać swoje ulubione programy telewizyjne i wydarzenia sportowe, podróżując po całej UE.Przed końcem tego roku będą również mogli kupić bilety na imprezy muzyczne lub wynająć samochód przez internet z dowolnego miejsca w UE bez blokowania geograficznego czy przekierowywania na inne strony.

VěraJourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, dodała:- Świat cyfrowy oferuje ogromne możliwości, ale stawia przed nami także wyzwania; jak na przykład to, że nasze dane osobowe są cenne dla wielu przedsiębiorstw. Dzięki nowoczesnym przepisom, które wprowadziliśmy w dziedzinie ochrony danych, Europejczycy zyskali kontrolę nad swoimi danymi, podczas gdy robią zakupy, rezerwują wakacje czy po prostu surfują po internecie.

MariyaGabriel, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, powiedziała:- Ułatwiamy codzienne życie naszych obywateli dzięki takim inicjatywom jak zniesienie opłat roamingowych czy bardziej bezpieczne środowisko internetowe. Jeszcze więcej pozytywnych zmian dla konsumentów i przedsiębiorstw nastąpi, kiedy zrealizujemy wszystkie nasze cyfrowe inicjatywy.

Prawa cyfrowe już stosowane w życiu codziennym

Od czerwca 2017 r. Europejczycy mogą korzystać ze swoichtelefonów komórkowych podczas podróżypo UE, tak samo jak u siebie w kraju, bez dodatkowych opłat.Od momentuzniesienia opłat roamingowychna terenie UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego pobrano ponad pięciokrotnie więcej danych i wykonano prawie dwa i pół raza więcej połączeń telefonicznych.

Od kwietnia 2018 r., podróżując po całej UE, konsumenci mogą także korzystać zusług online w zakresie treści, takich jak filmy, seriale i transmisje sportowe, na które wykupili dostęp w swoim kraju (zob. przykłady wzestawieniu informacji).

Dzięki nowymprzepisom w dziedzinie ochrony danych, które obowiązują w całej UE od 25 maja 2018 r., Europejczycy mogą bezpiecznie przenosić dane osobowe między dostawcami usług takich jak przechowywanie w chmurze lub poczta elektroniczna. Każdy ma teraz prawo wiedzieć, w jaki sposób gromadzone są dane osobowe, a także czy jego dane nie zostały w nieuprawniony sposób ujawnione lub wykradzione. „Prawo do bycia zapomnianym” nakazuje usunięcie danych osobowych na wniosek, jeżeli przedsiębiorstwo nie ma uzasadnionego powodu, by je przechowywać.

Ponadto przepisy w zakresieneutralności sieci, które obowiązują od wiosny 2016 r., zapewniają wszystkim Europejczykom dostęp do otwartego internetu, gwarantując im nieograniczoną swobodę w wyborze treści, aplikacji, usługi i informacji.

Co dalej?

Część praw cyfrowych już obowiązuje, ale jeszcze więcej wejdzie w życie w nadchodzących miesiącach. Od września Europejczycy będą mieli prawo do jeszcze szerszego stosowania krajowej identyfikacji elektronicznej (eID) celem uzyskania dostępu do usług publicznych w całej UE.

Od grudnia do swobodnego przepływu osób, towarów, usług i kapitału dojdzie jeszczeswobodny przepływ danych nieosobowych, dzięki któremu wszyscy uzyskają dostęp do lepszych i bardziej konkurencyjnych usług przechowywania i przetwarzania danych w UE. Przedsiębiorcy natomiast będą mieli prawo do decydowania o tym, gdzie w UE będą przechowywać i przetwarzać różne rodzaje danych.

Od 3 grudnia Europejczycy będą moglidokonywać zakupów przez internet bez nieuzasadnionych ograniczeń, niezależnie od tego, gdzie w UE się znajdują. Nie będą już mieli problemów ze stronami internetowymi, które blokują im dostęp lub przekierowują ich na inne strony tylko dlatego, że dany klient lub jego karta kredytowa pochodzą z innego kraju.

Od przyszłego roku mieszkańcom UE łatwiej będzie porównywać ceny usług doręczania paczek; będą też mogli skorzystać ztańszychtransgranicznych usług doręczania paczek.

Uzgodnione przepisy dotyczące podatku od wartości dodanej w handlu elektronicznym umożliwią przedsiębiorcom załatwianie wszystkich transgranicznych spraw związanych z VAT za pomocą jednego portalu internetowego i w ojczystym języku.

Dzięki przyjętemu niedawnoEuropejskiemu kodeksowi łączności elektronicznejobywatele UE będą mogli zmieniać dostawców usług internetowych i telekomunikacyjnych w prostszy sposób. Zyskają też prawo do otrzymywania publicznych ostrzeżeń za pomocą telefonów komórkowych w sytuacjach wyjątkowych. Nowe przepisy zagwarantują także lepszą i bardziej przystępną cenowo łączność w UE.

Zaktualizowane przepisy dotyczące mediów audiowizualnychzapewnią Europejczykom prawo do bezpiecznego środowiska internetowego, które chronić ich będzie przed nawoływaniem do przemocy, mową nienawiści, terroryzmem, pornografią dziecięcą, rasizmem i ksenofobią.

Kontekst

W maju 2015 r. Komisja wystąpiła z propozycjąstrategii jednolitego rynku cyfrowego, której celem jest dostosowanie jednolitego rynku UE do epoki cyfrowej – usunięcie barier regulacyjnych i przejście od 28 indywidualnych rynków do jednego wspólnego rynku. Szacuje się, że przyniesie to unijnej gospodarce 415 mld euro rocznie oraz przyczyni się do powstania tysięcy nowych miejsc pracy.

Trzy lata później strategia ta jest na zaawansowanym etapie realizacji: uzgodniono 17 wniosków ustawodawczych, natomiast 12 oczekuje na rozpatrzenie. Należy jednak pilnie dokończyć prace nad ramami regulacyjnymi umożliwiającymi stworzenie jednolitego rynku cyfrowego. Dzięki temu wartość europejskiej gospodarki opartej na danych może przekroczyć 700 mld euro do 2020 r., co stanowić będzie 4 proc. unijnej gospodarki ogółem.

Więcej informacji

· Jednolity rynek cyfrowy
· Zestawienie informacji: Jednolity rynek cyfrowy z korzyścią dla wszystkich Europejczyków
· Zestawienie informacji: Tworzenie jednolitego rynku cyfrowego –działania Komisji Europejskiej od 2015 r.
· Zestawienie informacji: Budżet UE dla przyszłości – transformacja cyfrowa 2021–2027
· Ochrona danych – korzyści dla obywateli
· Wpis na blogu wiceprzewodniczącego Andrusa Ansipa: Przygotuj się na lato w Europie z większą wolnością cyfrowąARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK