SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


24-25.09.2018 Panel ED Lublin na Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej

Już po raz siódmy odbył się Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej. Tegoroczna edycja miała miejsce w dniach 24-25 września 2018 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym oraz w Centrum Spotkania Kultur.

VII edycja Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej była poświęcona budowaniu trwałych relacji współpracy regionalnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście 100-letniej tradycji niepodległościowej, obywatelskiej i wolnościowej. Kongres odbył się bowiem w wyjątkowym dla Polski czasie, mianowicie 100-letniej rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości. W wydarzeniu udział wzięło ok. 1000 osób, zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Podczas dwudniowego wydarzenia przeprowadzono szereg spotkań, seminariów, prezentacji oraz paneli dyskusyjnych. Jednym z nich był panel pt. „Unia Europejska wczoraj, dziś i jutro. Perspektywa członków i kandydatów”. Jego pomysłodawcą i organizatorem był Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin. Panel moderowała dr hab. Beata Piskorska z Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL, ekspertka Team Europe.


W debacie udział wzięli następujący paneliści:

Ludmila Barba
- starszy wydawca programów politycznych, ekonomicznych i społecznych w TV Moldova 1 (Teleradio-Moldova)
dr Małgorzata Bonikowska
- Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, doktor nauk humanistycznych
Mykola Kniazhytsky
- Poseł Rady Najwyższej Ukrainy
Nugzar Kokhreidze
– prezes pozarządowej organizacji Naukowo-Intelektualny Klub "Dialog Pokoleń", Gruzja
Andrzej Skórski
- Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Lublin


Przedmiotem panelu były aktualne zagadnienia dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej w przestrzeni wewnętrznej i międzynarodowej na przełomie wieków oraz w przyszłości. Do najważniejszych z nich należały: przeobrażenia UE dokonujące się w XXI wieku; przyszłość Unii Europejskiej w obliczu narastającego eurosceptycyzmu obywateli państw członkowskich; konsekwencje Brexitu, kryzysu migracyjnego oraz projektów Francji i Niemiec reformy UE dla jej dalszego rozszerzenia; szanse i możliwości państw Bałkanów Zachodnich oraz Partnerstwa Wschodniego na przystąpienie do Unii Europejskiej.Dr Małgorzata Bonikowska stwierdziła, że ostatnie dekady to możemy je podzielić na trzy fazy. „Pierwsza faza to była taka chęć wyrwania się z tego co było nazywane blokiem wschodnim, Polska jak najszybciej chciała wyrwać się z tego kręgu i dołączyć do zachodu, utożsamianego z UE i NATO. Druga faza była związana z udowodnieniem, że przyłączenie do UE było dobrym rozwiązaniem dla całej wspólnoty. Natomiast trzecia faza zadaje pytanie czym jesteśmy w UE, czym jest Polska w Europie”.

Nugzar Kokhreidze zaznaczył, że mieszkańcy Gruzji chcą być częścią europejskiej wspólnoty (w 2017 r. 90 % mieszkańców Gruzji opowiedziało się za, tym że chcą być częścią UE). „Gruzja powiedziała nie sowieckiej przeszłości i stała się niepodległym i suwerennym krajem z aspiracjami przynależności do szeroko rozumianej wspólnoty europejskiej. Mieszkańcy Gruzji chcą być częścią europejskiej wspólnoty”.

Przedstawiciel Europe Direct – Lublin Andrzej Skórski z kolei podsumował wypowiedzi swoich przedmówców. Zaznaczył, że „Polska po roku 1989 r. była o tyle w dobrej sytuacji, że „rządzący Polską, zarówno ci wywodzący się z prawej, jak i z lewej strony sceny politycznej, byli za wprowadzeniem Polski do NATO oraz do Unii Europejskiej. Osiągnięcie tych celów było polską racją stanu. Takiej zgody nie ma w krajach Partnerstwa Wschodniego”.

Podczas Kongresu przedstawiciel naszego punktu wziął udział także w panelu pt. „Instytucjonalne i grantowe formy wsparcia rozwojowego dla beneficjentów krajów Partnerstwa Wschodniego”. Ponadto, podczas zorganizowanego w ramach Kongresu Forum Partnerów, można było odwiedzić stoisko Europe Direct – Lublin.


Honorowy patronat nad całym wydarzeniem objęła Komisja Europejska.
ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK