SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


24.10.2018 Facebook-Cambridge Analytica: Posłowie chcą lepszej ochrony danych obywateli

Posłowie wzywają do pełnego audytu Facebooka w odpowiedzi na skandal Facebook-Cambridge Analytica oraz do wprowadzenia mechanizmów przeciw manipulacjom wyborczym.

W rezolucji przyjętej w czwartek, posłowie wzywają Facebook do umożliwienia unijnym organom przeprowadzenia pełnego audytu ochrony danych osobowych użytkowników w następstwie skandalu, w którym dane 87 milionów użytkowników Facebooka zostały niewłaściwie uzyskane i wykorzystane.

Posłowie uważają, e Facebook nie tylko zawiódł zaufanie użytkowników, ale też złamał prawo UE. Zalecają więc Facebookowi wprowadzenie zmian, które zagwarantują ochronę danych na poziomie wymaganym przez prawo UE.

Mechanizmy przeciw manipulacjom wyborczym

Posłowie podkreślili, że dane uzyskane przez Cambridge Analytica mogły zostać wykorzystane do celów politycznych, przez obie strony brytyjskiego referendum w sprawie członkostwa w UE oraz w celu dotarcia do wyborców podczas wyborów prezydenckich w USA w 2016 roku.

Zwracają oni uwagę na konieczność przeciwstawiania się wszelkim próbom manipulacji wyborczych w UE oraz na konieczność nowelizacji prawa wyborczego z uwzględnieniem rzeczywistości cyfrowej.

Aby zapobiec manipulacjom wyborczym przy pomocy mediów społecznościowych, posłowie proponują:

  • stosowanie w internecie konwencjonalnych zabezpieczeń wyborczych "off-line": zasady dotyczące przejrzystości i limitów wydatków, poszanowania okresów ciszy przedwyborczej i równego traktowania kandydatów;
  • ułatwienie rozpoznawania płatnych ogłoszeń politycznych w Internecie i organizacji, która je tworzy;
  • zakaz tworzenia profili do celów wyborczych, w tym wykorzystywania zachowań online, które mogą ujawnić preferencje polityczne;
  • platformy mediów społecznościowych powinny oznaczać treści udostępniane przez boty, przyspieszyć proces usuwania fałszywych kont i współpracować z niezależnymi kontrolerami faktów i środowiskiem akademickim w celu zwalczania dezinformacji;
  • państwa członkowskie, przy wsparciu Eurojustu, powinny przeprowadzić dochodzenia w sprawie domniemanego niewłaściwego wykorzystania przestrzeni politycznej online przez zagraniczne służby.

Rezolucja podsumowuje wnioski wyciągnięte po majowym spotkaniu posłów z prezesem zarządu Facebooka Markiem Zuckerbergiem oraz trzech kolejnych spotkaniach. Odnosi się również do naruszenia danych, którego ofiarą padł Facebook 28 września.

 

Więcej informacji

Przyjęty tekst (25.10.2018)
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

Claude Moraes: "Musimy przyjrzeć się jak media spolecznościowe używane są w kampaniach politycznych”
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20181005STO15108/claude-moraes-we-have-to-look-at-how-social-platforms-are-used-for-campaigns

Multimedia package: data protection
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/data-protection_5707_pk

ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK