SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


13.02.2019 Parlament poparł umowy o wolnym handlu i ochronie inwestycji między UE i Singapurem

W środę Parlament poparł decyzję o zawarciu umowy o wolnym handlu i ochronie inwestycji między UE a Singapurem.

Za umową o wolnym handlu z Singapurem, głosowało 425 posłów, 186 bylo przeciw, 41 wstrzymało się od głosu. Porozumienie pozwoli znieść w ciągu pięciu lat praktycznie wszystkie cła między partnerami. Ustanawia wolny handel na rynku usług, w tym w bankowości detalicznej i zapewnia specjalną ochronę regionalnych produktów rolnych z Unii Europejskiej takich jak hiszpańskie wino z Jerez, francuska szynka z Bayonne czy polska wódka. Umowa gwarantuje wzmocnienie praw pracowniczych i ochronę środowiska, na co Parlament nalegał od samego początku.

Krok milowy na drodze do azjatyckich rynków

Jako pierwsza dwustronna umowa handlowa między UE a członkiem Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), umowa ta może posłużyć jako wzorzec i punkt wyjścia dla kolejnych umów o wolnym handlu między Unią a innymi państwami tego regionu świata. Jest to szczególnie ważne teraz, gdy UE nie może już polegać na USA jako na partnerze handlowym, podkreślają posłowie w rezolucji dołączonej do decyzji. Została ona przyjęta 431 głosami za, przy 189 przeciw i 52 wstrzymujących się.

Więcej szczegółów na temat elementów umowy handlowej można przeczytać na stronie Parlamentu Europejskiego.

Sąd do rozstrzygania sporów w zakresie ochrony inwestycji.

W oddzielnym głosowaniu (436 głosów za, 203 przeciw i 30 wstrzymujących się) Parlament poparł również umowę o ochronie inwestycji, która ustanawia system sądownictwa do rozstrzygania sporów między inwestorami a państwami oraz umowę o partnerstwie i współpracy, która wykracza poza dziedzinę handlu (przyjętą 537 głosami za, przy 85 przeciw i 50 wstrzymującymi się).

Cytat

"Parlament pokazał, że zależy mu na systemie handlu, w którym przestrzega się zasad: UE jest za handlem wolnym i uczciwym. Umowa handlowa zwiększy dostęp UE nie tylko do rynku singapurskiego, ale przede wszystkim do rozwijającego się regionu ASEAN, zapewniając jednocześnie dobrą ochronę pracowników i środowiska. Umowa o ochronie inwestycji uwzględnia zreformowane podejście UE i zastąpi istniejące umowy typu Singapur- państwo członkowskie UE, które zwierają niezdrowe zasady rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem." - powiedział David Martin (S&D, Zjednoczone Królestwo), sprawozdawca w sprawie umów o wolnym handlu i ochrony inwestycji.

Dalsze kroki

Po zaakceptowania tekstu umowy handlowej przez Radę wejdzie ona w życie pierwszego dnia kolejnego miesiąca licząc od dnia wzajemnej notyfikacji zakończenia procedury przez obie strony. Aby umowy o ochronie inwestycji oraz umowy o partnerstwie i współpracy mogły wejść w życie, muszą najpierw je ratyfikować państwa członkowskie UE.

Kontekst

Singapur to największy partner handlowy UE w regionie, odpowiadający za prawie jedną trzecią handlu towarami i usługami między UE i ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej), a także za około dwie trzecie inwestycji między tymi dwoma regionami. Ponad 10 000 europejskich przedsiębiorstw ma swoje biura regionalne w Singapurze.


ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK