SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


25.03.2019 Wynajem samochodów: działania UE prowadzą do bardziej wyraźnych i przejrzystych cen

W następstwie wezwania ze strony Komisji Europejskiej i unijnych organów ochrony konsumentów pięciu liderów w sektorze wypożyczania samochodów – Avis, Europcar, Enterprise, Hertz i Sixt – zmieniło sposób, w jaki przedstawiają ceny wynajmu samochodów, co sprawia, że są one w pełni przejrzyste dla konsumentów.

Do tej pory przedsiębiorstwa, których to dotyczy, nie zrealizowały jeszcze w pełni niektórych zobowiązań, tak aby Komisja Europejska i unijne organy ochrony konsumentów mogły uznać, że ceny wynajmu samochodów są przedstawiane w pełni zgodnie z unijnym prawem ochrony konsumentów. W opublikowanej dziś ocenie stwierdzono, że Entreprise i Sixt dokonały już niezbędnych zmian. Avis zobowiązał się do wprowadzenia pozostałych zmian do maja 2019 r. Europcar, do którego obecnie należy również Goldcar, wprowadzi pozostałe zmiany do czerwca 2019 r. Hertz zobowiązał się do wprowadzenia wszystkich niezbędnych zmian najpóźniej do pierwszego kwartału 2020 r.

Vĕra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, powiedziała: Dzięki naszym działaniom przy wynajmie samochodu nie będzie już więcej niespodzianek przy płatności. To naprawdę frustrujące zaczynać wakacje od ponoszenia nieplanowanych dodatkowych kosztów i czytania skomplikowanych umów. Chcę, aby europejscy konsumenci mogli w jak największym stopniu korzystać z wakacji, bez obaw, że rachunki do zapłacenia będą zawierać przykre niespodzianki.
Wypożyczalnie samochodów zobowiązały się do:

  • włączenia wszystkich opłat do łącznej ceny podawanej przy rezerwacji: na stronie internetowej oferowana będzie obecnie zasadnicza cena, odpowiadająca cenie końcowej, którą konsumenci będą musieli zapłacić. Opłata ta musi obejmować wszystkie dodatkowe koszty, takie jak szczególne dopłaty paliwowe, dopłaty lotniskowe, dopłaty dla młodych kierowców lub dopłatę za zwrot samochodu, jeżeli lokalizacja zwrotu różni się od lokalizacji odbioru;
  • jasnego opisania w warunkach najmu, we wszystkich językach narodowych, kluczowych usług:Konsumenci nie będą musieli borykać się z niejasnymi lub wprowadzającymi w błąd informacjami na temat głównych elementów kosztu najmu, takich jak np. zawarty w cenie limit kilometrów, zasady dotyczące paliwa, warunki anulowania rezerwacji, wymogi dotyczące depozytów itp.;
  • jasnego podania w ofercie cenowej cen i szczegółów dotyczących opcjonalnych dodatków, w szczególności w odniesieniu do ubezpieczeń dodatkowych, które zmniejszają kwotę należną w przypadku wystąpienia szkody: należy wyraźnie wskazać, co jest uwzględnione w podstawowej cenie wynajmu w przypadku wystąpienia szkody, a w szczególności to, co kierowca mógłby być zmuszony zapłacić dodatkowo. Jeżeli nabyto dodatkowe ubezpieczenie, w tym obniżające kwotę należną w przypadku wystąpienia szkody, przed zawarciem umowy wynajmu konsument powinien być również wyraźnie poinformowany o tym, co takie dodatkowe ubezpieczenie obejmuje, a czego nie.

Co dalej?

Komisja Europejska i krajowe organy ochrony konsumentów w ramach europejskiej sieci współpracy konsumenckiej będą uważnie śledzić wdrażanie pozostałych zmian. Chociaż przedsiębiorstwa zaangażowane w to działanie odpowiadają za dwie trzecie wszystkich prywatnych wypożyczalni samochodów w UE, to inni handlowcy, tacy jak pośrednicy i mniejsze przedsiębiorstwa, też odgrywają na tym rynku ważną rolę. Władze i Komisja Europejska będą nadal monitorować wszystkie podmioty, aby zapewnić pełne poszanowanie unijnych zasad ochrony konsumentów.
Jeżeli przedsiębiorstwa nie wywiążą się ze swoich zobowiązań, organy ochrony konsumentów mogą podjąć decyzję o zastosowaniu odpowiednich środków egzekwowania.

Kontekst

Unijne rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów przewiduje połączenie krajowych organów ochrony konsumentów w ogólnoeuropejską sieć egzekwowania prawa, za pośrednictwem której organ krajowy w jednym państwie UE może zwrócić się do organów partnerskich w innym państwie UE z wnioskiem o koordynację działań w reakcji na częste problemy konsumentów. W realizacji tych działań organy krajowe wspiera Komisja Europejska.

W ramach koordynacji Brytyjskiego Urzędu ds. Konkurencji i Rynków sieć współpracy w zakresie ochrony konsumentów rozpoczęła kontakty z pięcioma największymi przedsiębiorstwami zajmującymi się wynajmem samochodów w związku ze wzrostem liczby skarg otrzymywanych przez Europejskie Centra Konsumenckie w całej UE. Działanie to zostało przeprowadzone przy wsparciu Komisji Europejskiej.

W trakcie tego dialogu, który zakończył się w 2017 r., przedsiębiorstwa Avis Budget Group, Enterprise Rent-A-Car, Hertz Europe Limited, Sixt SE i Europcar Mobility Group poprawiły swoje praktyki handlowe, warunki umów i swoją politykę wewnętrzną. Komisja i organy ochrony konsumentów nie były jednak zadowolone z poziomu wykonania niektórych zobowiązań i w związku z tym zwróciły się do tych przedsiębiorstw o dodatkowe usprawnienia. 

Więcej informacji

Skoordynowane działania na rzecz konsumentów
Wytyczne LeaseEurope
Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich


ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK